Pradžia

LIETUVIŲ LITERATŪROS IR TAUTOSAKOS INSTITUTO
FOLKLORO EKSPEDICIJA ŽIDIKŲ KRAŠTE

 Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto folkloristai, jau ketvirti metai tiriantys folklorinės kultūros procesus Žemaitijoje, 2007 metų birželio 4–15 dienomis, vykdydami projektą „Regioniniai folklorinės kultūros proceso tyrimai. Žemaitija“, kurį finansavo Lietuvos Respublikos kultūros ministerija, lauko tyrimus atliko Židikų apylinkėse bei gretimuose Ylakių seniūnijos kaimuose. Be pačių Židikų, aplankyta šios seniūnijos Ritinės, Lūšės, Parakalnio, Pikelių, Kugių, Juodeikėlių, Ukrinių, Viliotės, Šilių, Tvaskučių, Sugaudžių, Račalių, Pocaičių, Vadagių, Petračių kaimai bei tarp jų išsibarstę vienkiemiai, gerokai pasižvalgyta ir po Ylakių seniūnijos Dilbikių, Vižančių, Skliaustės, Strėliškių, Pašilės, Girdenių, Gricaičių kaimus.

Surinkta folklorinė medžiaga, užfiksuota garso bei vaizdo įrašinėjimo technika, nusikopijuota ar persifotografuota iš senų albumų ar pateikėjų saugomų rankraščių, dabar tvarkoma ir archyvuojama. Folklorinės tradicijos tyrimų rezultatai jau pristatomi ir mokslinei bendruomenei – akademinėje spaudoje, konferencijose. Visiems besidomintiems šiandienine Žemaitijos tradicine kultūra, ypač mūsų lankytų Židikų ir Ylakių seniūnijų kaimų bendruomenėms, skiriama ši internetinė svetainė – pristatanti, kokius kultūrinius procesus mums pavyko užčiuopti, kaip ir kodėl keičiasi šeimos ir bendruomenės tradicijos, kokios folkloro apraiškos aktualios dabarties žmogui. O kartu kviečiame pasiklausyti, kas dar dainuojama, pasakojama ar grojama mūsų aplankytame Žemaitijos kampelyje.

Ekspedicijoje dalyvavo Instituto darbuotojai: doc. dr. Bronė Stundžienė, dr. Lina Būgienė, dr. Jurgita Ūsaitytė, dr. Vita Ivanauskaitė, dr. Jurga Sadauskienė, dr. Vilma Daugirdaitė, dr. Austė Nakienė, dr. Rūta Žarskienė, Irena Žilienė, Anžela Jakubynienė, Vincas Gumuliauskas, Sankt Peterburgo valstybinio univesiteto dėstytoja Nadežda Rikkonen, studentė iš JAV Vaiva Aglinskaitė.

Dėkojame visiems, su kuo mus suvedė šiųmetės folkloro ekspdicijos keliai – už pasitikėjimą, už įsileidimą ne tik į namus, bet ir į savo gyvenimus, už šilumą, malonų bendravimą ir geranorišką tarpininkavimą, už rūpestingumą bei vaišingumą, ir, žinoma, už padainuotas dainas, pasektas pasakas, papasakotas tikras ir „pameluotas“ istorijas...

Židikų apylinkių šiuolaikinių folkloro procesų tyrimų sklaidai skirtos Internetinės svetainės sukūrimą rėmė Lietuvos tūkstantmečio minėjimo direkcija prie Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarijos.

Vilma Daugirdaitė
daugirda@llti.lt


 
 
© 2007 Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas