LLTILietuvių tautosakos rankraštynas
Garso ir vaizdo įrašų duomenų bazė

Fondas: LMD I
Signatūra: LMD I 227
Kolekcija: Lietuvių mokslo draugijos (1907–1939) tautosakos rinkiniai
Saugotojas: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas
Originali antraštė: Žodej, Patarles
Archyvo antraštė: Lauryno Ivinskio tautosakos rinkinys
Inventorinimo data: 1947
Fiziniai parametrai ir būklė: Rinkinys blogos būklės, vietomis įplyšęs, popierius stipriai pageltęs. Rašyta lenkiškais rašmenimis juodu rašalu, kai kur pabraukti žodžiai ir išbraukytas tekstas. Raštas sunkiai įskaitomas. Rinkinio parametrai 22x35,5 cm. 18,5x22,5 cm, 22,5x35 cm.
Pastabos: Tautosaka užrašyta lietuvių, lenkų ir rusų kalbomis. Nr. 142, 143 - ištisiniai tekstai lietuvių-lenkų kalbomis. Nr. 143 – patarlės, sunumeruotos pieštuku, tačiau neinventorintos ir jų skaičius inventoriniame lape neatsispindi. Prie nr. 147 mėlynu pieštuku pažymėta "nuo P. Kraučiūno" 1851 Telšiai. Kaip P. Kriaučiūnas susijęs su šiuo rinkiniu – neaišku.
Dokumentų rūšys: 1. rankraščiai

Apimtis (kiekis): 1. puslapiai: 39
Kalbos: 1. lietuvių , 2. lenkų , 3. rusų
Susiję ištekliai: 1. LMD I 10 Lauryno Ivinskio perrašytos dainos iš Motiejaus Valančiaus knygos „Palangos Juzė“

2. LMD I 51 Lauryno Ivinskio dainų rinkinys

3. LMD I 98 Lauryno Ivinskio pasakų rinkinys

4. LMD I 145 Lauryno Ivinskio tautosakos rinkinys

5. LMD I 204 Prano Muralio ir Lauryno Ivinskio tautosakos rinkinys

6. LMD I 371 Lauryno Ivinskio dainų rinkinys

7. LMD I 421 Lauryno Ivinskio ir J. Putkio tautosakos rinkinys

8. LMD I 552 Lauryno Ivinskio tautosakos rinkinys

9. LMD I 710 Lauryno Ivinskio mįslių rinkinys

10. LMD I 863 Lauryno Ivinskio patarlių ir priežodžių rinkinys

11. LMD I 199 b Lauryno Ivinskio tautosakos rinkinys

12. LMD I 671 (Pastabos: Lauryno Ivinskio tautosakos rinkinys)

Mieli lankytojai, jei pastebėjote netikslumų ar norite papildyti duomenis, rašykite: anda@llti.lt