LLTILietuvių tautosakos rankraštynas
Garso ir vaizdo įrašų duomenų bazė

Fondas: LMD I
Signatūra: LMD I 199 b
Kolekcija: Lietuvių mokslo draugijos (1907–1939) tautosakos rinkiniai
Saugotojas: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas
Originali antraštė: Šokiai L. Ivinskio
Archyvo antraštė: Lauryno Ivinskio tautosakos rinkinys, perrašytas Kazio Griniaus
Sudarytojas (-ai): 1. Kazys Grinius
Sudarymo vieta: 1. Marijampolė sav., , , Marijampolės apskr. (originale: Marijampolė, suv.)
Gauta iš: Kazys Grinius
Inventorinimo data: 1947
Fiziniai parametrai ir būklė: Rinkinys vidutinės būklės, vietomis įplyšęs. Rašyta violetiniu rašalu lenkiškais rašmenimis. Taisyta pilku rašalu. Raštas aiškiai įskaitomas. Rinkinio parametrai 37x23 cm.
Pastabos: Rinkinį iš L. Ivinskio rankraščių iš lenkų į lietuvių kalbą išvertė ir abiem kalbom perrašė Kazys Grinius. Tituliniame lape yra K. Griniaus pastaba: „Šokiai L. Ivinskio P. d-rui J. Basanvičiui Vilniuje Niškovskio viešbutyje".
Dokumentų rūšys: 1. rankraščiai

Apimtis (kiekis): 1. puslapiai: 8
Kalbos: 1. lietuvių , 2. lenkų
Susiję ištekliai: 1. LMD I 10 Lauryno Ivinskio perrašytos dainos iš Motiejaus Valančiaus knygos „Palangos Juzė“

2. LMD I 51 Lauryno Ivinskio dainų rinkinys

3. LMD I 98 Lauryno Ivinskio pasakų rinkinys

4. LMD I 145 Lauryno Ivinskio tautosakos rinkinys

5. LMD I 204 Prano Muralio ir Lauryno Ivinskio tautosakos rinkinys

6. LMD I 227 Lauryno Ivinskio tautosakos rinkinys

7. LMD I 371 Lauryno Ivinskio dainų rinkinys

8. LMD I 421 Lauryno Ivinskio ir J. Putkio tautosakos rinkinys

9. LMD I 552 Lauryno Ivinskio tautosakos rinkinys

10. LMD I 710 Lauryno Ivinskio mįslių rinkinys

11. LMD I 863 Lauryno Ivinskio patarlių ir priežodžių rinkinys

12. LMD I 671 (Pastabos: Lauryno Ivinskio tautosakos rinkinys)

Mieli lankytojai, jei pastebėjote netikslumų ar norite papildyti duomenis, rašykite: anda@llti.lt