Folkloro tyrimai | Apylinkės | Žmonės | Atlaidai | Muzikavimo tradicija | Laidotuvių papročiai | Senosios nuotraukos |
contact
Spausdinti

Senosios nuotraukos

2005 m. liepos mėnesį surengtoje ekspedicijoje Žarėnų apylinkėse be įprastų darbų: įrašinėjimo, aprašinėjimo, fotografavimo ir filmavimo, teko dirbti ir kiek neįprastą darbą – perfotografuoti senas nuotraukas. Kaimo žmonių buvo klausinėjama, ar jie neturi vaikystės, jaunystės, savo tėvų ar senelių nuotraukų. Tūlas pateikėjas, išgirdęs tokį klausimą, nustebdavo, o kokia labiau išprususi močiutė pamokydavo: – Jiems juk įdomu kaip mes seniau gyvenom...

Vienas turėdavo tik porą nuotraukų,  o kitas net kelis albumus ištraukdavo. Su apmaudu klausėmės istorijų, kaip ne vienas pateikėjas iš tėvų ar senelių paveldėtas nuotraukas sudegino ar šiukšlynan išmetė. Tačiau, kad ir kaip ten būtų, kaimuose dar yra daugybė neatrastų pokario dešimtmečiais ar dar ankstesniais laikais sustabdytų gyvenimo akimirkų. Nedidelę dalį aptiktų nuotraukų skelbiame šiame puslapyje.

Mus domino beveik visos fotografijos: krikštynų, vestuvių, laidotuvių, įvairių darbų, muzikantų, pasišokimų ar žaidimų. Pavyko rasti XX a. pradžios nuotrauką, kurioje šokama pagal gramofono skleidžiamus garsus, beje, šokėjai šoko įsispyrę į klumpes ar net visai basi. Per vestuves ir kitas šeimos šventes taip pat buvo linksma – nuotraukose dažnai matyti svečius linksminę muzikantai. Prieškarinėje 1938 metų nuotraukoje minimas Lietuvos respublikos nepriklausomybės dvidešimtmetis. Įdomi ir sena linų šukavimo nuotrauka. Keliose nuotraukose užfiksuota Joninių pramoga – važiavimo dviračiu per lieptelį rungtis. Per upę nutiestas vienos lentos tiltelis, per kurį gali pervažiuoti visi norintys. Vienoje nuotraukoje įamžintas važiavimas, o kitoje – kas atsitinka, jei nepavyksta pervažiuoti per upę.

Iš viso buvo perfotografuota beveik šimtas senovinių nuotraukų, o viena žarėniškė padovanojo LLTI tautosakos archyvui visą nuotraukų albumėlį. Senų nuotraukų rinkimą ir perfotografavimą ruošiamės tęsti ir nekantriai laukiame kitos ekspedicijos.

 Mindaugas Karčemarskas