This project has received funding from the Research Council of Lithuania (LMTLT), agreement No [S-LIP-18-43].

 

Random types

burna ne durna: kai ką prikiši, tuoj išsižioja
senas ir durnas
ant kiekvieno čiaudėjimo neatsidėkavosi
kad mokėčiau vogti, tai nedirbčiau
ėsk, kai duoda, bėk, kai muša
darbščiam ir ilgiausia diena per trumpa{}žr.:{}darbščiam žmogui trumpa diena
ir šimtas mažų vieno didelio neatstos
prie mėsos reikia drąsos, o prie drąsos reikia sylos
patenkintas kaip žydas, ožkeną nupirkęs
geras kaulas niekada nenukrenta geram šuniui
ne galvą, o puodynę ant pečių nešioja
kaip kanapiuos Pilypas
kuo kieme daugiau šunų, tuo vagiui geriau prasmukti
piemuo - ilgas liemuo
... kaip ant fotografijos
kas nerauda močios numirusios, tai atsirauda supuvusios
prie gero ir prastas susigadija
vyras jautrus akim, o moteris širdim
mūšis grašio prašo
... kaip aklas duobę
iš pletkų duonos nevalgysi
skola - ne pakvola
ir katė, pelės nesusigavusi, neėda
svietas platus, dangus dar platesnis
vaikšto kaip šuo pertvinkęs
kur kiaulės gyvena, ten visi pašaliai viežlybi
... kaip katšūdis{}žr.:{}... kaip šūdas
... kaip Kaubarienė su katyčiais
spardosi kaip arklys
kai girtas virsta, velnias pagalvę pakiša
eina kaip šliaumokas
apžėlęs kaip taukinė
metų nepakavosi
rankos užaugina, rankos numarina
gudri kaip Tytuvėnų ubagė
ne saulėj viręs
susikirto kaip šerno dantys
susiraukęs kaip šikna
šaltas miegas alų jaučiant
sėsiu, pjausiu, kluone krausiu, nebadausiu ir dar kitiems duosiu
bėda kaip mergai margu arkliu pravažiavus
nušlavė kaip pinigą
lenk medį, kol jaunas, lupk vaiką, kol mažas
būtų gražu buvę, jei nebūtų pražuvę
prie švento ir velnias pristoja
jei jojai per arimą, tai jok ir per grabę
žliumbti - bobų darbas
apšluosiu - ir paliksi neapsiženijęs
duok, Dieve, razumo,- ūgio gana
išsibuzojęs kaip paršiukas