Finansavimą skyrė Lietuvos mokslo taryba (LMTLT), sutarties Nr. [S-LIP-18-43].

 

Atsitiktiniai tipai

už katrą kalės vainiką aš kenčiu?
buvo ir pražuvo
mangina kaip cigoną pekloje
kai tik kūdas, tai ir velnio šūdas
kad neprivalgei, tai trupinių neprilaižysi
kam motina, o kam duktė
vienas apie rytą, kitas apie vakarą
diena linksma, naktis liūdna
aštrus, bet ne smailas
kaip nieko nebuvo, taip nieko nėra
gudrus liepia patylomis, kvailas nagus kiša
kuomet nors atsilieps tau tie žertai
nemyžk į vandenį, nes užmyši savo motinai akis
nežiūrėk kaip į šunį
gaidys manė manė ir nusprogo
ne laikas eiti grybaut, kaip pasibaigia grybautė
užkišo kaip su kamščiu
kaip paukščių sulasyti
ką matęs, ką girdėjęs, pamink po kojomis
buvo ponui, buvo ir Dievui
nė pyrago gali iškept be mielių, nė rugių paaugint be mėšlo
svajok, bet proto nenustok
nors šakaliuose prisigirdyk
jei nesiseks su aliuku, tai seksis su antru galiuku
išsiplėtęs kaip erelis
kad ne klojimo durys, būčiau kiškį nudūręs
bus kelionė, bus ir godonė
pirmutinis latras
turiu tris dvarus - du pono, o trečias ne mano
užsimušė kaip Daugino šuo į smilgą
bobos be vyro taip kaip ir nėra
genys margas, pasaulis dar margesnis
jaučiais su karieta nevažinėja
šūdinėja patvoriais
sunkiai betikės, jei jau pamelavai
neišsižadėk turmos ir ubago lazdos
žmonėms daug varganos padaro kovas darganas
traukia kaip magnetas
grožis reikalauja aukų
Dievui kojas pabučiuoti
sėdi kaip velnias karietoj
ką turi padaryti rytoj, padaryk šiandien, ką turi suvalgyt šiandien, suvalgyk rytoj
gulbės giesmę pagiedoti
ne viskas gražu, kas raudona
jei vieną kartą apsivogsi - visam gyvenimui vagis būsi
atsigulė kaip tešla
šuniui ant uodegos pilama
toliau numesi nei nusiųsi
mums bėdos, kad tas bėdavos
mėčiojasi kaip piktų dvasių apsėstas