This project has received funding from the Research Council of Lithuania (LMTLT), agreement No [S-LIP-18-43].

 

Random types

kas iš to ankstybo atsikėlimo, kad nėra dievo padėjimo
ant liežuvio galo meilė, širdy - seilė
iš plunksnos duonos nevalgysi
slidus kaip vėgėlė
tik išplaktos girnos gražiai mala
toliau savo nosies nemato
šuo šika, akys žiba
danguj ir be šakalio šviesu
piemens neapkalbėsi, ubago nepripenėsi
ir po šabo, ir po kugelio
akyse vienaip, o už akių kitaip
gyvulių kaip fermoj
Rožė per subinę drožė
už pirų pirtis, už marių marti - kur kūmai, kur pyragai
Lydokų parakvija gera - stipri prie žmonių viera
greitai pasaką pasakysi, bet ne taip greitai darbą padarysi
sveikatos kaip pas vištą
kelkim keltuves, kam bus kartuvės
šnypščia kaip kurmis po laužu
nevielžiui, negielžiui teks
pilnas kaip eketė
kaip stirna girelėj
ar dantų neturi?
laužikas kaip žydo kirtikas
erkė neprigėrusi nenukimba nuo kailio
vaikšto kaip be pomėties
šiandien ponas, o ryt lavonas
kryžiavojasi kaip negerovės apsėsta
geriau vienas nei nė vieno
čėsą pasiūlyti
giesmė - ne rankovė - neišversi
drūtos rankos, greitos kojos
vilko nepažabosi, pono nepabalnosi
augantysis paauga
žargosi kaip Krikščiūnų mergos
Dievą garbina visur, kunigą - bažnyčioj
pavasarį ir eržilas, baloje gulėdamas, žvengia
gyvena kaip pūstelninkas
nuvamplino kaip plytą nulaižęs
nerimsta kaip vagis bjaurioj nakty
besočiui ir druskos nereikia
vienas visko neapžiosi
duok kvailiui valią, nuves į nevalią
tinginiui ir aitvaras neprineša
girdėjo - skambina, bet nežino kur
smertis nerėkdama eina
snaudžia kaip rakalis
viena koja ilga, kita kaip smilga, trečia kreiva, ketvirta kaip šeiva
įsivėlė kaip velnias į pakulas
kiškio pragas (pietūs)