Finansavimą skyrė Lietuvos mokslo taryba (LMTLT), sutarties Nr. [S-LIP-18-43].

Atsitiktiniai tipai

iš šunio kaulo neatimsi
balselis kaip lakšingalos, kur rudenį kumelius pjauna
su kuo susidėsi, tokiu ir pats pasidarysi
kalba kaip mėnesienoj
skaito - kaip ledą kremta

One is reading as if they were chewing a piece of ice (that is, smoothly)
gerai juoktis, kaip pilvas prikištas

It is good to laugh when your belly is full
Telšių pliumpis
šerk arklį, kol nevažiuoji, kai reikės važiuoti, nebečėsas
bizdinėja kaip bizdas su puodeliais
reikalas ir ubagystė daugelį į saitus suvystė
eina kaip lapė uodega velkina

One is walking like a fox that is dragging its tail.
gerai važiuot žmonėsna, jei arklys geras ir pati graži
vaikų atriektos riekės dažnai viena ranka nepakelsi
maldyk, tildyk, tai dar labiau gailinas
stalgios katės uodega ilga
žmogus kokio noris būtų stono, kad nuokalst ir po valdžios šėtono
girtuoklis už degtinę atiduos gunčelę paskutinę

A drunkard will give away his only coat
ar pas gandrą marčiosna rengiesi, kad taip varliuojiesi?

Are you going to be a daughter-in-law of a stork if you call me a frog?
nusimano katė peleną prišikusi
velnias ropes sėjo ir ropinių atsižadėjo
didžiausias gyvenimo menas juoktis tada, kada širdis plyšta iš skausmo
malonė be vieros šlektą vaisių daro
mikis pradotką siūlo
graužk akmenį ligi išgrauši
sutrynė kaip utėlę
šūdas tai, o ne darbas
vargsta kaip rupūžė po pamatu
kiekviena diena turi savo vakarą
vyrą su didele nosia gauna, jeigu puodus gramdo
už vieną kaltą baudžia dešimt nekaltų
kimšk, pakol telpa
jeigu nekenti žmogaus, nekenti ir jo rūbų
bažnyčioj - su sparneliais, namie - su nageliais

He has got wings in church and horns at home
su tokia galva tik užpakalį užkišt
byra kaip iš rėčio
nešauk iš girios vilko
nors gervė baloj stypčioja, bet uodegą pašlampa

The crane stalks in the puddle though its tail gets wet
meška dar miške, o jau kailį raižo
tavęs niekas nečiulbina, ir tu nečiulbėk
pasiklausdamas ir Ameriką atrasi

If you ask ( for directions), you will reach America
žiūri kaip apuokėlis
linguoja galva kaip arklys, nuo musių gindamasis
vienas grabe, kitas nage
kai šikna priskres, tai galva supras
tikėkis, lauk, bet neapsigauk
bijok kaip bobos liežuvio
sėdo kaip velnia į pipirus
kurmis lenda, kur giliau, žmogus ieško, kur geriau
dešra eina į kūna
ant dešimties kvailų ir vieno razumno nemaino

One clever man is not swapped for ten fools.


Finansavimą skyrė Lietuvos mokslo taryba (LMTLT), sutarties Nr. [S-LIP-18-43].