Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto
folkloro ekspedicija Veisiejuose

Pradžia

Dainos:

1. Kai aš buvau mažas (Ona Tamulionienė, Leipalingis)
2. Užsodzino martełį už skobnų (Ona Nevulienė, Šunelių k.)
3. Kur mūs svotuliai gėrė (Ona Tamulionienė, Leipalingis)
4. Dėkui tėvuliui, sanai motulai (Ona Tamulionienė, Leipalingis)
5. Dėkui motulai, mielai širdelai (Alesė Lazauskienė, Zosė Amšiejienė, Taikūnų k.)
6. Ten žiba žiburėlis (Ricielių folkloro ansamblis)
7. Oi, jojau jojau, dūmojau (Seirijų folkloro ansamblis)
8. Iš mažumėłės be motinėlės (Ona Smirnovienė, Petroškų k.)
9. Ant kalnelio, ant aukštojo (Angelė Motiejūnienė, Šlavantų k.)
10. Ėjo kurpius per miestelį (Pranas Petrauskas (akordeonas), Veisiejai)
11. Ant Nemunėlio kranto gyveno žvejelis (Ona Dapkūnienė, Vytautų k.)
12. Tyliai jūra banguoja (Ona Dapkūnienė, Vytautų k.))
13. Aš į stotį ėjau palydėti tavęs (Ona Nevulienė, Šunelių k.)
14. Tarp alyvų mačiau tavo veidą (Julė Potelienė, Šadžiūnų k.)
15. Prisirinkau nuo tavo kapo (Julė Potelienė, Šadžiūnų k.)
16. Prabilkite žvaigždės auksinės (Ona Žilionienė, Seirijai)
17. Pavasarį paukščiai į tėviškę grįžta (Seirijų folkloro ansamblis)

Žaidinimas:

1. Očia očia opapa (Eugenija Leonavičienė, Kapčiamiestis)

Laidotuvių giesmės:

1. Kai auštantis rytas pažadins visus (Ona Vaškevičienė, Jovaišių k.)
2. Prisimenu aš tavąją vaikystę (Ona Vaškevičienė, Jovaišių k.)

Instrumentinė muzika:

1. Tėvo polka (Albinas Bartnykas (smuikas), Lazdijai)
2. Polka „Marceliutė“ (Stasys Skrabulis (lūpinė armonikėlė), Veisiejai)
3. Maršas „Suk, suk ratelį“ (Pranas Petrauskas (armonika, filma), Veisiejai)
4. Valsas (Algirdas Dapkūnas (armonika), Veisiejai)
5. Valsas „Visos žuvys ežere miega“ (kapela „Dziedukai“, Lazdijai)

 

Pasakojimai:

1. Padavimas apie Ančios ežere nuskendusį vokiečių kareivį (Ona Žakevičienė, Gulbiniškės k.)
2. Padavimas apie Galsto ežerą (Ona Dapkūnienė, Vytautų k.)
3. Pasakojimas apie nelaimingas vietas (Antanas Česnavičius, Barčių k.)
4. Sakmė apie žiburėlius (Veronika Rutkauskienė, Barčių k.)
5. Sakmė apie per mišias pasivaidenusią skenduolę (Ona Česnavičienė, Barčių k.)
6. Sakmės apie vaidenimąsi (Danutė Gervelienė, Mėčiūnų k.)
7. Antisakmė, kaip naktį kapinėse išsigando ežiuko (Romualda Radzevičienė, Kapčiamiestis)
8. Antisakmė apie gąsdinimą kapinėse (Romualda Radzevičienė, Kapčiamiestis)
9. Sakmė apie mirusiuosius – ateina išsivesti mirštančiųjų (Ona Česnavičienė, Barčių k.)
10. Tikėjimai apie mirusiojo sielą (Ona Žakevičienė, Gulbiniškės k.)
11. Tikėjimai apie sapnus ir sapnų aiškinimai (Ona Žukauskienė, Čivonių k.)
12. Pasakojimas apie nužiūrėtą vaiką (Ona Žukauskienė, Čivonių k.)
13. Pasakojimas apie „gydymą šiaudukais“ (Antanas Gervelis, Šlavantų k.)
14. Antisakmė, kaip tinginys „aitvarą“ pirko (Antanas Česnavičius, Barčių k.)
15. Humoristinis pasakojimas apie piršlybas (Ona Tamulionienė, Leipalingis)
16. Anekdotas apie kunigą ir Magdusę (Antanas Česnavičius, Barčių k.)


 
 
© 2008 Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas