Finansavimą skyrė Lietuvos mokslo taryba (LMTLT), sutarties Nr. [S-LIP-18-43].

 

Atsitiktiniai tipai

jaunyste neilgai besidžiaugsi
sustingęs kaip vilkas, vinklus kaip voverė
toks su tokiu derinasi
ir akmuo, ant vietos gulėdamas, apauga
eisim visi š... - Kauną pamatysime
išplėsk akis, sutrauk pečius, praleisk mane pro pyragus
kurkia kaip varlė
kur yra akmenų, ten dzie dovana dera
marti anytai niekada neįtinkins
dirba kaip per rugiapjūtę
besarmatis vis priėdęs
kad duosiu, tai trečią dieną po velėna būsi
vyras kaip budė, o budė kaip šūdas
nors kamšas kimšti
žvejui iš kilbuko šamas, medžiotojui iš voverės meška
kaip Paulius druską pabėręs
kas daugiau turi, į tą visi kreivai žiūri
rąžulys laužo, niekas nepagniaužo
kaip verstuvės
nedarei kugelio, tai ir lokšenų nevalgysi
kaip žmogaus gyvenimas yra, taip bus ir jo mirimas
akyse - sakalas, už akių - vanagas
ar šalip ir buvai
iš priešakio ponas, iš užpakalio kiauras žiponas
eiti į Palapkalnę lapių tručyti
negąsdink vasaros su pirštinėm
tiesus kaip pavaža
pasigedo gryčios po magaryčios
senatvė - nelabatvė
žmona ne siena, galima pastumti
visos dienos norinčios, tik ne visos turinčios
užteks visam biesui
pas amerikoną tik pilvas ir doleriai
kimba kaip slibinai
užpečkyje gimęs karalystės nevaldysi
gaidžių vis tas pats giedojimas
visiems neįtiksi, nors ir be skūros liksi
be pinigų neišganytas
kam niežti, tas ir kasos, kas neturi, tai ir raukos
akmuo ant vietos gulėdamas apsamanoja, o mėtomas visada plikas
na levo, na pravo, nesuk pagal savo
nė vienos mergos subinėj gvazdikai neauga
blogos akys kaip rupūžės
nepaslėpsi galų sukišęs į vandenį
su Ponu Dievu pirštais nesudūrei
iš didelio debesėlio mažas lietus
vienas pirštą, kitas pirštą, ir darbas baigtas
badauja kaip buožė, devynias karves turėdamas
jau reikia patkavas plėšti
be pričinos nėr krikštynų