Finansavimą skyrė Lietuvos mokslo taryba (LMTLT), sutarties Nr. [S-LIP-18-43].

Lietuvių paremiologiniai tyrimai: bibliografija

 

STRAIPSNIAI, MONOGRAFIJOS

1956

Grigas Kazys. Lietuvių liaudis apie darbą: [priežodžiai ir patarlės] / sudarė K. Grigas, in: Tarybinė moteris, 1956, Nr. 4, p. 20.

1957

Grigas Kazys. Liudvikas Rėza – lietuvių tautosakos mokslo pradininkas, in: Pergalė, 1957, Nr. 6, p. 107–110.

1958

Grigas Kazys. Simonas Daukantas – lietuvių tautosakos rinkėjas ir leidėjas: filologijos mokslų kandidato laipsniui disertacijos autoreferatas, Vilnius: [VVU], 1958, 15 p.

Grigas Kazys. Lietuvių liaudies patarlės ir priežodžiai / K. Grigas, A. Jonynas, in: Patarlės ir priežodžiai, Vilnius, 1958, p. 7–26.

Grigas Kazys. Simonas Daukantas – lietuvių tautosakos rinkėjas, leidėjas ir vertintojas, in: Iš lietuvių kultūros istorijos, t. 1, Vilnius, 1958, p. 270–286.

1963

Grigas Kazys. Smulkioji tautosaka: Patarlės ir priežodžiai. Mįslės. Garsų pamėgdžiojimai. Užkalbėjimai, in: Lietuvių tautosakos apybraiža, Vilnius, 1963, p. 369–436.

1964

Grigas Kazys. Patarlės meteorologijos temomis, in: Kraštotyra, Vilnius, 1964, p. 88–94.

1966

Grigas Kazys. Lietuvių liaudies kalendorinės patarlės, in: LTSR MA darbai. Serija A, t. 1(20), 1966, p. 209–221.

Grigas Kazys. Rapports locaux: Litauen, in: Proverbium, Helsinki, 1966, vol. 4, S. 84–85.

Grigas Kazys. Smulkioji tautosaka, in: Ignalinos kraštas, Vilnius, 1966, p. 212–215.

1968

Grigas Kazys. Mįslės, in: Dieveniškės, Vilnius, 1968, p. 288–292.

Grigas Kazys. Smulkioji lietuvių tautosaka: in: Lietuvių tautosaka, t. 5, Vilnius, 1968, p. 9–74.

1969

Grigas Kazys. Liaudies etiketo formulės ir humoristiniai jų iškraipymai, in: Liaudies kūryba, t. 1, Vilnius, 1969, p. 218–226.

1970

Grigas Kazys. [Įvadinis žodis] in: Menu mįslę keturgyslę / parengė K. Grigas, Vilnius, 1970, p. 5–8.

Sauka Donatas. Žodis ir vaizdas smulkiojoje tautosakoje, in: Tautosakos savitumas ir vertė, Vilnius: Vaga, 1970, p. 272–304. 

1971

Grigas Kazys. [Įvadiniai straipsniai] in: Čir vir vir pavasaris: smulkioji lietuvių tautosaka / parengė K. Grigas, Vilnius, 1971, p. 7–12, 61–63, 117–120.

1972

Grigas Kazys. Lietuvių patarlių ir priežodžių klasifikavimas, in: LTSR MA darbai. Serija A, t. 3(40), 1972, p. 171–183.

1974

Grigas Kazys. Der Syntaktische Aspekt bei der Vergleichenden Forschung der Sprichwörter. – Vok., in: Proverbium, Helsinki, 1974, vol. 23, S. 914–919.

1975

Grigas Kazys. Iš gervėtiškių smulkiosios tautosakos / atrinko ir parengė K. Grigas, in: Kraštotyra, Vilnius, 1975, p. 269–281.

Grigas Kazys. Saulė ir kelmo nelenkia : [saulė lietuvių patarlėse], in: Mokslas ir gyvenimas, 1975, Nr. 4, p. 44–45.

1976

Grigas Kazys. Lietuvių patarlės : Lyginamasis tyrinėjimas, LTSR MA LKLI; red. L. Sauka, Vilnius : Vaga, 1976, 324 p.

1978

Grigas Kazys. Fragen der methodik bei vergleichenden Vorschung von baltischen und slavischen Sprichwörtern. – Vok., in: VIII Medunarodni slavistički kongres, Zagreb 3–9. IX. 1978. Ljubljana : Kniiga referata, sažeci I : A–K, Zagreb, 1978, s. 286.

1980

Grigas Kazys. Šiuolaikiniai folkloro tyrimo metodai ir sociologija, in: Literatūra ir kalba, t. 16 : Poetika ir metodologija, Vilnius, 1980, p. 21–37, 424–425.

1983

Grigas Kazys. Simonas Daukantas ir lietuvių tautosaka, in: Daukantas S. Žemaičių tautosaka, t. 1 : Dainos, Vilnius, 1983, p. 11–42.

1985

Grigas Kazys. Mažai žinomas A. Baranausko rankraštis : [apie lietuvių patarlių ir priežodžių rinkinį „Przyslowia“, priimtą LMD 1912 m.], in: Literatūra ir menas, 1985, vas. 23, p. 16.

1986

Grigas Kazys. Antanas Baranauskas. Patarlės / parengė ir str. apie rinkinį parašė K. Grigas, in: Literatūra ir kalba, t. 19 : Antanas baranauskas, Vilnius, 1986, p. 216–238.

Grigas Kazys. Tarptautinių patarlių paralelės, in: Mokslas ir gyvenimas, 1986, Nr. 8, p. 30–32.

Grigas Kazys. Tipo problema lyginamajame patarlių tyrinėjime, in: LTSR MA darbai. Serija A, t. 4(97), 1986, p. 106–116.

1987

Grigas Kazys. Patarlių paralelės : Lietuvių patarlės su latvių, baltarusių, rusų, lenkų, vokiečių, anglų, lotynų, prancūzų, ispanų atitikmenimis, LTSR MA LKLI, Vilnius: Vaga, 1987, 663 p.

1989

Grigas Kazys. Smulkioji tautosaka, in: Patarimai tautosakos rinkėjams, LKLI, Vilnius, 1989, p. 17–19.

1992

Grigas Kazys. Frazeologijos rinkimo aktualijos, in: Tautosakos darbai, t. I(VIII), 1992, p. 181–190.

Grigas Kazys. Mitologijos atgarsiai lietuvių frazeologijoje, in: Ikikrikščioniškosios Lietuvos kultūra : istoriniai ir teoriniai aspektai, Vilnius, 1992, p. 146–154.

1993

Grigas Kazys. Lietuvių patarlės ir priežodžiai : (visuminio tekstų leidimo rengimo instrukcija) / red. L. Kudirkienė, Vilnius : LLTI, 1993, 17 p.

Grigas Kazys. Lietuvių patarlių keliai į pasaulį, in: Tautosakos darbai, t. II(IX), 1993, p. 98–109 [https://baltnexus.lt/uploads/images/2013/Tautosakos%20darbai/Grigas.pdf]

1995

Grigas Kazys. The Motiv of the Mote in Someones Eye and the Comparative Study of a Proverb, in: ARV : Nordic Yearbook of Folklore, Uppsala, 1995, vol. 51, p. 155–159.

Grigas Kazys. Smulkioji tautosaka : patarlės, priežodžiai, frazeologizmai / parengė ir įvadą parašė K. Grigas, in: Lietuvininkų žodis, Kaunas, 1995, p. 305–320, 340–370, 389–394.

1996

Grigas Kazys. Problems of the Tipe in the Comparative Study of Proverbs, in: Journal of the Baltic Institute of Folklore, 1996, vol. 1, Nr. 1, p. 106–127.

Grigas Kazys. Regioninio išskirtinumo žymės lietuvininkų smulkiojoje tautosakoje, in: Tautosakos darbai, t. V(XII), 1996, p. 61–66.

1997

Bufienė Giedrė. Lietuvių patarlė „Obuolys nuo obels netoli krinta“ ir tarptautiniai jos atitikmenys, in: Tautosakos darbai, 1997, t. 6–7 (13–14), p. 111–118.

Bufienė Giedrė. Paremijų vaizdų tyrimo metodikos klausimu, Lituanistica, 1997, Nr. 3 (31), p. 91–98.

Grigas Kazys. Patarlė „Negirk dienos be vakaro“ Europos kultūrų istorijoje, in: Tautosakos darbai, t. VI–VII (XIII–XIV), 1997, p. 23–43.

Grigas Kazys. Tarptautinė patarlė „Dievas davė dantis, Dievas duos ir duonos“, in: Tautosakos darbai, t. VI–VII (XIII–XIV), 1997, p. 141–148.

Kudirkienė Lilija. Kraštutinės situacijos priežodžiai, in: Tautosakos darbai, 1997, t. 6–7 (13–14), p. 44–46.

Kudirkienė Lilija. Nečėsėlisnelaikisnelaikšis: dėl reikšmės susidarymo, in: Lituanistica, 1997, Nr. 1 (29), p. 91–94.

