Finansavimą skyrė Lietuvos mokslo taryba (LMTLT), sutarties Nr. [S-LIP-18-43].

Lietuvių paremiologiniai tyrimai: bibliografija

 

STRAIPSNIAI, MONOGRAFIJOS

1956

Grigas Kazys. Lietuvių liaudis apie darbą: [priežodžiai ir patarlės] / sudarė K. Grigas, in: Tarybinė moteris, 1956, Nr. 4, p. 20.

1957

Grigas Kazys. Liudvikas Rėza – lietuvių tautosakos mokslo pradininkas, in: Pergalė, 1957, Nr. 6, p. 107–110.

1958

Grigas Kazys. Simonas Daukantas – lietuvių tautosakos rinkėjas ir leidėjas: filologijos mokslų kandidato laipsniui disertacijos autoreferatas, Vilnius: [VVU], 1958, 15 p.

Grigas Kazys. Lietuvių liaudies patarlės ir priežodžiai / K. Grigas, A. Jonynas, in: Patarlės ir priežodžiai, Vilnius, 1958, p. 7–26.

Grigas Kazys. Simonas Daukantas – lietuvių tautosakos rinkėjas, leidėjas ir vertintojas, in: Iš lietuvių kultūros istorijos, t. 1, Vilnius, 1958, p. 270–286.

1963

Grigas Kazys. Smulkioji tautosaka: Patarlės ir priežodžiai. Mįslės. Garsų pamėgdžiojimai. Užkalbėjimai, in: Lietuvių tautosakos apybraiža, Vilnius, 1963, p. 369–436.

1964

Grigas Kazys. Patarlės meteorologijos temomis, in: Kraštotyra, Vilnius, 1964, p. 88–94.

1966

Grigas Kazys. Lietuvių liaudies kalendorinės patarlės, in: LTSR MA darbai. Serija A, t. 1(20), 1966, p. 209–221.

Grigas Kazys. Rapports locaux: Litauen, in: Proverbium, Helsinki, 1966, vol. 4, S. 84–85.

Grigas Kazys. Smulkioji tautosaka, in: Ignalinos kraštas, Vilnius, 1966, p. 212–215.

1968

Grigas Kazys. Mįslės, in: Dieveniškės, Vilnius, 1968, p. 288–292.

Grigas Kazys. Smulkioji lietuvių tautosaka: in: Lietuvių tautosaka, t. 5, Vilnius, 1968, p. 9–74.

1969

Grigas Kazys. Liaudies etiketo formulės ir humoristiniai jų iškraipymai, in: Liaudies kūryba, t. 1, Vilnius, 1969, p. 218–226.

1970

Grigas Kazys. [Įvadinis žodis] in: Menu mįslę keturgyslę / parengė K. Grigas, Vilnius, 1970, p. 5–8.

Sauka Donatas. Žodis ir vaizdas smulkiojoje tautosakoje, in: Tautosakos savitumas ir vertė, Vilnius: Vaga, 1970, p. 272–304. 

1971

Grigas Kazys. [Įvadiniai straipsniai] in: Čir vir vir pavasaris: smulkioji lietuvių tautosaka / parengė K. Grigas, Vilnius, 1971, p. 7–12, 61–63, 117–120.

1972

Grigas Kazys. Lietuvių patarlių ir priežodžių klasifikavimas, in: LTSR MA darbai. Serija A, t. 3(40), 1972, p. 171–183.

1974

Grigas Kazys. Der Syntaktische Aspekt bei der Vergleichenden Forschung der Sprichwörter. – Vok., in: Proverbium, Helsinki, 1974, vol. 23, S. 914–919.

1975

Grigas Kazys. Iš gervėtiškių smulkiosios tautosakos / atrinko ir parengė K. Grigas, in: Kraštotyra, Vilnius, 1975, p. 269–281.

Grigas Kazys. Saulė ir kelmo nelenkia : [saulė lietuvių patarlėse], in: Mokslas ir gyvenimas, 1975, Nr. 4, p. 44–45.

