Finansavimą skyrė Lietuvos mokslo taryba (LMTLT), sutarties Nr. [S-LIP-18-43].

 

Atsitiktiniai tipai

kur vienas sūnelis, tai geriau šunelis
kas mano rankoj, tas tavo kaktoj
kitą apkalbėk ir save prisidėk
išpurpęs kaip pernykštis ridikas
Dievui neįsisiūlysi
liežuvį (ne)pakišti
akis kaitinti
nepritinka sermėgotas prie gelumbėto
geras daiktas vis per pakūtą
ar žmogus šūdo lenkias, ar šūdas žmogaus?
koks dvaras, tokie ir dvarininkai
aklas aklą netoli tenuves
vienąkart sulygęs, antrąkart nebelyk
negulk su gyvate į vieną laužą
... kaip bobos
išgrauš, bade, rudenį, o pavasarį - ne man vienam
jei savęs neprispausi - brudą šersi
valgytų ir jis mėsą, tik pinigų nėsą
visi mes esame kvaili, tik nevienodai
išlindo kaip pavasarį kuolas iš žemės
šoka apie mergas kaip gaidys apie vištas
skiedra nuo skidros netoli tenulėks
nebrangu, kad gali gauti
imti rugius
maitink dūšią, kad kūno nepamestų
mušasi kaip švininis
kas valdo, to ir religija
kas duoda vaikams valią, tas pats bus nevalioje
koks iš tavęs ponas, negi skeltas žiponas?
su snargliu nepasiremsi
našlio trobelėj kaip pas vilką avelei
kaukia kaip šuo prieš lietų
šokai per Ruckį, šok ir per Margį
kurkia kaip piktvarlė
svetimi nepridirbs taip, kaip savi
kvailas lyg avino galva
seimo ponai varnas gaudo
žiemą ir žydą žmogum pavadina
tol gaspadorius arklį šeria, kol ratus traukia
kaip jaunas tapsi, taip senas rasi
Pasvalio negali peikti - žmonės duonos negali veikti
mirtis seno tyko iš užpakalio, jauną sutiko ir laužia
gyvenimas mažytis, juo nereikia švaistytis
susiraukęs kaip barono mašna
akys kaip mekšro
ką Motiejus įgijo, tą ir prarijo
nudriskęs kaip Alytaus žydas
jau siaučia - galą jaučia
rėkia kaip Irškė per kermošių
kasdien gražiai nepanešiosi, gardžiai nepavalgysi ir su pačia santaikoj nepagyvensi