Finansavimą skyrė Lietuvos mokslo taryba (LMTLT), sutarties Nr. [S-LIP-18-43].

Atsitiktiniai tipai

Dievas galvoj, velnias uodegoj
privalgė kaip per Velykas
dirba, net abu galai virpa
geriau vienas geras negu daug blogų
geras kaip pavasario diena

One is as good as a summer day
kur aną galgis nuvažiojo
nenorėjo su bateliais vaikščioti, apsiavė naginėm
ką brido, tą išbrido

He has found what he has been looking for
rūra pas Šukį, o galva jau pas Riauką
kad jau pamokintas, tai ir mandras

He has been studying, so he is clever.
ne ant tokio papuolei
kurkia kaip pabalys
Žvingiškėj mūro bažnyčią pastatytų, bile tiktai niekas nekliudytų
sudžiūvęs kaip šepečio kotas
bačką priūtarys ir tiesos nepasakys
juods kaip Janušo šūds
kad pats toks, kitam deda znok[u]s

*He labels others though he is like them.
grašis ir dangaus vartus atidaro
kas moka vogti, moka ir teisintis
kas veža, tam ir krauna
negink arklius greitai - pobėgis pastovį duoda
iš mergos grožio košės nevirsi
ankstyva abieda pilvą dykina

An early breakfast spoils the stomach
ant gero oro nėr blogo noro

If your wishes are good there is no bad weather
dūšia norėtų rojun, o kūnas traukia gojun
kaip man taip, tai taip
jeigu yra kuolas, varna vis atlėks

If there is a post, a crow will sit down on it.
išblėdęs kaip savaitę neėdęs
bailys kiškis, o ne vyras
jei pyksti, tai ir urgzk
mirksi kaip varlė piene
savęs nereikia peikti - atsiras šimtas, kur papeiks
puodas puodą kalbą, o abiejų šikynės dega
ar šeimynos eini samdyti su riebiu snukiu?
kai yra vėžės, gera nepaklysti
sergi atvažiavęs, sergi išvažiuodamas
tyli kaip stuburas
baliai ir rūbai pinigų ėdikai
geras - kai prašo, saldus - kai gauna, kartus - kai atiduoti reikia

One is good when they ask ( for sth), sweet when they get ( sth) and bitter when they have to give ( sth) back
kunigai už dyką mišių nelaiko
pasirėdęs kaip jaunikis

As dressed up as a groom.
na levo, na pravo, nesuk pagal savo
išsiverkęs bus sveikesnis

He will feel better after he has had a good cry.
mačys nemačys, bet neiškadys
sunki našta sunkiai pečius sveria
bagota kaip eglė šakota

She is as rich as a fir-tree is branchy
negalėdamas būti jaučiu, būk veršiu

If you can’t be an ox, be a calf.
sunkus kaip maišas miltų žaliakulių
kūma kūmai, ir visas svietas žino
kas savęs negiria, tą perkantysis nuspiria


Finansavimą skyrė Lietuvos mokslo taryba (LMTLT), sutarties Nr. [S-LIP-18-43].