Finansavimą skyrė Lietuvos mokslo taryba (LMTLT), sutarties Nr. [S-LIP-18-43].

 

Atsitiktiniai tipai

ant nelaimių ir vedas
pasiūsiu, parauksiu, guziką užtrauksiu, ir bus gerai
kiaulė ėda ir sėdi, žmogus valgo ir laigo
ilgas liežuvis vaidus gimdo
žertas galvos nepramuš
mylėti niekad nevėlu
jis sapnais gyvena
ar pakulų, ar vilnų, bile pilvas pilnas
tik šikna vienam darbui
už skruzdžių ir utėlė baika
Babiloniją statom
tavorščių pažinsi pirty, smerty ir kartoj
tinka prie šokių ir prie pamaldumų
aš paplaksiu - tu palaksi, aš paplosiu - tu pajosi
suriesti briedžio ragu
kas Dievo žadėta, bus ir ištesėta
žalias četvergas
gera naujiena pėsčia vaikščioja, bloga - raita jodinėja
nemisliji užeiti, tenka ir nakvoti
pirktas daiktas neskalsus
gali pakeisti įpratimus - ne prigimimą
duoti raganai vištas ganyti
ar dalgį po kaklu kiša
vienas apie aviną, kitas apie kaminą
tykus paršas dvi kiaules žinda
Obeliuose žmonės prakuto, kai permainas pajuto
po lietaus ir vištos kytros
bagotam į košę šika
tokią bobą tik dėti armoton ir šauti į velnių pulką
kaip šūdų
valgyk, kol kepsnys ant stalo
eiti šluotų rišti
šėtonas velnius bara
ubagas karaliaus, kai lašinių paltį gaus
kad Dievas būtų žemai, dažnai gal ir jį muštų
čiulpia kaip saldainį
knita ant širdies kaip vabalėlis
kaip tokiam miegakūliui ir dantys sėdimojoj neišdygsta
durnas ir šile medžio neranda
kvailas šaudo, velnias kulkas gaudo
kas jaunas kručas, tas suaugęs vagis ir razbaininkas
gimė maiše ir mirs maiše
motinos neklausysi - šuns balso klausysi
kiekvienas su savo kromeliu giriasi
še špygą, kad vilko nebijotum
pirty nebuvęs, pirties karštumo nežinosi
iš juodos minklės juodi ir pyragai
Šatės rėploja kaip katės, tačiau žada bažnyčią mūryti, duok, Dieve, tai padaryti
pasakoja, kaip ledu rieda
negraži kaip šmėkla