Lietuvių dainų ir giesmių gaidos

Paieška:

Pavadinimas
Eilės numeris Žodžiai tekste
Metai Užrašytojas
Užrašymo vieta Pateikėjas
Gyvenamoji vieta
Eiti į puslapį:

TURINYS

Prakalba p. V
Preface p. XI
I. DAINŲ GAIDOS
1. 2/4 ritmas p. 1
2. 4/4 ritmas p. 48
3. 3/4 ritmas p. 59
4. 3/8 ritmas p. 76
5. 6/8 ir 6/4 ritmas p. 83
6. 5/8 ir 5/4 ritmas p. 86
7. 7/4 ir 7/8 ritmas p. 88
8. Mišrus ritmas p. 89
9. Minorinės p. 100
10. Rypavimai p. 101
11. Lopšinė p. 105
12. Raliavimai p. 106
13. Ridavimas p. 106
14. Sūpuoklių p. 107
II. GIESMIŲ GAIDOS
1. Dviese giedamos p. 108
2. Trijõs giedamos p. 123
3. Keturiese giedamos p. 133
III. INSTRUMENTŲ GAIDOS
1. Kanklių p. 153
2. Skudučių p. 154
3. Ragų p. 166
4. Vamzdžio (lamzdžio) p. 168
5. Švilpos p. 170
6. Skripkos (griežynės) p. 170
7. Armonikos p. 171

Priedas

IV. GIESMIŲ IR DAINŲ ŽODŽIAI
I. DARBO, POKYLIŲ, PAPROČIŲ IR ĮVAIRIŲ PADĖJIMŲ GIEDOJIMAI p. 175
1. Prie darbo p. 175
A. Giesmės p. 175
a. Dviejos giedamos p. 175
b. Trijõs giedamos p. 176
B. Dainos p. 177
2. Vaikų, piemenų ir šiaip įvairūs lojimai p. 177
a. Piemenų raliavimai p. 177
b. Vaikų, piemenų giedojimai ir šiaip jau kiti lojimai p. 178
3. Žaislai ir šokiai p. 182
a. Žaislai p. 182
b. Šokiai p. 184
4. Kupolių p. 186
5. Prie gėrimo p. 186
6. Kariškos p. 187
7. Vestuvių p. 191
II. MEILĖS, RŪPESČIO, SKAUSMO IR KITI LYRIŠKI GIEDOJIMAI p. 193
1. Apie meilę p. 193
2. Lyriški pasakojimai ir šiaip jau lyriški giedojimai p. 204
3. Rūpesčio p. 212
4. Našlaičių p. 214
5. Rypavimai p. 217
III. PASAKOJIMAI, PAMOKYMAI, JUOKAI, GAMTOS BALSŲ PAMĖGDŽIOJIMAI p. 218
IV. PRIE INSTRUMENTŲ VARTOJAMOS DAINELĖS p. 227
Dainininkų sąrašas p. 229
Rinkinio NS dainų ir giesmių sąrašas, kurių gaidos pateko šin rinkinin p. 232
6 lapai piešinių, iš fotografijų padarytų, šių dailininkų: A. Varno (I, II, III, V, VI), S. Angervo’s (IV) p. 235