Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto
folkloro ekspedicija Veisiejuose

Pradžia
APIE FOLKLORISTŲ EKSPEDICIJĄ VEISIEJŲ KRAŠTE
 

Tautosakos ekspedicijos – neatskiriama mūsų folklorinių tyrimų dalis. Šiemet, vykdydami Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos remiamą projektą „Dzūkijos folklorinės kultūros kaitos tyrimai“, Instituto folkloristai keletui savaičių (birželio 2–15 ir liepos 21–25 dienomis) pasklido po Veisiejus ir aplinkinius kaimus, nuklydo ir iki Leipalingio, Kapčiamiesčio, kitus pateikėjų paieškos nuvedė į Seirijus ar Lazdijus. Šiųmetėje ekspedicijoje dalyvavo dr. Austė Nakienė (ekspedicijos vadovė), doc dr. Bronė Stundžienė, dr. Vita Ivanauskaitė, dr. Giedrė Šmitienė, dr. Jurga Sadauskienė, dr. Daiva Vaitkevičienė, dr. Lina Būgienė, dr. Jūratė Šlekonytė, dr. Rūta Žarskienė, Andželika Jakubynienė, Irena Žilienė, Rima Visackienė, Gražina Kadžytė, Ignas Žičkus; Instituto folkloristų būrelį dar papildė Saulė Matulevičienė (VU dėstytoja) ir Vaiva Aglinskaitė (studentė iš JAV).

Moderni ekspedicijos ekipiruotė leido užfiksuoti šių apylinkių daugialypės tradicinės kultūros akimirkas garso įrašuose, vaizdajuostėse, nuotraukose. Šiemet parsivežtuose apie 120 valandų trukmės garso įrašuose – juos darosi vis sunkiau paversti tiksliais skaičiais – 30-yje vaizdajuosčių – senojo ir vėlyvojo folkloro repertuaras, jo gyvavimo ir paties pateikimo kontekstai (atskleidžiantys dabartinį žmogaus santykį su iš senosios pasaulėjautos paveldėtu šiandien jau klasika vadinamo folkloro pasauliu) ar ne taip senų istorinių, politinių, socialinių permainų, įvykių (neretai dainose apdainuotų) vertinimas, dabartinio gyvenimo realijos.

Įvairaus pobūdžio ir vertės duomenys prabils mūsų tyrimais, mokslinėmis interpretacijomis, tekstų publikacijomis, turime vilties, atsispindės jie ir naujaip sutvarkytuose folkloro rinkiniuose, į kuriuos turėtų patekti ne tik tekstai (su visu kiekvieno rinkėjo savaip užfiksuotu juos supančiu margu sociokultūriniu kontekstu), fotografijos, bet ir mūsų užrašų paraščių pastabos, įžvalgos, įvertinimas ir pagrindimas to, kas, kodėl ir kaip rinkin sudėta. Visa tai bus saugoma Lietuvių tautosakos archyvo lentynose; o ekspedicijos dalyvių širdyse ir galvose – ekspedicijos įspūdžiai ir prisiminimai apie pateikėjus, kaip padėką kuriems vieni parašysime laiškelį, kiti nusiųsime ekspedicijos nuotraukas ar kalėdinį sveikinimą. Gražius prisiminimus parsivežėme ir apie Veisiejų seniūną Zenoną Sabaliauską, kultūros įstaigų darbuotojas, negailėjusias dėmesio ir patarimų, ką ir kodėl turėtume aplankyti. Ypač dėkojame Veisiejų regioninio parko kultūrologei Linai Klimavičiūtei, globojusiai mus per visą ekspediciją ir jau pirmąjį vakarą apdalijusiai galimų pateikėjų sąrašais, suorganizavusiai keletą ekskursijų po Veisiejų apylinkes.

Vakarais ekspedicijose, o ir sugrįžę iš jų, jau tvarkydami surinktą medžiagą, vis pasvarstydavome apie folklorinės tradicijos tyrimų rezultatų pristatymą plačiajai visuomenei. Taip išsirutuliojo ekspedicijų interneto svetainės idėja, kurią jau kelinti metai pavyksta įgyvendinti. Lankytų kaimų ir miestelių bendruomenėms ir visiems tradicine kultūra besidomintiems pristatome, kokias dabarties žmogui aktualias folkloro apraiškas pavyko užčiuopti Dzūkijoje. Kartu kviečiame pasiklausyti žmonių atmintyje saugomų dainų ir pasakojimų, muzikos instrumentais išringuojamų melodijų.
 

Vilma Daugirdaitė

daugirda@llti.lt

 
 
© 2008 Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas