LLTILietuvių tautosakos rankraštynas
Garso ir vaizdo įrašų duomenų bazė

Anotacija: Rinkinį sudaro 5 sakmės, 1 pasakojimas, 18 pasakų, 53 dainos.

Inventorinimas patikslintas 2011 metais.
Bendras turinio vienetų kiekis: 77
Duomenų klasifikacija (žanrinis skirstymas): 1. SAKMĖS (52, 53, 53a, 59, 62)
2. PASAKOJIMAI (54)
3. LIAUDIES DAINOS (1-50, 51(1-3)) (Pastabos: Rankraštyje 51 (1-3)numeriu yra pažymėtos dainų pradžios, kurių dainininkės visiškai nemokėjo ar negalėjo prisiminti "Dainų pradžios, kurias dainininkės visiškai nemokėjo...".)
4. PASAKOS (55-58, 60, 61, 63-72, 74, 75)
Užrašymo metai: 1896
Užrašytojas: Mečislovas Davainis-Silvestraitis (orig: M. Dovainos-Silvestravičiaus)
Užrašymo vieta: 1. (originale: Damaniunų k., Valkeninkų par. Trakų pavieto , pastabos: aps. vnt.: 22, 50, 55, 71, 72, 75)
2. (originale: Pučkarnes, Valkenįkų pav. Vilniaus gub. , pastabos: aps. vnt.: 40)
3. (originale: Valkėnįkų Trakų pavieto, Vilniaus redybos )
Pateikėjai: 1. Marijona Šelkevičiūtė (orig: Mariukė Šelkauskiukė), gyvenamoji vieta: (apsk.vnt: 1, 42, 49)
2. Antanina Šelkauskienė (orig: Antolka Šelkauskene), gyvenamoji vieta: (apsk.vnt: 4, 23, 56, 59-63, 68-70)
3. Gimžauskas (orig: Gemžauskas) (apsk.vnt: 7)
4. Antanina Šelkevičienė (orig: Antolka Šelkiavičienė), gyvenamoji vieta: (apsk.vnt: 9, 30, 33, 44, 57, 58, 64-67, 74)
5. Antanina Šelkevičiūtė , gyvenamoji vieta: (apsk.vnt: 28)
6. Marijona Stanevičienė , gyvenamoji vieta: (apsk.vnt: 32, 35)
7. Marcijona Žideliūtė (orig: Marcijona Žideliute), gyvenamoji vieta: (apsk.vnt: 22, 50, 55, 71, 72, 75)
8. Rožė Kaziukonienė , gyvenamoji vieta: (apsk.vnt: 40)
9. Motiejus Šelkevičius (orig: Mateušo Šelkevičes), gyvenamoji vieta: (apsk.vnt: 52-54)
Kitų žmonių įnašai: 1. Bronė Kazlauskienė - katalogino
2. Rima Visackienė - inventorino
3. Bronislava Kerbelytė - katalogino
Mieli lankytojai, jei pastebėjote netikslumų ar norite papildyti duomenis, rašykite: anda@llti.lt