LLTILietuvių tautosakos archyvas
Garso ir vaizdo įrašų duomenų bazė English
Paieška

Iš viso surasta: 326

Eil. nr. Šifras Laikmenos nr. Vieneto nr. Pavadinimas
1. LTRF mg 1125 1 Kaip aš ir buvau pas radnų motinų Plačiau
2. LTRF mg 1125 2 Užkukuos gegulė per girių lėkdama Plačiau
3. LTRF mg 1125 3 Lygion lankelėn, žalion girelėn Plačiau
4. LTRF mg 1125 4 Oi tu pinavijau, žalias žolynėli Plačiau
5. LTRF mg 1125 5 Sustokim visi ratu Plačiau
6. LTRF mg 1125 6 Oi, mergyte, ką dūmojai Plačiau
7. LTRF mg 1125 7 Anoj pusėj Dunojo Plačiau
8. LTRF mg 1125 8 Vėjelis pūtė, rūtelas džiovina Plačiau
9. LTRF mg 1125 9 Akmuo be kraujo Plačiau
10. LTRF mg 1125 10 Oi močiuta tu mana Plačiau
11. LTRF mg 1125 11 Tu mergela lelijėla Plačiau
12. LTRF mg 1125 12 Ar aš nepuiki, ar aš nebagota Plačiau
13. LTRF mg 1125 13 Linksmumas gražumas pavasarėlio Plačiau
14. LTRF mg 1125 14 Oi aš graži ir bagota Plačiau
15. LTRF mg 1125 15 Malgužata mana Plačiau
16. LTRF mg 1125 16 Sėjau pupą čir vir vir Plačiau
17. LTRF mg 1125 17 Tamsi naktelė, neregėjimo naktelė Plačiau
18. LTRF mg 1125 18 Šių naktelį per naktelį Plačiau
19. LTRF mg 1125 19 Oi dieve, dieve, dievulėli mano Plačiau
20. LTRF mg 1125 20 Kas ten miške ūkterėjo Plačiau
21. LTRF mg 1125 21 Bėdavojo motinėlė Plačiau
22. LTRF mg 1125 22 Augin tėvelis vieną sūnelį Plačiau
23. LTRF mg 1125 23 Atvažiavo meška Plačiau
24. LTRF mg 1125 24 Laukėm šiųmet rudenėlio Plačiau
25. LTRF mg 1125 25 Čiulba čiulboja, gieda lakštutė Plačiau
26. LTRF mg 1125 26 Mes mudu gyvenam Plačiau
27. LTRF mg 1125 27 Oi žalias žalias medi ųžuolėli Plačiau
28. LTRF mg 1125 28 Subatėlės vakarėlį Plačiau
29. LTRF mg 1125 29 Tupi šarka ant tvoros Plačiau
30. LTRF mg 1125 30 Oi ko verki, mergela Plačiau
31. LTRF mg 1126 1 Nuo putino, nuo avietės Plačiau
32. LTRF mg 1126 2 Ant žalio kiemelio Plačiau
33. LTRF mg 1126 3 Kada noriu verkiu Plačiau
34. LTRF mg 1126 4 Gieda gaidelis anksti rytelį Plačiau
35. LTRF mg 1126 5 Kaip gi gražus gražus Plačiau
36. LTRF mg 1126 6 Oi tu, rūta, rūta Plačiau
37. LTRF mg 1126 7 Saulutė nusilaido, mėnulis užtekėjo Plačiau
38. LTRF mg 1126 8 Būdams linksmas kaip paukštelis Plačiau
39. LTRF mg 1126 9 Lietuva, Tėvyne, glausk mane Plačiau
40. LTRF mg 1126 10 Sudiev Rodūnios slaunai bažnyčiai Plačiau
41. LTRF mg 1126 11 Saulutė nusileido, mėnulis užtekėjo Plačiau
42. LTRF mg 1126 12 (...) be motinėlės Plačiau
43. LTRF mg 1126 13 Saulalė raudona, vakaras netoli Plačiau
44. LTRF mg 1126 14 Lėk sakalėli, lėk sakalėli Plačiau
45. LTRF mg 1126 15 Mes, ėjom, mes ėjom Plačiau
46. LTRF mg 1126 16 (...)Tu žilvyti tūta tūta Plačiau
47. LTRF mg 1126 16 Išdygo lineliai Plačiau
