LIETUVIŲ LITERATŪROS
IR TAUTOSAKOS
INSTITUTAS
LLTI
Our publications
 

Books:

• Austė Nakienė. Nuo tradicinės polifonijos iki polifoninės tradicijos: lietuvių muzikos kaita XX–XXI amžiuje. Vilnius: LLTI, 2016. – 354 p.
 
• Rūta Šimonytė-Žarskienė. Skudučiavimas šiaurės rytų Europoje. Vilnius: LLTI, 2003. – 212 p.
 
Archival sound recordings:
 
Diaspora songs:
 
• Lietuvių dainos JAV, įrašytos Elenos Bradūnaitės (1972) / Lithuanian Folksongs in the USA Recorded by Elena Bradūnas (1972), compiled by Austė Nakienė and Rūta Žarskienė; records restored by Yiorgis Sakellariou, translator Vaiva Aglinskas. Vilnius: Institute of Lithuanian Literature and Folklore, 2022. - 154 p.: illustr., notes + 1 CD. - ISBN 978-609-425-328-7
 
• Lietuvių dainos Amerikoje, įrašytos Jono Balio (1949–1951) / Lithuanian Folksongs in America Recorded by Jonas Balys (1949–1951), edited by Austė Nakienė and Rūta Žarskienė, records restored by Yiorgis Sakellariou. Vilnius: Institute of Lithuanian Literature and Folklore, 2019. – 152 p.:illustr., ntotes. + 1 CD. - ISBN 978-609-425-250-1
 
Singing and music making traditions of Lithuanian ethnographic regions: 
2003–2017 series of booklets and CDs based on sound recordings of old phonograph records (1935–1941): 
 
Klaipėdos krašto dainos ir muzika: 1935–2000 metų įrašai / Songs and Music from the Klaipėda Region: Recordings Made in 1935-2000, sudarė Austė Nakienė, Lina Petrošienė ir Gaila Kirdienė, įrašus restauravo Skirmantas Sasnauskas. Vilnius: LLTI, 2017. – 126 p. 
 
Žemaitijos dainos ir muzika: 1935–1941 metų fonografo įrašai / Songs and Music from Žemaitija: Phonograph Records of 1935–1941, sudarė ir parengė Austė Nakienė ir Rūta Žarskienė, įrašus restauravo Skirmantas Sasnauskas. Vilnius: LLTI, 2005. – 120 p.
 
Dzūkijos dainos ir muzika: 1935–1941 metų fonografo įrašai / Songs and Music from Dzūkija: Phonograph Records of 1935–1941, sudarė ir parengė Austė Nakienė ir Rūta Žarskienė, įrašus restauravo Skirmantas Sasnauskas. Vilnius: LLTI, 2005. – 126 p.
 
Aukštaitijos dainos, sutartinės ir instrumentinė muzika: 1935–1941 metų fonografo įrašai / Songs, Sutartinės and Instrumental Music from Aukštaitija: Phonograph Records of 1935–1941, sudarė ir parengė Austė Nakienė ir Rūta Žarskienė, įrašus restauravo Skirmantas Sasnauskas. Vilnius: LLTI, 2004. – 223 p.
 
Suvalkijos dainos ir muzika: 1935–1939 metų fonografo įrašai / Songs and Music from Suvalkija: Phonograph Records of 1935–1939, sudarė ir parengė Austė Nakienė ir Rūta Žarskienė, įrašus restauravo Skirmantas Sasnauskas. Vilnius: LLTI, 2003. – 103 p.
 
Phonograph recordings:
Publications from 2007–2011 of the oldest Lithuanian folk music recordings produced in collaboration with the Berlin and Vienna Phonogram Archives:
 
Eduardo Volterio Lietuvoje įrašyti voleliai (1908–1909), saugomi Berlyno fonogramų archyve / Eduard Wolter’s Cylinders Recorded in Lithuania (1908–1909), Held in the Berlin Phonogramm-Archiv, parengė / edited by Austė Nakienė, Rūta Žarskienė, konsultantė / co-editor Sussane Ziegler, įrašus restauravo / restoration and master by Albrecht Wiedmann. Vilnius: LLTI, 2011. – 176 p.
 
Lietuvių etnografinės muzikos fonogramos 1908–1942 / The Phonograms of Lithuanian Ethnographic Music 1908–1942, sudarė ir parengė Austė Nakienė ir Rūta Žarskienė, įrašus restauravo Skirmantas Sasnauskas. Vilnius: LLTI, 2007. – 136 p.
 
Informational booklets:
 
Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto Lietuvių tautosakos rankraštynas / The Lithuanian Folklore Archives of the Institute of Lithuanian Literature and Folklore, parengė Rūta Žarskienė, Austė Nakienė, Povilas Krikščiūnas. Vilnius: LLTI, 2008. – 15 p.
 
Jurgiui Dovydaičiui – 100. Rankraščiuose ir fotografijose įamžintas Lietuvos kaimo gyvenimas, parengė Austė Nakienė, Rūta Žarskienė, Gražina Kadžytė, Vilnius: LLTI, 2007. – 23 p.