Finansavimą skyrė Lietuvos mokslo taryba (LMTLT), sutarties Nr. [S-LIP-18-43].

Atsitiktiniai tipai

bulbė bulbę parves

A potato will bring a potato
vienas nosį pjauna, ir visi
lapės uodega prisidengti
turėk širdį, neužmiršk ir proto
... kaip pas kiaulę
verkdamas kaktos neištaisysi

Crying will not smooth your forehead.
kai piemuo meluoja, tai ir užaugęs meluoja
juo vašką minko, juo minkštesnis yra
susiraukęs kaip kumelė

As frowned as a mare.
eiti nuo velnio pas šėtoną
atimti gali, o įduoti negali
stovėjo kaip nutremptas
raudonuoja it germanų stogai

He is blushing like a German roof
pilve soties neparsineši
saugokis bylų, turėsi pinigų
geriau gulti negu pulti
motinos meilė už auksą brangesnė
sėdi kaip pamergys
vargo ašaros akių neplauna
geram ir Dievas padeda
dar metų nebuvo, o meilė pražuvo
skamba kaip varpas ant kalno
kas sunkiai neša, reikia jam palengvinti
kai abiem kojom sopa - nešlubuoja

When one has pain in their both legs they don’t limp.
pirmas blynas dažniausiai prisvilęs
turi auksinę širdį
kam klius, tai klius, o striukabizniui vis klius
apsidžiaugė kaip girtas, smuklę pamatęs

He smiled like a drunken man when he saw an inn.
berno už kasų nenešiosi, nors ir didelis
kur vienybė, ten ir tobulumas
puolė kaip vanagas
rėkia kaip kurčias

He is shouting as if he was deaf.
juodon odon įrašyti

They have been written into black skin
viensėdy velniai sėdi, o ūlyčioj kožnoj gryčioj
galvą padėti
dvilinka netrūksta

A twofold one doesn‘t tear
kunigas - ne šuo, visko nesuės
ir čia gero tik krislelis, o bėdų - visas maišelis

There is just a bit of good and a sack of troubles here.
ligonis sveikus peni
pono pažadai - tvarto pakratai
užmokės, kai dantys byrės

He/she will pay when his/her teeth start to fall out
kaip pas Ainošiaus, taip ir prie Kaipošiaus

So it is at Ainošius, so it is at Kaipošius
nuo šventės Petro ir Povilo gegutė nutilo
Jonai, kokie tavo šonai!

Jonas, what are your sides like!.
marai tai vis karai
verkia kaip rekrūtas
kareiviu nebuvęs, vargo nematęs

He hasn’t been a soldier and hasn’t seen hard life.
nemokyk mokyto - pagadinsi
trokšti kraujo, tapk blusa
girto niekas neklauso, bet daug kas pasiklauso


Finansavimą skyrė Lietuvos mokslo taryba (LMTLT), sutarties Nr. [S-LIP-18-43].