Finansavimą skyrė Lietuvos mokslo taryba (LMTLT), sutarties Nr. [S-LIP-18-43].

 

Atsitiktiniai tipai

aplamis per visą pilvą
byra kaip iš maišo
badas - geriausias kukorius
alkis didina protą
pasigėrė kaip striūgas
žento turtai uošvį mažai džiugina
- Kas tau liepė taip daryti? - Jonis. - O kad jis tau lieps į ugnį pirštą kišti - ar kiši?
daug imančių, bet mažai duodančių
velka kaip gudas ratus
eiti rūron giedoti
pakaušis akis turi
kad gimiau - žinau, kad reiks mirti
atkando dantį kaip kiaulė į karštą šūdą
... kaip žvėriukas
kokie lapai, tokios ir uogos
stovi kaip stulbis
neik šunkeliais, eik keliais
ir akmuo kruta
piršlių kaip šunų
gera kaip užuovėjoj
su velniu susidėti
ir mano liežuvis ne plaukuotas
įnirto kaip šuo į merlėną
besotis kaip vilkas
besirūpindamas kitų laime, rasi ir savąją
liesas kaip kumelių smertis
gyveno kol vieko turėjo
višta nemeža, o geria
budrus kaip lapė
kaip vairuoja, taip eini
kiekvienas turi savo papratimą
vienas nieko nepadarysi, bitės sparnu nepasiriši
darbas darbą veja, žodis žodį traukia
ne į dantis dovana žiūri
pirštu skylės nepradursi
už kapeiką ir dūšią parduotų
kosulys - tai seno žmogaus amatas
gudrus liepia patylomis, kvailas nagus kiša
gavėnas per žardą pervirto
nekišk šaukštą į svetimą puodą
Dievas ne tiek kentėjo, žmogui nei kalbos nėra
davė žodį - nei panešt, nei pavežt
ant ledo bokštus mūryti
darbo iki gerklų
gulimos duonos niekur nerasi
medžio ploščiaus bereikia
ne tas valgo, kas nori, o tas, kas turi
nešykštus - neturtingas, nedosnus - negarsingas
darbai - tai ne vargai
Luokės keliais išeisi