Finansavimą skyrė Lietuvos mokslo taryba (LMTLT), sutarties Nr. [S-LIP-18-43].

Tipų paieška


Antraštė Tipo atitikmenys kitomis kalbomis Formalusis atraminis žodis Semantinis atraminis žodis Variantų sk.
- Ar toli? - Kol "Sveika, Marija" sukalbėsi Sveika Marija 0
ar neužsimanysi, ko katė neėda? Žr. užsimanyti, ko šuo neėda katė 0
bijosi kaip vaikelis vaikelis 0
eina kaip žuvis prieš vandenį žuvis 0
iš šūdo vaško neišsunksi šūdas 1
kaip daržinė daržinė 2
kaip Jakubauskis beigelį pakapt Žr. čiupinėja kaip Gelumbauskis beigelį Jakubauskis 0
sveikas kaip žuvelė Žr. sveikas kaip žuvis žuvelė 0
tinginy, te kiaušinį. Luptas / duokš, neluptas / mesk per tvorą tinginys 0
vėjas kaip zuikio dvasia zuikis 0
- A ir B. - Per šikną rumbė šikna 0
- Ant ko sėdi? - Ant karaliaus žemės, ant savo subinės Žr. prisėsk ant karaliaus žemės, ant savo senės karalius 0
- Ant sveikatos! - Šūdas ant kaktos sveikata 0
- Ar aš vienas dirbsiu? - Ženykis, tai būsit du dirbti 0
- Ar aš? - Nerašo. Kad rašys ir tave paprašys, dabar popierius tebekarpo popierius 0
- Ar duosi skūros? - Nusilupk nuo rūros skūra 0
- Ar gardi košė? - Košė ne garde, ant stalo košė 0
- ar gentis? - aiman, gentis gentis 0
- Ar iš toli? - Iš anapus Sekminių Sekminės 0
- Ar iš tolo? - Iš atolo atolas 0
- Ar jau baigi darbą? - Baigiu pradėt darbas 0
- Ar neturi tabokos? - Turiu, bet tabakierka šlapia tabakas 0
- Ar nori vaško? - Pasišikyk mešką Žr. pašikyk mešką - gausi vaško vaškas 0
- Ar silkės geros? - Nešoka ant akių silkė 0
- Ar smulkiai mali? - Septynis gabalus iš grūdo gabalas 0
- Ar toli vakaras? - Dar ranka nepasieksi ranka 0
- Ar toli? - Girdėt kaip gaidys gieda gaidys 0
- Ar tu jau gatavas? - Seniai aš gatavas, nebe šiandien gatavas 0
- Ar tu migsi? - Migsiu. - Aš ant tavęs šiksiu migti 0
- Aš nekaltas. - Tai kalto kaltas kaltas 0
- Aš noriu arbatos. - Iš kumelio klernatos arbata 0
- Aš noriu duonos. - Eik ubagais duona 0
- Ausk ausk, dukrele. - Kad jau tik viena timpiūtė! dukrelė 2
- Batuotasis, kur eini? - Pas vyžuotąjį duonos prašyti duona 2
- Bėda, kur tu eini? - Tave, žmogeli, vesiu bėda 1
- Čigone, kokios tu vieros? - O kokia tamstai patinka? čigonas 6
- Dega gryčia. - Ne giminė, bet vis tiek malonu gryčia giminė 1
- Dėmesio! - Nėra mėnesio dėmesys 0
- Dieve, padėk! - Mauša, palydėk! Dievas 1
- Duok alaus. - Alus tau subinę pradauš alus 0
- Duok duonos. - Ar nenori šepečio koto? Žr. ar nenori šepečio koto? duona 0
- Duok duonos. - Eik per kluonus, rasi bobą maliavotą, duos tau duonos pikliavotos duona 0
- Duok duonos. - Sukalbėk trejus poterius, ir gausi cielą abraką duona 0
- Duok duonos. - Šypo per akis duona 0
- Duok parūkyt. - Ne karvė, gali ir pats nusipirkt Žr. ne karvė, gali nusipirkti karvė 0
- Duok parūkyt. - Po katės uodega Žr. - Duok rūkyt. - Ar nereiks katino uodegos? katė 0
- Duok ragaišio! - Kad dar niekas neįmaišė ragaišis 0
- Duok rūkyt. - Ar nereiks katino uodegos? katinas 0
- Duok siūlo. - Kad siūlo, tai imk siūlas 0
- Duok žirnių. - Pagauk pelę ant girnų žirnis 0
- Duok žirnių. - Prišik ant girnų žirnis 0
- Durniau! - Kelissyk aš tau dūriau? durnius 0
- Eik eik. - Pareidamas užeik eiti 0
- eik greičiau! - bėgu, skubinu! eiti 1
- Eik tu šikt! - Ar ateisi pasitikt? šikti 0
- Eik tu? - Aš jau buvau, dabar eik tu eiti 0
- Eikit pietų! - Pasidėk dėl kitų pietūs 0
- Einam pietų. - Dar neišsišikau nė tų pietūs 0
- Einam rytoj į svečius. - Gausim naščiais per pečius svečiai 0
- einam, diedai, bažnyčion! - neturiu kuom apsivelka nei apsiauna. - einam, diedai, karčemon! - palauk, apsiaunu nors tais pačiais diedas 1
- einam, katin, į vestuves! - kad purvyns, kad purvyns! - einam, katin, į skerstuves! - nors tvorom, nors tvorom! katinas 0
- Ežy, ežy, kur tu meži? - Šalia kelio, ant takelio ežys 3
- Gal Dievas duos - Jei Panelė neatims Dievas 1
- giminė? - ne, tik iki klupsčių giminė 2
- Į ką tas vaikas panašus? - Nuo juostos žemyn į tėvą vaikas 0
- Iš kokio krašto žmoną parsivedei? - Iš ano pasaulio virėjo dukterį pasaulis 0
- Iš kur gavai? - Šuo iš Mėnulio atsiuntė šuo 0
- Iš kur girdėjai? - Pūtė vėjas ir atpūtė vėjas 0
- Jonai, ką čia dirbi? - Pypkę rūkau. - Ko neini į gryčią? - Žąsino bijau Jonas pypkė 2
- Jonai, kokie tavo monai? - Kokie Antano, tokie ir mano Žr. Jonai, kokie tavo monai? Jonas 0
- Ką čia darai? - Kūšin pašiną varau kūšys 0
- Ką dabar darysim? - Ožką pjausim, ožką lupsim, ožką nelaikysim ožka 0
- Ką dabar veikiate? - Tą nuveikę, kitą veikiame nuveikti 0
- Ką darai? - Šikną krapštau, svečių laukiu šikna 0
- Ką darei? - Raudoną kazoką šokau kazokas (šokis) 0
- Ką daryti? - Negalima pavesti, reik pavaryti daryti 1
- Ką duosi? - Šikine padūduosiu šikinė 0
- Ką gi dirbsi? - Vieną padirbęs, kita Žr. - Ką dabar veikiate? - Tą nuveikę, kitą veikiame pa(si)dirbti 0
- Ką išvirei? - Krupį su pieteliais krupis 3
- Ką jis veikia? - Save giria, tave peikia girti(s) 0
- Ką man radybų? -Radybos ne vedybos: daug ko negausi radybos 1
- Ką misliji? - Misliju numiręs nebeatsikelt mislyti 0
- Ką perki? - Kas pigu ir gražu pirkti 0
- Ką turi? - Kulę ir kepurę! kulė 3
- Ką turi? - Margą niekutį niekutis 0
- ką valgai? - liežuvį kramtau liežuvis 2
- Ką valgysi? - Kas pigu ir gardu valgyti 0
- Ką veiki? - Debesis vaikau debesis 0
- ką veiki? - katę pleikiu katė 0
- Ką veiki? - Pradėtą baigiu pradėti 0
- Ką veiki? - Tave peikiu veikti 0
- Ką veikia? - Apsišikęs kelį graužia Žr. neturi darbo, kaip apšikęs koją velėt kelis 0
- Ką verdi? - Batvinių macę su gyvate Žr. - Ką išvirei? - Krupį su pieteliais batvinis 0
- Ką veži? - Šieną. - Koksai šienas, kad šičia malkos. - O kad matai, tai ko klausi RU šienas 0
- Ką virsi? - Kūšį su barščiais Žr. - Ką išvirei? - Krupį su pieteliais kūšys 0
- Kada atiduosi skolą? - Ogi kitais metais tuo čėsu metai (laikas) 0
- Kada Dievas buvo veselas? - Ogi, kai biednas biednam duoną davė Dievas 2
- kada duona skani? - kada valgyt nori duona 1
- kada tai nusiduos? - Kada kuolai žaliuos Žr. atiduos, kai kuolai žaliuos kuolas 0
- Kada tai nusiduos? - Kada meška vaikus vadžios meška 0
Eiti į puslapį:


Finansavimą skyrė Lietuvos mokslo taryba (LMTLT), sutarties Nr. [S-LIP-18-43].