Finansavimą skyrė Lietuvos mokslo taryba (LMTLT), sutarties Nr. [S-LIP-18-43].

Atsitiktiniai tipai

tie patys pletkai

The same rumour
ne vilkas, nepraris
lig aštuoniasdešimt metų žmogui skirta gyvent, o kas viršaus - tai jau Dievo davimas
už gerą visi giria, už piktą visi peikia

Everyone is praised for good and told off for evil
duok, Dieve, su razumnu bartis, su plaukuotu peštis
akys kaip cibuliai

His eyes are like onions
nespoksok, akis panarinsi
užmokėti galva
juokas į sveikatą išeina
pas Dievulį daug dienelių
aukšta troba - drūta boba
koksai beržas, toks ir kelmas, koksai tėvas, toks sūnus
paviršiuj žiba, apačioj kliba
asilą apgavus nėr ko juoktis

If you cheat a donkey, there is nothing to laugh at
bus daržinėj žalio šieno, duos karvutė balto pieno
kur diena, kur naktis
kiek pastūmei, tiek nuėjo
momos, ne tėvo veislė
ašarose mirkti
viens, du, trys! eina visi trys - girtuoklis, velnias ir mirtis
kaip vilkas su avele
pražydo kaip obelis

She has blossomed like an apple tree
ko iš žmogaus paties nepažinsi, tą iš jo pažįstamų pažinsi
raukosi kaip karvės subinė
kaip puta nyksta, taip žmogus išblykšta
nakties ausys didelės

The ears of the night are big
kunigo malda auksu gimdoma

Gold gives rise to a priest’s prayer.
neneša mano galva
senas vilkas žino takus
ar rusas, ar velnias - tai vis tas pats
pigios žuvies sriubą šuo laka
trokštantį pagirdyk
su Dievu bendrausi, dangų gausi
sėdi kaip kukutis
pavargo kaip Barbė prie vaikų
aš paslydau, jis pratrydo
ar su gorčium nutvers, ar su centneriu - vis tiek bus blogai

If you are caught, it doesn’t matter if you have a jar or centner – you will be in trouble.
kas nedirba brangiam laike, tam ir duonos duot nereikia
tingi kaip ponas
bėda ir greitakojį paveja
kiek akys norės, tiek niekas neturės

Nobody will have as much as their eyes want
kuičias lyg parkų turėdamas
kas arielkos geria nors keličką, piktai daro, nes maži upeliai daro didę upę
veidas juokias, nors širdis verkia
kur yra santaika, ten namas viso pilnas
vieną velnią regėti
saldus liežuvėlis kaip meletos
gerai... kaltūno ant galvos neturėt
savo prekę niekas nepeikia

No one criticizes their own goods
nekišk nagų kur nereikia

Don't put your fingers where you don't need to


Finansavimą skyrė Lietuvos mokslo taryba (LMTLT), sutarties Nr. [S-LIP-18-43].