1976

Grigas Kazys. Lietuvių patarlės : Lyginamasis tyrinėjimas, LTSR MA LKLI; red. L. Sauka, Vilnius : Vaga, 1976, 324 p.

1978

Grigas Kazys. Fragen der methodik bei vergleichenden Vorschung von baltischen und slavischen Sprichwörtern. – Vok., in: VIII Medunarodni slavistički kongres, Zagreb 3–9. IX. 1978. Ljubljana : Kniiga referata, sažeci I : A–K, Zagreb, 1978, s. 286.

1980

Grigas Kazys. Šiuolaikiniai folkloro tyrimo metodai ir sociologija, in: Literatūra ir kalba, t. 16 : Poetika ir metodologija, Vilnius, 1980, p. 21–37, 424–425.

1983

Grigas Kazys. Simonas Daukantas ir lietuvių tautosaka, in: Daukantas S. Žemaičių tautosaka, t. 1 : Dainos, Vilnius, 1983, p. 11–42.

1985

Grigas Kazys. Mažai žinomas A. Baranausko rankraštis : [apie lietuvių patarlių ir priežodžių rinkinį „Przyslowia“, priimtą LMD 1912 m.], in: Literatūra ir menas, 1985, vas. 23, p. 16.

1986

Grigas Kazys. Antanas Baranauskas. Patarlės / parengė ir str. apie rinkinį parašė K. Grigas, in: Literatūra ir kalba, t. 19 : Antanas baranauskas, Vilnius, 1986, p. 216–238.

Grigas Kazys. Tarptautinių patarlių paralelės, in: Mokslas ir gyvenimas, 1986, Nr. 8, p. 30–32.

Grigas Kazys. Tipo problema lyginamajame patarlių tyrinėjime, in: LTSR MA darbai. Serija A, t. 4(97), 1986, p. 106–116.

1987

Grigas Kazys. Patarlių paralelės : Lietuvių patarlės su latvių, baltarusių, rusų, lenkų, vokiečių, anglų, lotynų, prancūzų, ispanų atitikmenimis, LTSR MA LKLI, Vilnius: Vaga, 1987, 663 p.

1989

Grigas Kazys. Smulkioji tautosaka, in: Patarimai tautosakos rinkėjams, LKLI, Vilnius, 1989, p. 17–19.

1992

Grigas Kazys. Frazeologijos rinkimo aktualijos, in: Tautosakos darbai, t. I(VIII), 1992, p. 181–190.

Grigas Kazys. Mitologijos atgarsiai lietuvių frazeologijoje, in: Ikikrikščioniškosios Lietuvos kultūra : istoriniai ir teoriniai aspektai, Vilnius, 1992, p. 146–154.

1993

Grigas Kazys. Lietuvių patarlės ir priežodžiai : (visuminio tekstų leidimo rengimo instrukcija) / red. L. Kudirkienė, Vilnius : LLTI, 1993, 17 p.

Grigas Kazys. Lietuvių patarlių keliai į pasaulį, in: Tautosakos darbai, t. II(IX), 1993, p. 98–109 [https://baltnexus.lt/uploads/images/2013/Tautosakos%20darbai/Grigas.pdf]

1995

Grigas Kazys. The Motiv of the Mote in Someones Eye and the Comparative Study of a Proverb, in: ARV : Nordic Yearbook of Folklore, Uppsala, 1995, vol. 51, p. 155–159.

Grigas Kazys. Smulkioji tautosaka : patarlės, priežodžiai, frazeologizmai / parengė ir įvadą parašė K. Grigas, in: Lietuvininkų žodis, Kaunas, 1995, p. 305–320, 340–370, 389–394.

1996

Grigas Kazys. Problems of the Tipe in the Comparative Study of Proverbs, in: Journal of the Baltic Institute of Folklore, 1996, vol. 1, Nr. 1, p. 106–127.

Grigas Kazys. Regioninio išskirtinumo žymės lietuvininkų smulkiojoje tautosakoje, in: Tautosakos darbai, t. V(XII), 1996, p. 61–66.

1997

Bufienė Giedrė. Lietuvių patarlė „Obuolys nuo obels netoli krinta“ ir tarptautiniai jos atitikmenys, in: Tautosakos darbai, 1997, t. 6–7 (13–14), p. 111–118.

