LIETUVIŲ LITERATŪROS
IR TAUTOSAKOS
INSTITUTAS
LLTI
Liaudiško pamaldumo seminarai
Prof. dr. Jonas Mardosa, dr. Vita Ivanauskaitė-Šeibutienė, dr. Vykintas Vaitkevičius, ištraukos iš Justino Lingio filmų „Žibutė – Rozalija Preibytė“ ir „Partizanų vaikai“.
Režisierius Justinas Lingys ir jo filmas „Žemaičių Kalvarija“ (2013), moderatorius prof. dr. Jonas Mardosa.
Režisierius Justinas Lingys ir jo filmai „Atlaidai“ (2001) ir „Beržoras“ (2010), moderatorius prof. dr. Jonas Mardosa.