LLTILietuvių tautosakos rankraštynas
Garso ir vaizdo įrašų duomenų bazė

Fondas: LMD I
Signatūra: LMD I 204
Kolekcija: Lietuvių mokslo draugijos (1907–1939) tautosakos rinkiniai
Saugotojas: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas
Originali antraštė: Žmonių burtos
Archyvo antraštė: Prano Muralio ir Lauryno Ivinskio tautosakos rinkinys
Inventorinimo data: 1947
Fiziniai parametrai ir būklė: Rinkinys blogos būklės, paskutiniai puslapiai suplyšę, nutrupėję ir vietomis nebeįskaitomi. Rašyta rusiškais ir lenkiškais rašmenimis, juodu rašalu, kai kurie žodžiai pabraukti raudonu pieštuku. Raštas įskaitomas. Rinkinio parametrai 19,5x24 cm.
Pastabos: Prano Muralio pavardė rankraštyje neminima. Ji nurodyta tik inventoriniame lape. Lauryno Ivinskio pavardė mėlynu pieštuku užrašyta Jono Basanavičiaus paskutiniame rinkinio lape. L. Ivinskio rusiškai užrašyta medžiaga neinventorinta. Tautosakos pateikėjai ir užrašymo vieta nenurodyti. Pirmas rankraščio puslapis pažymėtas LMD 1907 m. antspaudu.
Dokumentų rūšys: 1. rankraščiai

Apimtis (kiekis): 1. puslapiai: 13
Kalbos: 1. lietuvių , 2. rusų
Susiję ištekliai: 1. LMD I 10 Lauryno Ivinskio perrašytos dainos iš Motiejaus Valančiaus knygos „Palangos Juzė“

2. LMD I 671 (Pastabos: Lauryno Ivinskio tautosakos rinkinys)

3. LMD I 51 Lauryno Ivinskio dainų rinkinys

4. LMD I 98 Lauryno Ivinskio pasakų rinkinys

5. LMD I 145 Lauryno Ivinskio tautosakos rinkinys

6. LMD I 227 Lauryno Ivinskio tautosakos rinkinys

7. LMD I 371 Lauryno Ivinskio dainų rinkinys

8. LMD I 421 Lauryno Ivinskio ir J. Putkio tautosakos rinkiny

9. LMD I 552 Lauryno Ivinskio tautosakos rinkinys

10. LMD I 671 Lauryno Ivinskio tautosakos rinkinys

11. LMD I 710 Lauryno Ivinskio mįslių rinkinys

12. LMD I 863 Lauryno Ivinskio patarlių ir priežodžių rinkinys

13. LMD I 199 b Lauryno Ivinskio tautosakos rinkinys, perrašytas Kazio Griniaus

Mieli lankytojai, jei pastebėjote netikslumų ar norite papildyti duomenis, rašykite: anda@llti.lt