48. LTRF mg 1126 17 Kad noru verkiu Plačiau
49. LTRF mg 1126 18 Kas subatos vakarėlis Plačiau
50. LTRF mg 1126 19 Devinti metai ne viena diena Plačiau
51. LTRF mg 1126 20 Vai močiute mano Plačiau
52. LTRF mg 1126 21 Kaip velnias mergą šokino Plačiau
53. LTRF mg 1126 22 Kaip velnias švedų eglėn inkėlė Plačiau
54. LTRF mg 1126 23 Kaip velnias eigulį apgavo Plačiau
55. LTRF mg 1126 24 Kaip velnias medžiotoją nešė Plačiau
56. LTRF mg 1126 25 Devinti metai ne viena diena Plačiau
57. LTRF mg 1126 26 Saulalė raudona, vakaras netoli Plačiau
58. LTRF mg 1126 27 Kas apsakė tas linksmybes Plačiau
59. LTRF mg 1126 28 Kaip lietuvis ubagas kaliedojo Plačiau
60. LTRF mg 1126 29 Joneli, poneli, ko dar tu čia vienas? Plačiau
61. LTRF mg 1126 30 Čigonėlį duos duos duos Plačiau
62. LTRF mg 1126 31 Tu, panyte, kur buvai Plačiau
63. LTRF mg 1126 32 Barė ponas katinėlį Plačiau
64. LTRF mg 1126 33 Ant kalno karklai siūbavo Plačiau
65. LTRF mg 1126 34 Oi žiba žiburėlis Plačiau
66. LTRF mg 1126 35 Tai buvo žmogus labai turtingas Plačiau
67. LTRF mg 1127 1 Turėjau šeštokų, nupirkau berniokų Plačiau
68. LTRF mg 1127 2 Aš išdainavau visas daineles Plačiau
69. LTRF mg 1127 3 Verkė verkė ma močiutė Plačiau
70. LTRF mg 1127 4 Oi tu, kiškeli, leliumoj Plačiau
71. LTRF mg 1127 5 Ant tėvelio dvaro Plačiau
72. LTRF mg 1127 6 Atėjo laikas nuobodžių diena Plačiau
73. LTRF mg 1127 7 Oi pūtė pūtė šiauras vėjelis Plačiau
74. LTRF mg 1127 8 Per Čirvintėlio miestelį Plačiau
75. LTRF mg 1127 9 Kas bus, močiute, kas bus Plačiau
76. LTRF mg 1127 10 Eisim, brolaliai, namo namo Plačiau
77. LTRF mg 1127 11 Oi broliai, broliai Plačiau
78. LTRF mg 1127 12 Oi tai šaltas rudenėlis Plačiau
79. LTRF mg 1127 13 Per Širvintėlio miestelį Plačiau
80. LTRF mg 1127 14 Užkukuos gegulė Plačiau
81. LTRF mg 1127 15 Oi varge, varge Plačiau
82. LTRF mg 1127 16 Kur gimiau, augau Plačiau
83. LTRF mg 1127 17 Ketinau, žadėjau davatkėli būti Plačiau
84. LTRF mg 1127 18 Atskris lakštingelė Plačiau
85. LTRF mg 1127 19 Audeklas pakulnis Plačiau
86. LTRF mg 1128 1 Oi aukšti aukšti Plačiau
87. LTRF mg 1128 2 Šian naktelį per naktelį Plačiau
88. LTRF mg 1128 3 Plaukia laivelis per ežerėlį Plačiau
89. LTRF mg 1128 4 Ketinau, žadinau davatkėli būti Plačiau
90. LTRF mg 1128 5 Oi tu diemed, diemedėli Plačiau
91. LTRF mg 1128 6 Motinėla, kų padarei Plačiau
92. LTRF mg 1128 7 Nedėlios rytelio žūriu per langelį Plačiau
93. LTRF mg 1128 8 Sėjau rūtų, sėjau mėtų Plačiau
94. LTRF mg 1128 9 Ant kalno karklei siūbavo Plačiau
95. LTRF mg 1128 10 Ak, Dievuli brangus Plačiau
96. LTRF mg 1128 11 Ant marų krantelio Plačiau
97. LTRF mg 1128 12 Vai močiute mano Plačiau
