Finansavimą skyrė Lietuvos mokslo taryba (LMTLT), sutarties Nr. [S-LIP-18-43].

Atsitiktiniai tipai

kieno akiniai raudoni, tam visas svietas raudonas

The whole world is red to him who has red glasses
jo ir skiedra skuta, kito - nė skustuvas
reikalingas kaip pastipusiam šuniui uodega
kaip nueisi, taip ir pareisi
ką gausiu, tą parausiu

I will take what I am offered
vilkas mešką braukė - uodegą nutraukė
tankiai su sermėga apsivilkusi vaikščioja tikra išmintis
eina kaip žaibas žingine
čiūčia liūlia mik mik, tik lopšelio neprišik
laikas gydo, bet daktarai greičiau

Time heals but doctors heal faster
ne taip lengva išvyti numirėlį, o gyvą - dar sunkiau
ir manasis pekas ne smekas
melagio ir vagio liežuvis dvilinkas
juo daugiau įgudęs, ir kitus išmokysi
pasipūtęs kaip gaidys

As puffed-up as a cock
bepigu karšta geležis replėmis turėti

It is easy to hold hot iron with tongs
pauostęs nosį nenusilauši

If you sniff(sth), you will not break your nose
geresnė lūšnelė sava už svetimą palocių
ar velnią romijai?
kūšys - ne šepetys
gelmė turi dugną, platumas turi kraštą
svogūno nevalgęs nedvoksi
Velykos be miltų saujos
bijo kaip kipšas varnų

One is afraid (of sth) like the devil is afraid of crows.
iš plunksnos duonos nevalgysi

You cannot earn bread from writing
bailiam ir sapnai baisūs
nuo obuoliuko prie kumeliuko
blogos akys visur tik bloga temato

Bad eyes see only bad everywhere
daug žodžių kalbėjo ir meilę žadėjo - viskas išėjo ant vėjo
šiaušia kaip ubago barzdą
maža bėda rėkia, o didelė tyli

A little trouble shouts, a big one is silent
tyli kaip kiaulė, ausis suskliaudus

One is silent like a pig with its ears enclosed.
vėdarų kriaučius
sėdi kaip kanduolys riešuto kevale

One is sitting like a kernel in a nutshell.
kas ryt bus, niekas nežino
pasispjaudyti rankas
išeiti šunims putrą virti
šoka kaip uodas prieš mešką
tegul rugiai kviečiai mušas, ne mes
kad Dievas sveikatos duotų
išdirba kaip juchtą

He dresses it like he would dress skin
geras vyras pačiai pataikauja
kas buvo ir ko nebuvo - lai sudega
po čėso šaukštai
kalba - kaip kaltus meškerioja

One is speaking as if they were fishing chisels.
spindi kaip subinėj berlinka
ginasi kaip Šarmanas plaktuku
gyvulių nepakleidęs, neik prie žynio

Don’t go to a prophet before you lose your animals.
kol žvirbliai sutūps
ištekėjo ir nuakėjo


Finansavimą skyrė Lietuvos mokslo taryba (LMTLT), sutarties Nr. [S-LIP-18-43].