Bufienė Giedrė. Paremijų vaizdų tyrimo metodikos klausimu, Lituanistica, 1997, Nr. 3 (31), p. 91–98.

Grigas Kazys. Patarlė „Negirk dienos be vakaro“ Europos kultūrų istorijoje, in: Tautosakos darbai, t. VI–VII (XIII–XIV), 1997, p. 23–43.

Grigas Kazys. Tarptautinė patarlė „Dievas davė dantis, Dievas duos ir duonos“, in: Tautosakos darbai, t. VI–VII (XIII–XIV), 1997, p. 141–148.

Kudirkienė Lilija. Kraštutinės situacijos priežodžiai, in: Tautosakos darbai, 1997, t. 6–7 (13–14), p. 44–46.

Kudirkienė Lilija. Nečėsėlisnelaikisnelaikšis: dėl reikšmės susidarymo, in: Lituanistica, 1997, Nr. 1 (29), p. 91–94.

1998

Bufienė Giedrė. Patarlių vaizdų savitumas, in: Tautosakos darbai, 1998, t. 8 (15), p. 141–148.

Grigas Kazys. Šiuolaikinė paremiologija. Problemos ir perspektyvos, in: Tautosakos darbai, t. VIII(XV), 1998, p. 128–136.

Grigas Kazys. Sena ir nauja vokiečių patarlių moksle, in: Tautosakos darbai, t. IX(XVI), 1998, p. 300–302.

Kudirkienė Lilija. Frazeologizmas ar priežodis?, in: Tautosakos darbai, 1998, t. 8 (15), p. 137–140.

2000

Bufienė Giedrė. Patarlių pasaulėvaizdžio bruožai, in: Tautosakos darbai, 2000, t. 12 (19), p. 173–178.

Bufienė Giedrė. Adata lietuvių ir kitų Europos tautų patarlėse, in: Tautosakos darbai, 2000, t. 13 (20), p. 136–153.

Grigas Kazys. Nuo pirmųjų įrašų iki sisteminio leidinio, in: Lietuvių patarlės ir priežodžiai / parengė Kazys Grigas, Lilija Kudirkienė, Rasa Kašėtienė, Gediminas Radvilas, Dalia Zaikauskienė, Vilnius: LLTI, 2000, t. 1. p. 25–42.

2001

Grigas Kazys. Kai kurios patarlių prasmių mįslės, in: Tautosakos darbai, 2001, t. 15 (22), p. 103–120.

Kudirkienė Lilija. Patarlė kaip žmonių gyvensenos atspindys, in: Tautosakos darbai, 2001, t. 15 (22), p. 121–127.

2002

Bufienė Giedrė. Boba lietuvių patarlėse ir priežodžiuose, in: Tautosakos darbai, 2002, t. 16 (23), p. 57–72.

Kudirkienė Lilija. Tarp Švento Rašto ir kaimo trobos (Kiprijono Lukausko „Pamokslai“), in: Tautosakos darbai, 2002, t. 16 (23), p. 183–200.

2003

Bufienė Giedrė. Bačkoj augintas, pro špuntą penėtas: meninio vaizdo raiškos įvairovė, in: Tautosakos darbai, 2003, t. 19 (26), p. 95–106.

Grigas Kazys. Vienos patarlės istorinės raidos pėdsakais, [parengė L. Kudirkienė, R. Kašėtienė, D. Zaikauskienė], in: Tautosakos darbai, 2003, t. 18 (25), p. 88–91.

Kadžytė Gražina. Papročių teisės pastovumo ir kaitos liudijimai patarlėse, in: Tautosakos darbai, 2003, t. 18 (25), p. 92–99.

Kašėtienė Rasa. Kaip apie mirtį kalbėjo mūsų senoliai, in: Tautosakos darbai, 2003, t. 18 (25), p. 100–108.

2004

Kadžytė Gražina. Kas pirmesnis, tas geresnis: papročių teisės tekstas ir kontekstai, in: Tautosakos darbai, 2004, t. 20 (27), p. 64–74.

Kašėtienė Rasa. Lietuvių tautosaka Aleksandro Pogodino išvykos į Kauno guberniją ataskaitose, in: Tautosakos darbai, 2004, t. 20 (27), p. 279–280.

Kudirkienė Lilija. Tautosakinis gegutės įvaizdis, in: Tautosakos darbai, 2004, t. 21 (28), p. 55–69.

Zaikauskienė Dalia. Nauji metai – nauji lapai: šiuolaikinės patarlių raidos tendencijos, in: Tautosakos darbai, 2004, t. 21 (28), p. 127–136.

2005

Kudirkienė Lilija. Lietuvių ir latvių paremijos: raiška ir funkcionavimas, in: Tautosakos darbai, 2005, t. 30, p. 43–56.

2007

Bufienė Giedrė. Kepti karveliai patys į burną nelekia: prasminis vienos patarlės varijavimas (gretinant su lenkų kalbos atitikmenimis), in: Tautosakos darbai, 2007, t. 33, p. 26–44.

Kudirkienė Lilija. Patarlės interpretacija: diachroninis aspektas, in: Tautosakos darbai, 2007, t. 33, p. 13–25.

Sauka Donatas. Patarlės ir priežodžiai, in: Lietuvių tautosaka, Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2007 (II-asis leidimas, I-asis leidimas – 1982), p. 257–273.

2008

Zaikauskienė Dalia. Formos ir turinio pokyčiai tradicinių lietuvių patarlių perdirbiniuose, in: Tautosakos darbai, 2008, t. 35, p. 84–93.

2009

Bufienė Giedrė. Priežodis Ant to peilio boba Rygon nujotų: mitologinė vaizdo interpretacija, in: Tautosakos darbai, 2009, t. 38, p. 80–100.

Kašėtienė Rasa. „Ar matei starkų, jei nori pusdienio?“: lietuvių situaciniai posakiai, in: Tautosakos darbai, 2009, t. XXXVIII, p. 100–107.

Kudirkienė Lilija. Situaciniai posakiai tarp kitų trumpųjų žanrų, in: Tautosakos darbai, 2009, t. 37, p. 136–147.

Zaikauskienė Dalia. Išbandytos ir neišbandytos lietuvių patarlių tyrimo strategijos, in: Tautosakos darbai, 2009, t. 38, p. 63–79.

2010

Bufienė Giedrė. Ąžuolas lietuvių patarlėse ir priežodžiuose, in:  Ąžuolas folklore ir kultūroje, straipsnių rinkinys, sudarė Stasys Skrodenis, Šilalė, 2010, p. 34–66.

Zaikauskienė Dalia. Lietuvių paremijų funkcijos. Teorinės pastabos, in: Tautosakos darbai, 2010, t. 40, p. 97–107.

2011

Bufienė Giedrė. Demografinė situacija ir patarlės apie kalbą (sekant vienos diskusijos pėdsakais), in: Tautosakos darbai, 2011, t. 41, p. 85–106.

Kašėtienė Rasa. „Smuklės durys plačios įeiti, bet siauros išeiti“: girtuoklis lietuvių patarlėse ir priežodžiuose, in: Tautosakos darbai, 2011, t. XLII, p. 100–113.

Kudirkienė Lilija. Kazis Grigs: kontakti ar Latvijas folkloristiku, in: Letonica: humanitāro zinātņu žurnāls, Rīga, 2011, Nr. 21 (Folkloristika), p. 73–81.

Zaikauskienė Dalia. Lietuvių paremijų funkcijos šiuolaikiniuose kontekstuose, in: Tautosakos darbai, 2011, t. 41, p. 63–84.

2012

Zaikauskienė Dalia. Patarlių tradicijos ir modernumo dermės paradoksai, in: Homo narrans: folklorinė atmintis iš arti, Vilnius: LLTI, 2012, p. 427–443.

2014

Zaikauskienė Dalia. Gyvoji paremijų vartosena elektroniniame diskurse: interneto komentarai, in: Tautosakos darbai, 2014, t. 47, p. 69–91.

