Pradžia

Dainos:

1. Vėsė bajuorā į Rėngą juoja (Stanislava Skėrienė, Pikeliai)
2. Atėj Vėsė Švėntā (Stanislava Skėrienė, Pikeliai)
3. Saulelė rauduona, vakaras netuoli (Ona Vyšniauskienė, Skliaustės k.)
4. Iš mažumėlės be motinėlės (Stefanija Kudrešovienė, Romanas Jonušas, Pikeliai)
5. Jau saulelė leidās (Antanas Zonys, Židikai)
6. Aš ožgėmiau prasčiokeliu (Stanislava Skėrienė, Pikeliai)
7. Sosiedielė balondielė (Stanislava Skėrienė, Pikeliai)
8. Puonedieliuo uternėnkė vėsė gėrtė būsēm (Elena Gedvilienė, Ritinės k.)
9. Per mišką ėjau, kirvuką radau (Stefanija Kudrešovienė, Romanas Jonušas, Pikeliai)
10. Sied pėlkas zoikis puo medžiu (Julija Gramalienė, Židikai)
11. Ėškrėt vuorelės ėš oužoulelė (Juozas Vindašius, Pikeliai)
12. Aaaa apapa zoikės vākos sopava (Elena Gedvilienė, Ritinės k.)
13. Per aukštus kalnelius saulutė tekėjo (Danutė Jevaišienė, Vižančių k.)
14. Siontė manė muotėnielė (Juozas Vindašius, Pikeliai)
15. Aukštas svirnas, plačios durys (Danutė Jevaišienė, Vižančių k.)
16. Senas bernas gvalta šaukė (Ona Vyšniauskienė, Skliaustės k.)
17. Ateik ateik, gražuole šviesiaplauke (Stefanija Kudrešovienė, Romanas Jonušas, Pikeliai)
18. Saulutė leidžias vakaruos (Danutė Jevaišienė, Vižančių k.)
19. Tu viską, oi viską seniai pamiršai (Stefanija Kudrešovienė, Romanas Jonušas, Pikeliai)
20. Lukiškių kalėjime storos storos sienos (Ričardas Birkantas, Vižančių k.)

Instrumentinė muzika:

1. Maršas (Arvydas Pocius (armonika), Pašilės k.)
2. Valsas „Tas žydėjimas vyšnios“ (Stasys Gonta (armonika) ir Ričardas Birkantas (gitara), Vižančių k.)
3. Giesmė „Leisk priartėti“ (Petras Stirblys (trombonas), Alvydas Stirblys (tūba), Ričardas Daubaris (saksofonas), Pašilės k.)

Giesmės:

1. Marija Magdelena kai Jėzaus ieškojo (Juozas Vindašius, Stefanija Kudrešovienė, Romanas Jonušas, Pikeliai)
2. Oi žėkielė žėkielė (Elena Gedvilienė, Ritinės k.)
3. Jei Mariją mylime tikrai (Juozas Vindašius, Stefanija Kudrešovienė, Romanas Jonušas, Pikeliai)

Pasakojimai:

1. Pasaka apie kalvį Darbeiką (Julijona Brazdeikienė, Židikai)
2. Pasaka apie bilduką (Valerija Milvydienė, Skliaustės k.)
3. Sakmė apie laumių vardus (Valerija Milvydienė, Skliaustės k.)
4. Sakmė apie laumėms paliktus vaikus (Cecilija Girtienė, Ritinės k.)
5. Pasaka apie vaikų atsiradimą (Elena Gedvilienė, Ritinės k.)
6. Pasaka apie moterį ir velnią (Steponas Limontas, Židikai)
7. Padavimas apie akmenį su velnio pėda (Valerija Milvydienė, Skliaustės k.)
8. Etiologinė sakmė, kodėl pempes švedų šunimis vadina (Julijona Brazdeikienė, Židikai)
9. Padavimas apie Kalčių ežerą (Valerija Milvydienė, Skliaustės k.)
10. Sakmė apie užburtus pinigus (Julijona Brazdeikienė, Židikai)
11. Sakmė apie užkeiktus pinigus (Cecilija Girtienė, Ritinės k.)
12. Sakmė apie žiburėlius (Ona Lukošiūtė, Strėliškių k.)
13. Pasakojimas apie netikrus baidymus (Irena Bukontienė,
Ritinės k.)

14. Keletas tikėjimų (Eugenija Kaupienė, Girdenių k.)
15. Pasakojimas, iš kur atsiranda vaikai (Eugenija Kaupienė, Girdenių k.)
16. Pasaka apie Jonuką (Erikas Silius, Parakalnio k.)
17. Savos kūrybos pasaka apie obelį ir vėją (Erika Lenkauskienė, Parakalnio k.)
18. Prisiminimai apie trėmimus (Irena Bukontienė, Ritinės k.)
19. Pasakojimas apie agizą ir kukurūzą (Zofija Šličienė, Židikai)
20. Anekdotas apie žydelį (Genovaitė Norkienė, Ritinės k.)
21. Anekdotas apie žemaičius (Genovaitė Norkienė, Ritinės k.)


 
 

© 2007 Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas