Finansavimą skyrė Lietuvos mokslo taryba (LMTLT), sutarties Nr. [S-LIP-18-43].

 

Atsitiktiniai tipai

blogas padėjimas geram akis pagadina
geras žmogus - duok, Dieve, smertį
vienon rankon medaus, kiton - šūdų
čysčiuj nebuvęs, dangun neįeisi
burkavo kaip karveliai, o dabar – kaip katės
galvotas, kol nesukvailios
ir ji ne ką bėgus
įkliuvo kaip šuo tvoron
tylėdamas neįkrisi per liežuvį į nelaimes
įbauginęs nenuraminsi
didis gaisras neužgęsta veikiai
dabar bučiuojasi kaip karveliukai, bet tuoj draskysis kaip katiniukai
kam su meškomis grumtis
... kaip Zakaro bitės
negulk į svetimą lovą, nes teks gailėtis
nenutrotyk vilties ligi pat mirties
už čiupros vedžioti
kai duoną rieksi su adata, tai tada mokėsi gyvent
ežį (pa)statyti
dūminėj pirkelėj ir vestuvės nelinksmos
nuo adatos pradėti
šviesi kaip saulė
durnas ir šile medžio neranda
dūmai nebaido geros akies
mušasi kaip girnapusiai
pyk - nepyk, kas priguli - atiduok
onaras galvą laužia, utėlės pakaušį graužia
susimegzk į mazgelį
ne viena diena pastatyta ir Sasnava
ar velnią romijai?
kas Dievo - Dievui, kas ciesoriaus - ciesoriui
mažu gimė, didžiu augo
Dievas ir neskaitęs žino, kiek plaukų ant tavo galvos
melo maišą nesuriši
(ne) sverti kalakutus
girikto drikertus už dyką nečiupinėsi
niekas į dantis neįmes nesistorojus
gera naudotis kito turtu
kada avižos prie arklio eina - vis arklys prie avižų
jei morčiaus mėnesy ėreliai lauke šokinėja, tai aprieliuje kūtėj bliaus
laksto kaip rauda patručyta
teisybė - tik nekruta
į glėbius neiti
be pinigų nebus vestuvių
dviejų grabų nereikės (kam)
susirietęs kaip šuo pastalėj
čiaudo kaip čigonas pypkę išlaižęs
nebezdėk ant guirės
migis vis smirda
kad velnias norės, visur koją pakiš