LIETUVIŲ LITERATŪROS
IR TAUTOSAKOS
INSTITUTAS
LLTI
Naujienos
Sudarė ir parengė Austė Nakienė ir Rūta Žarskienė. Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2019, 152 p., 40 kūrinių įrašai. 1949–1951 m. ekspedicijoje J. Balys iš tautiečių, emigravusių į JAV XIX a. pabaigoje–XX a. pradžioje, į magnetofono juostas įrašė apie 1200 kūrinių: dainų, pasakų, sakmių, instrumentinės muzikos.
2019 m. Kultūros ministerijos premija už tradicinės ir etninės kultūros puoselėjimą ir skleidimą paskirta ilgametei Tautosakos archyvo skyriaus darbuotojai Gražinai Kadžytei.
Supažindiname su Vileišių rūmų ansamblyje įsikūrusiu Lietuvių tautosakos rankraštynu ir jo veikla. Galimos tautosakos pamokėlės mokiniams ir kitiems lankytojams. Skambinti darbo dienomis tel. (8 5) 262 58 92.