This project has received funding from the Research Council of Lithuania (LMTLT), agreement No [S-LIP-18-43].

Random types

kaip votis ant subinės
ant dvėselienos visos varnos sulekia
pasaulį valdo vyrai, o vyrus moterys

The world is ruled by men, and men are ruled by women
kur gyveni, ten ir rūpi

You care about the place where you live.
pabučiuok Raseinių Magdei į nosį
išmušti iš proto
bėk iki pasitaikys pėsčiam nueit
bliauna kaip avis, į kišką kerpama
nesikeik - dūšią prakeiksi
merga kaip terba
kraują siurbti
parinksi trupinius krakusmety iš po žydo vežimėlio
pamesto nei šunys neėda
per kyšį ir į plyšį

*With bribing into a crack.
dulkinu maišu muštas
kas trina, tas važiuoja
senas braška, jaunas lūžta
nesiusk be laiko
klykia kaip pyzdukas
snaudžiančių yra ir bažnyčioje

Even in a church there are some who doze
jei tu toks gudrus, suprask, apie ką gužutis klegena

If you are so clever, can you understand what a stork is cackling about.
į ką jaunas įprasi, tą senas teberasi
kaip šunų kubile
dulka kaip kubezdalis
kaip užgeria, taip atgerk
be langų ir bažnyčioj būtų tamsu

It would be dark in church if there were no windows there
neryk kartu ir nebus kartus
kieno ragai, to ir nagai
gyvena - kaip ridikus rauna
liežuvis be kaulų, bet kaulus sulaužo

A tongue is boneless but breaks bones
apkumpėliui ir plunksna sunki
kad doros ir tikybos neturėsi, tai ir veido Dievo neregėsi
kai yra meilė, ir vyro kumštis saldus
tašyk toliau, bene rasi giliau
ližė kaip lopeta
iš tolo duona kvapingesnė

Bread smells nicer from a distance
drūtas kaip nuo kruopų
jauną tai žmonės ženija, o seno nė velnias neapženys

The young are married by the people, but the old will not be married even by the devil
jam ir iš rankovės byra
žmonės nevienodai sensta: vienas - gudria lape, kitas - žilu asilu
su čėsu - kaip velnias po Visų šventų vantauti{}žr.:{}... kaip velnias po Visų šventų vantauti
lįsk į šikną, galvą nusiskutęs
lenkų bizūno kaštavoti
užkarti galvą
šiauliečių ruda sermėga, bet jų širdis visiem patinka
daržas kaip papiltas
kito greičiau pamato negu savo
kaip vėžiai šnabžda
sutraiškė kaip vabalą
gaidžiai lojo, šuo giedojo

Cocks barked and a dog crowed


This project has received funding from the Research Council of Lithuania (LMTLT), agreement No [S-LIP-18-43].