This project has received funding from the Research Council of Lithuania (LMTLT), agreement No [S-LIP-18-43].

 

Random types

nutveria vagį ir melagį
merga kai pasenėja, visuomet išdurnėja
nuo tokio četvergo net akyse marga
pimpalį muša
jei nematai, išsiviepk - pamatysi
keliasi kaip mėšlas ant šakių
be langų ir bažnyčioj būtų tamsu
vedžioja velnias už nosies ragu užkabinęs
močekos vaikai tikriems tėvams tik giminės
pasikark - visuomet būsi jaunas
veja paklotė, dandus apklotė, o alkūnė ar akmuo pagalve buvo
jei pirmyn tu nori žengti, meile meilę reik pralenkti
ant to šnapso visi knapso
neteisk kito nebuvęs jo padėjime
išlop badui - duonos bus
šnekėk didesnėm raidėm
svečią vaišindamas turtų nenustosi
mėgsta kaip prūsas vištas
giminė tik prie stalo
ant svetimos burnelės neuždėsi skarelės
visiems dalina patarimus, sau neturi
be galo nebus galo
ir manasis pekas ne smekas
negrobk karšta - nasrus išdegsi
burbuliuoja kaip tetervinas krūmuose
kas senu bodisi, tas senatvės nesulaukia
nekviesk lapės į svečius
visos mergos geros, kol netekėjusios
ponui Dievui ant garbės į pakalnę nudardės
... kaip tai bobai
pasiduosi bobai - pakiš galvą po sijonu
žiūri iš po dalbų
blogi darbai toli skamba kaip varpai
tiek šuo Jonis, tiek kalė Morė
pasiuto kaip devyni velniai
šunį glostyk, tai jis plaukus stato
...kaip vokietis su juoda kava
dieną švento Lauryno vaikai apstoja lazdyną
karaliūnas ant balto žirgo
kalba kaip nedašutęs
riebus kaip lynas
koks metas, toks ir laikas
per galvą kelnėm neapsiausi (nenusimausi)
kaip merga po vaiko
taip supyko, kad šuo kraujo nebūtų lakęs
žvirbliai po žabus alų daro
nusibodo kaip žalia mėsa
kad tik vagis, tai ir melagis
veizi kaip su pypkagalvėmis
drąsa skarbą didina