1998

Bufienė Giedrė. Patarlių vaizdų savitumas, in: Tautosakos darbai, 1998, t. 8 (15), p. 141–148.

Grigas Kazys. Šiuolaikinė paremiologija. Problemos ir perspektyvos, in: Tautosakos darbai, t. VIII(XV), 1998, p. 128–136.

Grigas Kazys. Sena ir nauja vokiečių patarlių moksle, in: Tautosakos darbai, t. IX(XVI), 1998, p. 300–302.

Kudirkienė Lilija. Frazeologizmas ar priežodis?, in: Tautosakos darbai, 1998, t. 8 (15), p. 137–140.

2000

Bufienė Giedrė. Patarlių pasaulėvaizdžio bruožai, in: Tautosakos darbai, 2000, t. 12 (19), p. 173–178.

Bufienė Giedrė. Adata lietuvių ir kitų Europos tautų patarlėse, in: Tautosakos darbai, 2000, t. 13 (20), p. 136–153.

Grigas Kazys. Nuo pirmųjų įrašų iki sisteminio leidinio, in: Lietuvių patarlės ir priežodžiai / parengė Kazys Grigas, Lilija Kudirkienė, Rasa Kašėtienė, Gediminas Radvilas, Dalia Zaikauskienė, Vilnius: LLTI, 2000, t. 1. p. 25–42.

2001

Grigas Kazys. Kai kurios patarlių prasmių mįslės, in: Tautosakos darbai, 2001, t. 15 (22), p. 103–120.

Kudirkienė Lilija. Patarlė kaip žmonių gyvensenos atspindys, in: Tautosakos darbai, 2001, t. 15 (22), p. 121–127.

2002

Bufienė Giedrė. Boba lietuvių patarlėse ir priežodžiuose, in: Tautosakos darbai, 2002, t. 16 (23), p. 57–72.

Kudirkienė Lilija. Tarp Švento Rašto ir kaimo trobos (Kiprijono Lukausko „Pamokslai“), in: Tautosakos darbai, 2002, t. 16 (23), p. 183–200.

2003

Bufienė Giedrė. Bačkoj augintas, pro špuntą penėtas: meninio vaizdo raiškos įvairovė, in: Tautosakos darbai, 2003, t. 19 (26), p. 95–106.

Grigas Kazys. Vienos patarlės istorinės raidos pėdsakais, [parengė L. Kudirkienė, R. Kašėtienė, D. Zaikauskienė], in: Tautosakos darbai, 2003, t. 18 (25), p. 88–91.

Kadžytė Gražina. Papročių teisės pastovumo ir kaitos liudijimai patarlėse, in: Tautosakos darbai, 2003, t. 18 (25), p. 92–99.

Kašėtienė Rasa. Kaip apie mirtį kalbėjo mūsų senoliai, in: Tautosakos darbai, 2003, t. 18 (25), p. 100–108.

2004

Kadžytė Gražina. Kas pirmesnis, tas geresnis: papročių teisės tekstas ir kontekstai The First is the Best: Text and Contexts in the Common Law, in: Tautosakos darbai, 2004, t. 20 (27), p. 64–74.

Kašėtienė Rasa. Lietuvių tautosaka Aleksandro Pogodino išvykos į Kauno guberniją ataskaitose Lithuanian Folklore in the Accounts of Aleksandr Pogodin Travel into Kaunas Gubernia, in: Tautosakos darbai, 2004, t. 20 (27), p. 279–280.

Kudirkienė Lilija. Tautosakinis gegutės įvaizdis The Image of Cuckoo in Folklore, in: Tautosakos darbai, 2004, t. 21 (28), p. 55–69.

Zaikauskienė Dalia. Nauji metai – nauji lapai: šiuolaikinės patarlių raidos tendencijos“New Year, Fresh Leaves“: Modern Tendencies in the Development of Proverbs, in: Tautosakos darbai, 2004, t. 21 (28), p. 127–136.

2005

Kudirkienė Lilija. Lietuvių ir latvių paremijos: raiška ir funkcionavimas Lithuanian and Latvian Paremias: Expressions and Functioning, in: Tautosakos darbai, 2005, t. 30, p. 43–56.

[prieiga internetu: http://www.llti.lt/failai/e-zurnalai/TD30/05%20Kudirkienes.pdf]

2007

Bufienė Giedrė. Kepti karveliai patys į burną nelekia: prasminis vienos patarlės varijavimas (gretinant su lenkų kalbos atitikmenimis) Roast Pigeons Do Not Fly Into One’s Mouth:Semantic Variation of a Proverb (Paralleled to the Polish Equivalents), in: Tautosakos darbai, 2007, t. 33, p. 26–44.

