LIETUVIŲ LITERATŪROS
IR TAUTOSAKOS
INSTITUTAS
LLTI
2020-10-09
Kvies tradicinė Tautosakos savaitė
2020-09-21
Dzūkų pasakos į namus
Iš Petro Zalansko, Ievos Turonienės, Rožės Sabaliauskienės ir kt. užrašytas pasakas, sakmes, anekdotus seka Neringa Varnelytė ir Vitalija Mockevičiūtė.
2020-05-19
Kviečiame susipažinti su laikinomis lankytojų aptarnavimo taisyklėmis
2020-01-29
Lietuvių dainos Amerikoje, įrašytos Jono Balio (1949–1951)
Sudarė ir parengė Austė Nakienė ir Rūta Žarskienė. Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2019, 152 p., 40 kūrinių įrašai.
1949–1951 m. ekspedicijoje J. Balys iš tautiečių, emigravusių į JAV XIX a. pabaigoje–XX a. pradžioje, į magnetofono juostas įrašė apie 1200 kūrinių: dainų, pasakų, sakmių, instrumentinės muzikos.