Finansavimą skyrė Lietuvos mokslo taryba (LMTLT), sutarties Nr. [S-LIP-18-43].

Atsitiktiniai tipai

nekibirkščiuok ugnies, tai nelėks kibirkštys
šoko kaip varlė iš balos
ar nematei ubago pritvinkusio
atsikirto kaip dalgis į akmenį

It hit like a scythe hits on a stone
du vėzdu iškadija, du kielišku ne
su knatu vaikščioti
... kaip apžadėtas
tylėk, čia ne jomarkas!
priprast sunku, nuprast dar sunkiau
būk gudrus su latviu, šiurkštus su gudu - abiem įtiksi ir durnium neliksi
pilvas kietesnis už kaktą
geras sapnas neįvyksta, o piktas įvyksta

A nice dream doesn’t come true, but a bad one does
kad neprivalgei, tai trupinių neprilaižysi
geriau kipšiukai akyse negu velniava širdyje

Devils in eyes are better than devilry in the heart.
ožys treigys, ragų glėbys
pernešioto vyžo nevertas
gražūs linai, graži bus ir drobelė - geri tėvai, geri bus ir vaikeliai
vargais negalais suvaržė bačką lankais

They have tied up the barrel with hoops, but with trouble
vaikams būk stiprus, o giminei turtingas
svetimuose namuose kaip kalėjime
ne kiaules ganyti, o nieko nedirbti yra gėda
gaudyk kiškį laukuos

Catch a hare in the fields
nusiprausti burną
raguotas kaip ožys
negi privalgysi visam gyvenimui
sveikas, kūmai, sveikas, Jonai, tau kumelės pliki šonai
pelnysi kaip ant galo rodiklio pinčių
apiplyšo kaip Šimienė
kas mirė, to negalima atgaivinti
daug kalbėsi - pliuškis būsi, maž kalbėsi - durnas būsi
per ilga ir storas įkaista

Even a thick one gets hot after a long time.
negerai pradėjęs, gerai nepabaigsi

He who hasn’t started well will not finish well
į duobę patekęs, pats krapštykis
girk dievaitį girioj, o Dievą bažnyčioj

Praise an idol in the woods and God in church
už teisybę nakvynės negausi
vienybės nėr, ir galybės nėr
ne rankovė - neišversi
argi tu velniui duris uždarysi?
kinkęs jautį su veršiu, nepaars, vedęs senis jauną, nesugyvens

He who harnesses an ox and a calf together will not plough, an old man who marries a young girl will not get on well.
mano duktė daugiadarbė: šika, myža, skiedras renka
išlojok - bus dar geresnis
[peštukas] kaip Karvelio velnias
įpuolė kaip šuo į putrą
girios paukštis vis į girią žiūri
mušasi kaip tekiai
melagį iš akių pažinsi
dėti į grindis
bark, bet duok
visus širdies pasaitus ištampė
prapuolė kaip blusa po nagu


Finansavimą skyrė Lietuvos mokslo taryba (LMTLT), sutarties Nr. [S-LIP-18-43].