Finansavimą skyrė Lietuvos mokslo taryba (LMTLT), sutarties Nr. [S-LIP-18-43].

Atsitiktiniai tipai

čystas kaip davatkos pašiknys
rėkia kaip gaidys
iš arti bobos neimk, ba retai namuos tematysi
antra ranka (dešinioji)
abu labu tokiu

They are both the same
geras darbas niekad nemiršta
kur dingsi žiemą basas
gera kito arkliu jodinėti

It is good to ride on other person’s horse
sėdi kaip po traktorium
kai akėti, tai mažutė, kai tekėti, tai didutė

If to harrow, she is little, if to marry, she is big
kreivink kaklą sūnaus tavo jaunybėje jo ir kalk šonus jo, kol mažas yra
kakta ledo nepramuši

You will not break through the ice with your forehead.
kad tik skubini, tuoj biesas su subine
tegul bus ant tavo pilvo jomarkas
girtuoklis miega, velnias už jį poterius kalba
godok senelį, tai ir tau pasenus, kiti tave pagodos
nei pats ėda, nei kitam duoda

He neither eats nor gives to others
kitam gerai padaręs sau blogai nepasidarysi
pinigų kaip mėšlo
šventos dienos darbus užsirašo velnias skarbus
svečiai į namus - Dievas į namus
skaičiuojasi kaip Spagienė, subinę išdegus
augintas vilkas grįžta į mišką
mokyk Jonelį, o ne Joną

Teach Jonelis, not Jonas.
su girtu nei radus, nei pametus
ilgas tęvas - mergininkas, trumpas drūtas - darbininkas

The long and the thin are after girls, the short and the stout are good workers.
į save eiti
grabojasi kaip šlėkta po priemenę
vieną sako, o kitą galvoja
ir ant velnio griūva perkūnas
kas mažai žino, tas daug kalba
kaip šikinėn pinigus
toli varpas girdėti
skęsdamas ir už šiaudelio griebiasi
svieto lobis - šiaudų kūlys
vieną kąsnį ryk, antrą taisyk, daryk, o trečią lauk varyk

Swallow one piece, make the second one and get the third one out.
būk akyla, ant Velykų gausi vyrą
nei marškinių ant nugaros neturi
nė su pagaliu neužmuštum
dėka kaip blėka
nagines raukti
nepradėjęs su mažu, nebaigsi su dideliu
kiauros kelnės kaip advokato
visos panos vainikuotos, o ta viena nuometuota
bėda viena nevaikščioja

A trouble doesn‘t walk alone
musėt tau velnias pinigus iš molio lipdo
pripuolė kaip Vasiliukas prie kiaušinienės
bėga kaip velnias iš Čenstakavo
sukinėjas kaip perkūnas apie Oškinio grinčią
daiktas valgyt neprašo


Finansavimą skyrė Lietuvos mokslo taryba (LMTLT), sutarties Nr. [S-LIP-18-43].