LIETUVIŲ LITERATŪROS
IR TAUTOSAKOS
INSTITUTAS
LLTI
Lietuvių mokslo draugijos tautosakos rinkiniai

1907–1939 m. veikusios Lietuvių mokslo draugijos (LMD) nariai kaupė anksčiau užrašytus tautosakos rinkinius, patys rinko tautosaką bei skatino tai daryti kitus. Gautieji rinkiniai buvo numeruojami, pildoma inventorinė knyga, tačiau akivaizdu, kad dalis rinkinių liko neaprašyti, kai kurie buvo pasiskolinti ir negrąžinti į archyvą, todėl liko privačiose kolekcijose. Iki mūsų dienų Lietuvių tautosakos rankraštyne išsaugota didžioji šios kolekcijos dalis – 1269 tautosakos rinkiniai (daugiau nei 50 000 psl., 82 000 tautosakos vnt.), užrašyti XIX a.–XX a. pirmoje pusėje*. Kolekcija suskaitmeninta 2010–2012 m. vykdant Lietuvos mokslo tarybos finansuotą projektą „Lietuvių tautosakos rankraštynas: fondų skaitmeninimas ir sklaida“ ir patalpinta Lietuvių tautosakos rankraštyno duomenų bazėje.

 
LMD kolekciją sudaro trys fondai – LMD I, LMD II, LMD III. Šių fondų suskaitmenintą registracijos knygą galima rasti Inventoriniai dokumentai adresu: http://archyvas.llti.lt/failai/file/LMD.xls
 
LMD I fondas gausiausias, jame – 996 rinkiniai, tautosaka užrašyta 1800–1932 m. visoje Lietuvoje. Fondo signatūros – LMD I 1–1068 (apie 100 šio fondo rinkinių dingo perkraustant archyvą iš vienos vietos į kitą). Čia yra garsių lietuvių rašytojų bei visuomenės veikėjų – Jono Basanavičiaus, Simono Daukanto, Mečislovo Davainio-Silvestraičio, Žemaitės, Gabrielės Petkevičaitės-Bitės, Juozo Tumo-Vaižganto, Lauryno Ivinskio, Mato Slančiausko, Jurgio Elisono ir kt. – tautosakos rinkinių. Kai kurie LMD fondų rinkiniai yra originalai, rašyti paties tautosakos rinkėjo ranka, tačiau dalis rinkinių yra nuorašai, pvz., Simono Stanevičiaus dainų rinkinys, perrašytas Simono Daukanto. Taip pat saugomi ir Vytauto Didžiojo gimnazijos moksleivių perrašyti rinkiniai. Šie nuorašai Vilniaus krašto okupacijos metais buvo siunčiami Kaune įsikūrusioms lituanistikos institucijoms, o po Antrojo pasaulinio karo vėl sugrįžo į Vilnių.
 
LMD II fondą sudaro 11 rinkinių, tautosaka užrašyta 1930–1932 m. Vilniaus, Švenčionių, Alytaus, Lydos apskrityse. Fondo signatūros – LMD II 1–17 (šeši rinkiniai yra dingę perkraustant archyvą iš vienos vietos į kitą). Tai – Draugijos bendradarbių Mato Untulio, Alfonso Bielinio, Švenčionių gimnazijos mokytojo Vlado Šiekštelės, šios gimnazijos mokinių – Jono Bagdonavičiaus, Viktoro Maldžiūno ir kt. tautosakos rankraščiai.
 
LMD III fonde – 260 rinkinių, keli iš jų užrašyti XIX a. pabaigoje, o dauguma surinkti 1930–1935 m. Švenčionių, Utenos, Vilniaus, Alytaus apskrityse. Fondo signatūros – LMD III 2–266 (yra dingusių perkraustant archyvą iš vienos vietos į kitą). Tai – Draugijos bendradarbių Mato Untulio, Juozo Aidulio, kunigo Prano Bieliausko, mokytojo Broniaus Sabo, muziko Juozo Jurgos, Švenčionių gimnazijos bei Vilniaus Vytauto Didžiojo gimnazijos moksleivių ir kt. užrašyti tautosakos rinkiniai.
 
* 86 LMD tautosakos rinkiniai yra Vilniaus universiteto bibliotekos Mokslinių tyrimų ir kultūros paveldo centro Rankraščių skyriuje, Jurgio ir Marijos Šlapelių fonde.
 