Zaikauskienė Dalia. Modern Usage of Lithuanian Paremias: Traditional and Innovative Manifestations, Spheres of Usage, Ways of Distribution, in: Scala naturae: Festschrift in Honour of Arvo Krikmann, ed. by Anneli Baran, Liisi Laineste, Piret Voolaid, Tartu 2014, p. 193–224.

2015

Zaikauskienė Dalia. Vanasõnad tänapäeva leedu keeles: traditsioonilised ja innovatiivsed avaldumisvormid, kasutusalad ja levik, in: Uurimusi tänapäevasest kujundkeelest,  Reetor, 2015, Vol. 9, p. 121–162.

[prieiga internetu http://www.kirmus.ee/pood/perioodilised-v%C3%A4ljaanded/reetor-9.-uurimusi-t%C3%A4nap%C3%A4evasest-kujundkeelest-%282015%29.html]

2016

Džekčioriūtė-Medeišienė Vita. Vaikų gąsdinimai tradicinėje lietuvių pasaulėjautoje, in: Tautosakos darbai, 2016, t. 51, p. 177–194.

Kašėtienė Rasa. Liaudies pedagogikos atspindžiai lietuvių patarlėse, priežodžiuose ir situaciniuose posakiuose, in: Tautosakos darbai, 2016, t. 51, p. 161–176.

Kudirkienė Lilija. Įvadas, in: Vilką minim, vilkas čia: Lietuvių situaciniai posakiai, sudarė Rasa Kašėtienė, Lilija Kudirkienė, Vilnius: LLTI, 2016. – 541 p.

2018

Kašėtienė Rasa. Smulkioji tautosaka Lietuvos Nepriklausomybės Akto signataro Petro Klimo gyvenime, in: Tautosakos darbai, 2018, t. 56, p. 156–168.

2019

Zaikauskienė Dalia. Zaikauskienė Dalia 2019. Savos žydinčios tvoros ir žalesnė žolė anapus jų: paremijų skolinimosi priežastys ir jų prigijimo prielaidos, in: Tautosakos darbai, t. 58, Vilnius, p. 13–38.

 

 

ŠALTINIAI

Lietuvių patarlės ir priežodžiai, t. 1, parengė Kazys Grigas, Lilija Kudirkienė, Rasa Kašėtienė, Gediminas Radvilas, Dalia Zaikauskienė, Vilnius: LLTI, 2000. – 928 p.

Lietuvių patarlės ir priežodžiai, t. 2, parengė Giedrė Bufienė, Kazys Grigas, Rasa Kašėtienė, Lilija Kudirkienė, Dalia Zaikauskienė, Vilnius: LLTI, 2008. – 830 p.

Lietuvių patarlės ir priežodžiai, t. 3, parengė Vita Džekčioriūtė, Rasa Kašėtienė, Lilija Kudirkienė, Dalia Zaikauskienė, Vilnius: LLTI, 2019. – 755 p.

Smulkioji lietuvių tautosaka: Patarlės ir priežodžiai, in: Lietuvių tautosaka, t. 5, Smulkioji tautosaka, žaidimai ir šokiai, Vilnius, 1968, p. 75–383.

 

Dobrosława Świerczynska, Andrzej Świerczynski, Patarlių žodynas: Lietuvių, lenkų, anglų, prancūzų, ispanų, vokiečių, rusų, italų, lotynų kalbom, lietuviškosios dalies sudarytoja Rasa Kašėtienė, Vilnius: Tyto alba, 2000. – 412 p.

Ne krūmas, bet su lapais, ne marškiniai, bet susiūti, ne žmogus, bet šnekėti moka: Knygelė bibliofilo lentynai, parengė Domas Kaunas, sudarė Giedrė Bufienė ir Rasa Kašėtienė, Vilnius: UAB „Petro ofsetas“, 2003. – 22 p.

Vilką minim, vilkas čia: Lietuvių situaciniai posakiai, sudarė Rasa Kašėtienė, Lilija Kudirkienė, Vilnius: LLTI, 2016. – 541 p.

 

Parengė Rasa Kašėtienė ir Dalia Zaikauskienė