LIETUVIŲ LITERATŪROS
IR TAUTOSAKOS
INSTITUTAS
LLTI
2023-05-26
Birželio 2 d. vyks viešas konkurso seminaras
2023-05-15
Gegužės 24 d. vyks XXVI liaudiškojo pamaldumo seminaras
2023-04-18
Balandžio 20-21 d. vyks konferencija „Prof. Norberto Vėliaus skaitymai (XIV)“
2023-01-23
Laikini pakeitimai lankytojų aptarnavime