Kudirkienė Lilija. Patarlės interpretacija: diachroninis aspektas The Proverb Interpretation: Diachronic Aspect, in: Tautosakos darbai, 2007, t. 33, p. 13–25.

Sauka Donatas. Patarlės ir priežodžiai, in: Lietuvių tautosaka, Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2007 (II-asis leidimas, I-asis leidimas – 1982), p. 257–273.

2008

Zaikauskienė Dalia. Formos ir turinio pokyčiai tradicinių lietuvių patarlių perdirbiniuose Changes of Form and Content in the Remakes of Traditional Lithuanian Proverbs, in: Tautosakos darbai, 2008, t. 35, p. 84–93.

2009

Bufienė Giedrė. Priežodis Ant to peilio boba Rygon nujotų: mitologinė vaizdo interpretacija Proverbial Phrase Old Woman Could Ride on That Knife to Rīga: Mythological Interpretation of the Image, in: Tautosakos darbai, 2009, t. 38, p. 80–100.

Kašėtienė Rasa. Ar matei starkų, jei nori pusdienio?“: lietuvių situaciniai posakiai Have You Seen a Stork, if You Wish for an Afternoon Snack? Lithuanian Situational Sayings, in: Tautosakos darbai, 2009, t. XXXVIII, p. 100–107.

Kudirkienė Lilija. Situaciniai posakiai tarp kitų trumpųjų žanrų Situational Expressions Among Other Short Forms of Folklore, in: Tautosakos darbai, 2009, t. 37, p. 136–147.

Zaikauskienė Dalia. Išbandytos ir neišbandytos lietuvių patarlių tyrimo strategijos The Well-Tried and not Yet Tried Research Strategies of Lithuanian Proverbs, in: Tautosakos darbai, 2009, t. 38, p. 63–79.

 

2010

Bufienė Giedrė. Ąžuolas lietuvių patarlėse ir priežodžiuose, in:  Ąžuolas folklore ir kultūroje, straipsnių rinkinys, sudarė Stasys Skrodenis, Šilalė, 2010, p. 34–66.

Zaikauskienė Dalia. Lietuvių paremijų funkcijos. Teorinės pastabos Functions of Lithuanian Proverbs. Theoretical Remarks, in: Tautosakos darbai, 2010, t. 40, p. 97–107.

2011

Bufienė Giedrė. Demografinė situacija ir patarlės apie kalbą (sekant vienos diskusijos pėdsakais) The Demographic Situation and Proverbs about Speech (in the Wake of One Discussion), in: Tautosakos darbai, 2011, t. 41, p. 85–106.

Kašėtienė Rasa. „Smuklės durys plačios įeiti, bet siauros išeiti“: girtuoklis lietuvių patarlėse ir priežodžiuose “The Door of the Pub Is Wide to Get in, but Narrow to Get out”: Drunkards in Lithuanian Proverbs and Proverbial Phrase, in: Tautosakos darbai, 2011, t. XLII, p. 100–113.

Kudirkienė Lilija. Kazis Grigs: kontakti ar Latvijas folkloristiku, in: Letonica: humanitāro zinātņu žurnāls, Rīga, 2011, Nr. 21 (Folkloristika), p. 73–81.

Zaikauskienė Dalia. Lietuvių paremijų funkcijos šiuolaikiniuose kontekstuose Functions of Lithuanian Proverbs in Contemporary Contexts, in: Tautosakos darbai, 2011, t. 41, p. 63–84.

2012

Zaikauskienė Dalia. Patarlių tradicijos ir modernumo dermės paradoksai, in: Homo narrans: folklorinė atmintis iš arti, Vilnius: LLTI, 2012, p. 427–443.

2014

Zaikauskienė Dalia. Gyvoji paremijų vartosena elektroniniame diskurse: interneto komentarai The Actual Usage of Paremias in the Electronic Discourse: the Internet Comments, in: Tautosakos darbai, 2014, t. 47, p. 69–91.

Zaikauskienė Dalia. Modern Usage of Lithuanian Paremias: Traditional and Innovative Manifestations, Spheres of Usage, Ways of Distribution, in: Scala naturae: Festschrift in Honour of Arvo Krikmann, ed. by Anneli Baran, Liisi Laineste, Piret Voolaid, Tartu 2014, p. 193–224.