98. LTRF mg 1128 13 Dingo dingo mano meilė Plačiau
99. LTRF mg 1128 14 Mik, sūneli mano brangus Plačiau
100. LTRF mg 1128 15 Vai ko žvengei, žirgeli Plačiau
101. LTRF mg 1128 16 Vai tu diemed, diemedėli Plačiau
102. LTRF mg 1128 17 Gieda gaideliai anksti rytelio Plačiau
103. LTRF mg 1128 18 Atjojo bernelis svetimos šalelės Plačiau
104. LTRF mg 1128 19 Tai man dzyvai Plačiau
105. LTRF mg 1128 20 Motinėla, ką padarai Plačiau
106. LTRF mg 1128 21 An tėvelio dvaro Plačiau
107. LTRF mg 1128 22 Pavasaru dienelį Plačiau
108. LTRF mg 1128 23 Augin tėvelis vieną sūnelį Plačiau
109. LTRF mg 1128 24 Ženykis, berneli Plačiau
110. LTRF mg 1129 1 Lėk, sakalėli Plačiau
111. LTRF mg 1129 2 Miškas ūžia, verkia, gaudžia Plačiau
112. LTRF mg 1129 3 An tėvelio dvaro Plačiau
113. LTRF mg 1129 4 Pasisėjau žalią rūtą Plačiau
114. LTRF mg 1129 5 Saulėka raudona Plačiau
115. LTRF mg 1129 6 Oi tu sakal, sakalėli Plačiau
116. LTRF mg 1129 7 Šian naktelę per naktelę Plačiau
117. LTRF mg 1129 8 Per Čirvintėlių miestelį Plačiau
118. LTRF mg 1129 9 Oi tu, pinavijau Plačiau
119. LTRF mg 1129 10 Devinti metai ne viena diena Plačiau
120. LTRF mg 1129 11 Kaip aš graži ir bagota Plačiau
121. LTRF mg 1129 12 Oi tu sakal, sakalėli Plačiau
122. LTRF mg 1129 13 An tėvelio dvaro Plačiau
123. LTRF mg 1129 14 O kap aš prijojau Plačiau
124. LTRF mg 1129 15 Oi jojau, jojau, dūmojau Plačiau
125. LTRF mg 1129 16 Kada noriu verkiu Plačiau
126. LTRF mg 1129 17 Oi vargas, vargas Plačiau
127. LTRF mg 1130 1 (...) Oi blogas vyras Plačiau
128. LTRF mg 1130 2 Kukavo gegutė per girių lėkdama Plačiau
129. LTRF mg 1130 3 Lėkė gegutė po pačiu dangu Plačiau
130. LTRF mg 1130 4 Oi močiute, močiute Plačiau
131. LTRF mg 1130 5 Pūtė šaurus vėjas Plačiau
132. LTRF mg 1130 6 Aikim lauko apdairyti Plačiau
133. LTRF mg 1130 7 Ir suūžė girelėj medeliai Plačiau
134. LTRF mg 1130 8 O kaip aš buvau jauna mergelė Plačiau
135. LTRF mg 1130 9 Oi jojau, jojau, dūmojau Plačiau
136. LTRF mg 1130 10 Oi slūžba, slūžbela Plačiau
137. LTRF mg 1130 11 Kai aš mažas buvau Plačiau
138. LTRF mg 1130 12 Ėjo kurpis mažičiukas Plačiau
139. LTRF mg 1130 13 Oi tu, paukštužėli Plačiau
140. LTRF mg 1130 14 Nedaug gėriau, tik puskvortėlį Plačiau
141. LTRF mg 1130 15 Gali laukelio ti ažarėlis Plačiau
142. LTRF mg 1130 16 Dėkui, močiute Plačiau
143. LTRF mg 1130 17 Tai valia mano Plačiau
144. LTRF mg 1130 18 Linksma, linksma man šiandiena Plačiau
145. LTRF mg 1130 19 Motinėla, širdužėla Plačiau
146. LTRF mg 1130 20 Kaip artoją vilkas nešė Plačiau
147. LTRF mg 1130 21 Kaip žmogus vargą butelin įkišo Plačiau
148. LTRF mg 1130 22 Kaip sūnus norėjo jautį pavogti Plačiau
