This project has received funding from the Research Council of Lithuania (LMTLT), agreement No [S-LIP-18-43].

Random types

valgo kaip namie

One is eating as if they were at home
gailisi kaip gužas, varlę rydamas

He feels sorry like a stork when he eats a frog.
sumesti skarmalus
geriau vienam į dangų eiti, negu būry į peklą
gyvena kaip šuo ant prieklėčio
kapstosi kaip višta smėly
neužberk seno šulinio, kol neiškasi naujo
maita ant maitos krankia
žabalas kortom negroja
su maža adata didelius kailinius pasiuva
susiraukęs kaip šikna
patiko kaip alkanam košė su švedais

One likes (sth) like a hungry man likes porridge with cracklings.
panevalia ir geležis į žemę trinama nudyla
lenkas ir šunį ponu šaukia

Even a dog is called a lord by a Polish
dantys ir akys neregės
Aknystoj kunigas protingas - paliks turtingas
siūlomas pyragėlis neskanus
viekniškiai kaip liuosai paliko - baisiai išdygo
lapės uodegoj daugiau razumo negu pas tave
kad Visi šventi su ledu, Šventas Jurgis su lapu
kas neturi gyvulio, tas neturi ir nuostolio
drumstas kaip karosų sriuba
svetimam darže skanesnės ropės

Turnips from other people‘s vegetable gardens taste nicer
iš skolos išsiristi
girtą žmogų ir žydo ožkos mindo
kaip nebus varlės kuprotos
daryk žmogui gera, manys, kad jo bijai

If you do good to people they will think you are afraid of them
pikta moteriškė vyrui kelią užkerta
Kryklėnai aukštyn pašoko - vaikus rašto išmoko
žiba kaip žydo kiaušiai
keršytojams vilkas sukaukia

A wolf howls at avengers.
pilnas kaip ankštis

As full as a pod
neberk žarijom į akis
nuvalgyti nuo galvos plaukus
sukišo kaip šuniui į šikną
pirštinės už juostos - pirštinių ieško
nušauti du zuikius
piktos akys tavorą (prekę) pagadina

Angry eyes spoil goods
klojimas per kaminą išlindo
susiraukęs kaip kumelė

As frowned as a mare.
papyko nuo baravyko, nuliūdo nuo meškos šūdo
gal veršiais važiavot?
vagis vagį iš tolo užuodžia
jaunas kaip kvietkelis, senas kaip šaknelė
turtingą visi garbina
tik nuo pilvo skaudėjimo
kas daug turi, tam velnias ir pro tvorą kiša
kaip velniava
pasilikti po nosim

To stay under one's nose
status - kaip ant lentos prikaltas

As upright as if it has been nailed to a board


This project has received funding from the Research Council of Lithuania (LMTLT), agreement No [S-LIP-18-43].