Finansavimą skyrė Lietuvos mokslo taryba (LMTLT), sutarties Nr. [S-LIP-18-43].

Atsitiktiniai tipai

gerą vardą lengva nustoti, bet sunku įsigyti
triliulį pakelti
gaudyk miške vilką - paspruks
ir laikrodį sustabdžius laikas eina

Time goes even when a clock is stopped
maži vaikeliai - lygūs keleliai, dideli vaikeliai - klampūs keleliai
juda kaip žydas ant marių
durnas daiktas - ponui paskolinti, su čigonu arkliais mainytis
brolio nesurasi, kai laimę prarasi
tokios tokelės, su pienu košelės
gražus obuolys, bet rūgštis pasiutus
vargsim, kol akis užmerksim

We will live in torment until we close our eyes
turtuoliui irgi vieno grabo gana
velnio darbai, žmonių griekai
su kvailu obuolio nepasidalysi

You cannot share an apple with a fool.
blogiau smerčio nebus
pradėsi kukuot kaip bado gegutė

You will start calling like a cuckoo calls of hunger
gaidys ožio nepastrošys
kaip žemės nenešdamas
iš ankstyvųjų - grūdai, iš vėlyvųjų - pelai

Grains are from early sowing, chaff from late.
šuns juokai
kai išsišiksi, viską suvalgysi

Even the clean get dirty among sooty ones
sulig žemės ir vaisius
turtus krauna, o pats ubagauna
vienas guli ant lentos, antras sėdi prie čerkos

One is lying down on a board (dead), the other one is sitting next to a glass
geriau savo akis viena, negu svetimos abidvi
daug pastangų, maža naudos
kur nėra kančių, nėra maldų

Where there are no sufferings there are no prayers.
nei centas nepereis
parodyk puslitrį - tai jį per devynis laukus nuvesi
baltos rankos kaip ponaičio
kad taupysi, tai ir turėsi
kas ieško gyvenimo, kas mirties

Some look for life, some for death.
turbūt iš klumpio palakino
neturėti nei kąsnio duonos
šulinys be dugno
mes ponų nenorim, o ponais būt norim

We don't want masters but we want to be masters
kai tu to amžiaus sulauksi, rūgusio pieno neįkąsi
užmiškio trumpakojis jojo kiaulę pasbalnojęs
ilsisi kaip latvis, karčemą sudaužius

One is having a rest like a Latvian after their inn had been smashed.
pakol aušra užtekės, rasa akis išės
per šalis leisti (mesti, eiti)
pratink vaiką žvejoti, tai gilu radęs nebris
prisigėrė kaip bimbalas kraujo
lakioja kaip Ramanausko tekis
bijok Dievo ir tų, kurie Dievo nebijo

Fear God and those who are not afraid of God
kur Dievo nėra, ten nei zgados nėra
nežiūrėk kaip skeltanagis
neteisybė, nuolat kartojama, virsta teisybe
ankšta kaip velniui bažnyčioj
jų draugystės lašu vandens neperskirsi


Finansavimą skyrė Lietuvos mokslo taryba (LMTLT), sutarties Nr. [S-LIP-18-43].