149. LTRF mg 1130 23 Aik, Onyte, gryčion Plačiau
150. LTRF mg 1130 24 Ant kalno karklai siūbavo Plačiau
151. LTRF mg 1130 25 Anksti rytų kėliau Plačiau
152. LTRF mg 1130 26 Oi kiškeli, lelimoj Plačiau
153. LTRF mg 1130 27 Oi diemedi, diemedėli Plačiau
154. LTRF mg 1151 1 Oi tu, levandrėli Plačiau
155. LTRF mg 1151 2 Saulalė raudona Plačiau
156. LTRF mg 1151 3 Jūs dainos dainelės Plačiau
157. LTRF mg 1151 4 Brolužėli mano mielas Plačiau
158. LTRF mg 1151 5 Oi broliai, broliai Plačiau
159. LTRF mg 1151 6 Kukavo gegula Plačiau
160. LTRF mg 1151 7 An tėvelio dvaro Plačiau
161. LTRF mg 1151 8 Aš paėmiau jauną pačią Plačiau
162. LTRF mg 1151 9 An tėvelio dvaro Plačiau
163. LTRF mg 1151 10 Augin tėvelis vienų sūnelį Plačiau
164. LTRF mg 1151 11 Šian naktelį per naktelį Plačiau
165. LTRF mg 1151 12 Žanykis, berneli Plačiau
166. LTRF mg 1151 13 Pavasarų dienelei Plačiau
167. LTRF mg 1151 14 Oi, mergyte, kų dūmojai Plačiau
168. LTRF mg 1151 15 Kas apsakys tas linksmybes Plačiau
169. LTRF mg 1152 1 Augin tėvelis vienų sūnelį Plačiau
170. LTRF mg 1152 2 Putinėlis raudoniausias Plačiau
171. LTRF mg 1152 3 Ant aukšto kalno Plačiau
172. LTRF mg 1152 4 Dar gaideliai negiedojo Plačiau
173. LTRF mg 1152 5 Nuo putino, nuo avytės Plačiau
174. LTRF mg 1152 6 Tankūs krūmai beržynai Plačiau
175. LTRF mg 1152 7 Skuba mielas Nemunėlis Plačiau
176. LTRF mg 1152 8 Tu rūtele, tu žalioji Plačiau
177. LTRF mg 1152 9 Dukružėle, vaikelėli Plačiau
178. LTRF mg 1152 10 Utarnyko vakarėlį Plačiau
179. LTRF mg 1152 11 Čiulba čiulbutė, gieda lakštutė Plačiau
180. LTRF mg 1152 12 Motušėle, ką padarei Plačiau
181. LTRF mg 1152 13 Pakel galvą ar neaušta Plačiau
182. LTRF mg 1152 14 Du broliukai keliu jojo Plačiau
183. LTRF mg 1152 15 O aš viena dukrelė Plačiau
184. LTRF mg 1152 16 Oi pūtė, pūtė Plačiau
185. LTRF mg 1152 17 Pucinėli raudoniausias Plačiau
186. LTRF mg 1152 18 Kaip aš buvau mažytė Plačiau
187. LTRF mg 1152 19 An tėvulio didžio dvaro Plačiau
188. LTRF mg 1227 1 Oi, senai senai Plačiau
189. LTRF mg 1227 2 Suskambėjo Plačiau
190. LTRF mg 1227 3 Man grėblelis Plačiau
191. LTRF mg 1227 4 Po diemedžio Plačiau
192. LTRF mg 1227 5 Mes dvi sesutės Plačiau
193. LTRF mg 1227 6 Akmuo be kraujo Plačiau
194. LTRF mg 1227 7 Ką, močiute, padarei Plačiau
195. LTRF mg 1227 8 Eik, Onyte, gryčion Plačiau
196. LTRF mg 1227 9 O kaip aš buvau Plačiau
197. LTRF mg 1227 10 Jūs dainos dainelės Plačiau
198. LTRF mg 1227 11 Aštuoniolikos metelių Plačiau
199. LTRF mg 1227 12 Oi, prapuolė Plačiau
200. LTRF mg 1227 13 Oi, sakale sakale Plačiau
 
1 2
 

Mieli lankytojai, jei pastebėjote netikslumų ar norite papildyti duomenis, rašykite: irena@llti.lt