Finansavimą skyrė Lietuvos mokslo taryba (LMTLT), sutarties Nr. [S-LIP-18-43].

Atsitiktiniai tipai

ilga laiba širdį gnaibo
storas gudas, pilvo pūdas

Fat Byelorussian, his belly weighs a pood.
šūdo kaušelį gauti
iš mažo stojasi ir didelis
gudrieji turmuose, drąsieji kapuose
miega kaip po didelės kelionės
muštas kiekvienas verkia
sausra badą atveda per devynerius metus, šlapuma - per metus
ką blogon šeimynon tekėt, tai geriau pas momą senėt
ir kančia ne be naudos, ir koronė ne be priežasties

Suffering is not pointless, and punishment is for a reason.
koks jojamas, toks ir važiuojamas
narsumas tvirtoves ima

Courage conquers fortresses
šiupinio marti
iš pavasario į rudenį

Out of spring, into autumn
mūsų kraštan niekas geras neatplaukia: ne mėšlas, tai skiedra

Nothing good flows into our place except for manue or a wood chip.
ar šuo ilgai laks vandenį
ne tas yra geras, kuris save giria
ne visų burnos putrai srėbti
į vagą stoti
kitus ulbijo, o pats guli
kas skatiką nevertina, tas pats skatiko nevertas
su aukso kardu kariaudamas visus nukariausi
veizi kaip gervė į uzboną

He is looking like a crane at a jug
kartais ir tiesa užmuša žmogų
kokia motina, tokia ir duktė
kaip išeisi, taip sugrįši

So you will leave, so you will come back.
kaip vašku nuvaškuota
be kraujo nepastatysi
(nu)lupti devynis kailius
šuns neprišersi
grabe apsiverstų (kas nors)

One would turn over in a coffin
ar siunti, ar Velykas junti
išsinėrė kaip iš pakinktų
ten tik kregždės pieno reikia
cūdai pamėnai, kad vasarą ežerai sustojo
už mylios ir adata svarą sveria
tyli kaip ausį primyžtas

He is as silent as if someone has peed into his ear
skatikas kalba, skatikas tyli
nei pats ėda, nei kitam duoda

He neither eats nor gives to others
ir šuo turi savo būdą
pasipūtęs kaip ežero baublys
suspėsim - ne rytoj, tai subatoj
budavotis geriau kaip provotis - bent skiedros palieka
šakas apgenėti
kaip musę kandęs
liekna kaip vytelė
ne tam ačiū, kuris žada, bet kuris veda
iš karvės pienas perkamas

Milk has to be bought from a cow (that is, a cow needs to be fed)
nors nuo liepužės brazdus valgyti
paskutinį kąsnelį gatavas atiduoti

One is ready to give the last bit ( of sth)


Finansavimą skyrė Lietuvos mokslo taryba (LMTLT), sutarties Nr. [S-LIP-18-43].