2015

Zaikauskienė Dalia. Vanasõnad tänapäeva leedu keeles: traditsioonilised ja innovatiivsed avaldumisvormid, kasutusalad ja levik, in: Uurimusi tänapäevasest kujundkeelest,  Reetor, 2015, Vol. 9, p. 121–162.

2016

Džekčioriūtė-Medeišienė Vita. Vaikų gąsdinimai tradicinėje lietuvių pasaulėjautoje Scaring of Children in the Traditional Lithuanian Worldview, in: Tautosakos darbai, 2016, t. 51, p. 177–194.

Kašėtienė Rasa. Liaudies pedagogikos atspindžiai lietuvių patarlėse, priežodžiuose ir situaciniuose posakiuose Reflections of Folk Pedagogics in Lithuanian Proverbs, Proverbial Phrases and Situational Sayings, in: Tautosakos darbai, 2016, t. 51, p. 161–176.

Kudirkienė Lilija. Įvadas, in: Vilką minim, vilkas čia: Lietuvių situaciniai posakiai, sudarė Rasa Kašėtienė, Lilija Kudirkienė, Vilnius: LLTI, 2016. – 541 p.

2018

Kašėtienė Rasa. Smulkioji tautosaka Lietuvos Nepriklausomybės Akto signataro Petro Klimo gyvenime | Small Folklore Forms in the Life of Signatory Petras Klimas, in: Tautosakos darbai, 2018, t. 56, p. 156–168.

2019

Zaikauskienė Dalia. Savos žydinčios tvoros ir žalesnė žolė anapus jų: paremijų skolinimosi priežastys ir jų prigijimo prielaidos | The Flowering Fences and the Greener Grass on the Other Side of Them: Reasons for Borrowing Paremias and Prerequisites for Their Adaptation, in: Tautosakos darbai2019, t. 58, Vilnius, p. 13–38.

Snukiškienė Irena. „Kas tiesa - tai ne melas“: tiesos ir melo konceptualizavimas lietuvių paremijose | “What Is True Is Not a Lie”: Conceptualization of Truth and Lie in Lithuanian Proverbs, in: Tautosakos darbai, 2019, t. 58, Vilnius, p. 39–55.

Bogdzevič Monika. Kognitywny obraz WSTYDU na materiale przysłów polskich i litewskich | Kognityvinis GĖDOS vaizdas lietuvių ir lenkų kalbų paremijose | The Cognitive Representation of SHAME in Lithuanian and Polish Paremias, in Tautosakos darbai, 2019, t. 58, Vilnius, p. 56–72

 

ŠALTINIAI

Lietuvių patarlės ir priežodžiai, t. 1, parengė Kazys Grigas, Lilija Kudirkienė, Rasa Kašėtienė, Gediminas Radvilas, Dalia Zaikauskienė, Vilnius: LLTI, 2000. – 928 p.

Lietuvių patarlės ir priežodžiai, t. 2, parengė Giedrė Bufienė, Kazys Grigas, Rasa Kašėtienė, Lilija Kudirkienė, Dalia Zaikauskienė, Vilnius: LLTI, 2008. – 830 p.

Lietuvių patarlės ir priežodžiai, t. 3, parengė Vita Džekčioriūtė, Rasa Kašėtienė, Lilija Kudirkienė, Dalia Zaikauskienė, Vilnius: LLTI, 2019. – 755 p.

Smulkioji lietuvių tautosaka: Patarlės ir priežodžiai, in: Lietuvių tautosaka, t. 5, Smulkioji tautosaka, žaidimai ir šokiai, Vilnius, 1968, p. 75–383.

 

Dobrosława Świerczynska, Andrzej Świerczynski, Patarlių žodynas: Lietuvių, lenkų, anglų, prancūzų, ispanų, vokiečių, rusų, italų, lotynų kalbom, lietuviškosios dalies sudarytoja Rasa Kašėtienė, Vilnius: Tyto alba, 2000. – 412 p.

Ne krūmas, bet su lapais, ne marškiniai, bet susiūti, ne žmogus, bet šnekėti moka: Knygelė bibliofilo lentynai, parengė Domas Kaunas, sudarė Giedrė Bufienė ir Rasa Kašėtienė, Vilnius: UAB „Petro ofsetas“, 2003. – 22 p.

Vilką minim, vilkas čia: Lietuvių situaciniai posakiai, sudarė Rasa Kašėtienė, Lilija Kudirkienė, Vilnius: LLTI, 2016. – 541 p.

 

Parengė Rasa Kašėtienė ir Dalia Zaikauskienė

 

 Finansavimą skyrė Lietuvos mokslo taryba (LMTLT), sutarties Nr. [S-LIP-18-43].