This project has received funding from the Research Council of Lithuania (LMTLT), agreement No [S-LIP-18-43].

Random types

kožnas savo šikinę suka
burna gudo kaip šunio būda

A Byelorussian’s mouth is like a dog’s kennel.
varna ir kirčio negautų
su prociauninku Dievas bovijasi
kas kitam koją kiš, tas pirma pats pakris
gyvena kaip krupis po lapu

One lives like a toad under a leaf
eina - net kojos užpakalį siekia
ko spoksai kaip mietą įrijęs?
kiek nuo duonos
kas iš to darbo, kad nėra pažytko

Why work if there is no benefit
neria kaip antelis, galvą nuleidęs
ant jo velnias pupas kūlė
kaip vilkas į slastus įkliuvęs
visko pilna kaip dvare

As full of everything as a manor
miestelis Suvainiškio nors prakuto biškį, tačiau ne ponystė, bet ubagystė
stiprus kaip skuzbezdalis
nei po ponu, nei po Misiūnu

Neither with the master nor with Misiūnas
vilkina kaip žydas smertį
seno ir mažo protas toks pats
pilvas - pragaras

A belly is hell
kas tepa ratus, tas ir važiuoja
verkia kaip judošius
gerk girą, girk girą, bus gira gera

Drink kvass, praise kvass, it will be good kvass.
būk lėtas pažadėt, o greitas ištesėt

Be slow to promise but quick to keep a promise
ėjo į dangų, nuėjo į pragarą
neklauso kaip paršas

One is not listening ( to sb) like a pig
su saiku viskas galima
užuodė bobos - žino visas sodžius

If women have smelt something, the whole village will know about it
svečias neilgai yra, ale daug mato
ašaromis veršių nepagirdysi (gyvulio nepašersi)
eik iš kur atėjęs
tinka prie šokių ir prie pamaldumų
bėgioja kaip višta, užpakalį įsidilginusi
plampina kaip šuo šaltą bulvienę
jei žąsis tuo rozu baidai, kitu rozu eina
ant tokių pasistojus, į geresnius žiūriu
dairosi kaip Joniškio Barborėlė
kojas raityti
plačiais keliais eiti
saule atsiveizėjo
cip vip pelytė, kas duos duonytę, tas bus kunigėlis, kas ne - nabagėlis
sena neklausys, jauna neslaugys, o bagotoji žodeliais svaidys
taip sunku - taip negerai
šuva su kate nesibičiuliaus
neklausk to, ką pats žinai
liesas kaip kolūkio arklys

As lean as a horse of a collective farm.
nors šuniui per akis smok, nieko neatbos
duok, Dieve, pinigų, o bėdų bus

God, provide me with money, or I will get in trouble
Dieve, kokia tavo nosis!
durnas kaip spragilas


This project has received funding from the Research Council of Lithuania (LMTLT), agreement No [S-LIP-18-43].