This project has received funding from the Research Council of Lithuania (LMTLT), agreement No [S-LIP-18-43].

Random types

apšik kulę - būsi bajoras

Shit on your ballsack and you will be a lord (vulg.).
ridiką rauti
bėkime į prūsus, į pipirų žemę
kito burnos neužriši
vyras kaip kumelys

The man is like a stallion.
kvailas kaip šliurė
nemėgsta kaip vagis šunų
stovi kaip stabo ištiktas
eina kaip aviža su bastriu

He/she is walking like an oat with a bastard
jei vienas durtų, tai kits nematytų

If one stabbed, the other wouldn‘t see.
už abrūso galą piršlys galą gavo
kas iš to gražo, kad kalnierių tašo
susirietė kaip ežys, šunų apniktas

He/she has curled up like a hedgehog that is clustered around by dogs
laikyk gerą šunį, turėsi malkų
tokius vyrus penkis į pirštinės nykštį susidedu ir ant rankos užsimaunu
kokį arklį pastatyk nors aruodan - ir ten jis bus padvėsęs
atiduos, kai gulės kapuos

One will give (sth) back when they lie down in a graveyard.
laukia kaip gervė giedros

He is waiting like a crane waits for fine weather
nasrai kaip kurvos pautai
mešką sutikęs, poterių nekalbėk
kol riebioji karvė sukūdės, tai kūdoji ir išdvės
už briaunos visi stveriasi
ar girtas, ar velnias - tas pats

A drunken man or a devil – both are the same.
vieną kartą gims, kitą - mirs
jei užsidegė vienam miško krašte, užsidegs ir kitam
kitų nepeik, savęs negirk
ženotas - raguotas
valgyk, lašinius gale rasi
kas dieną dirba, tas naktį miega
kur banda, čia ir bimbalai

Gadflies are where cattle are
serga liežuviu
ne vilko dantys, tai lapės uodega
Paežerėj gali gauti žuvies, o jei kas duoda, ir duonos
pagal pypkę ir tabakas
su velniu nesiimsi
daryk kitam taip, kaip pats nori, kad kitas tau taip darytų
ir viena akis miego nori

One eye also wants to sleep
kaklą rėžti
nė pats velnias nelaimės, kai klebonas bylinės

Even the devil will not win the case if a dean is at court.
tamposi kaip boba ant vargonų

He is fidgeting like a woman on an organ
kiaulei bile tik bala
draugai iš po tilto
nuo juodalksnio grūšios nekrinta
visų dalis kapuose
ant pyrago ir sviestą tepa, o juodos duonos nei į vandenį nepamirko
ugnelė gesoma pyksta
geri vaikai - tėvams paguoda, blogi - širdį užduoda
kunigas bažnyčioje žmogų už vištą bara, o pats griebia dvarą

A priest scolds a man in church for a chicken but grabs a manor.
vaikščioja kaip su šlėga į kaktą duotas
tegul akmuo guli

Let the stone lie down


This project has received funding from the Research Council of Lithuania (LMTLT), agreement No [S-LIP-18-43].