← Į sąrašą

 

Fondas: LMD I
Signatūra:LMD I 439
Kolekcija: Lietuvių mokslo draugijos (1907–1939) tautosakos rinkiniai
Archyvo antraštė : Anelės Maslauskaitės dainų rinkinys
Sudarytojas (-ai): 1. Anelė Maslauskaitė
Inventorinimo data: 1947
Fiziniai parametrai ir būklė: Rankraštis vidutinės būklės, rašyta juodu rašalu, raštas sunkiai įskaitomas; parametrai: 17x21,7 cm.
Pastabos: Ant sąsiuvinio viršelio yra violetiniu pieštuku rašyta pastaba: „„Ryto“ Draugijos Pedagogijos kursų kursistės. 1918 m.“. Pirmas rankraščio puslapis pažymėtas LMD I 1907 m. antspaudu.
Dokumentų rūšys: 1. rankraščiai

Apimtis (kiekis): 1. puslapiai: 37
Kalbos: 1. lietuvių
Anotacija: Rinkinį sudaro 24 dainos.
Bendras turinio vienetų kiekis: 24
Duomenų klasifikacija (žanrinis skirstymas): 1. LIAUDIES DAINOS (1-24)
Užrašymo metai: nuo: 1913 iki: 1918
Užrašymo metų pastabos: Tikslūs tautosakos užrašymo metai nenurodyti. Žinoma, kad „Ryto“ draugija buvo įkurta 1913 m., o tautosakos sąsiuvinys Lietuvių Moklso Draugijai įteiktas 1918 m. Spėjama, kad šiuo laikotarpiu (1913-1918) buvo užrašyta tautosaka ir sudarytas rinkinys.
Užrašytojas: Anelė Maslauskaitė
Užrašymo vieta: 1. Poteronys k., Alovės sen., Alytaus r. sav., Alytaus apskr. (originale: Alovės parapija, kaimo Potronių, Alytaus apskričio, Vil. gub. )
2. Domantonys k., Alovės sen., Alytaus r. sav., Alytaus apskr. (originale: kaime Domantonų, Alitaus parapijoje, Alitaus apskričio, Vil. gub. )
3. Pavartėnai k., Daugų sen., Alytaus r. sav., Alytaus apskr. (originale: Pavartėnų sodžiaus, Alovės parapijas, Alytaus apskričio, Vil. guber. )
4. Slabadėlė k., Alovės sen., Alytaus r. sav., Alytaus apskr. (originale: sodžiaus Slabadelės, Alovės parapijas, Alitaus apskričia, Vil. gub. )
5. Žadiškės k., Pivašiūnų sen., Alytaus r. sav., Alytaus apskr. (originale: sodžiaus Žadiškų, parapijas Pivašiunų, apskričia Alitaus, Vilniaus gubarnijas )
6. Alovė mstl., Alovės sen., Alytaus r. sav., Alytaus apskr. (originale: sodžiui Alovės ir Alovės parapijos, apskričia Alitaus, Vilniaus gub. )
Pateikėjai: 1. Vlada Andruškevičiūtė (orig: Vladžia Andrūškeičiūtė), gyvenamoji vieta: Slabadėlė k., Alovės sen., Alytaus r. sav., Alytaus apskr. (apsk.vnt: 17)
2. Veronika Rutkauskaitė (orig: Varonika Rutkauskaitė), gyvenamoji vieta: Žadiškės k., Pivašiūnų sen., Alytaus r. sav., Alytaus apskr. (apsk.vnt: 1-9)
3. Veronika Rutkauskienė , gyvenamoji vieta: Žadiškės k., Pivašiūnų sen., Alytaus r. sav., Alytaus apskr. (apsk.vnt: 10-12)
4. Antosė Labuliūtė (orig: Antosia Labuliutė), gyvenamoji vieta: Domantonys k., Alovės sen., Alytaus r. sav., Alytaus apskr. (apsk.vnt: 13)
5. Marijona Pietučiūtė (orig: Marijina Pietučiūtė), gyvenamoji vieta: Alovė mstl., Alovės sen., Alytaus r. sav., Alytaus apskr. (apsk.vnt: 14-16)
6. Elena Kasiulynienė (orig: Alena Kasiulynienė), gyvenamoji vieta: Pavartėnai k., Daugų sen., Alytaus r. sav., Alytaus apskr. (apsk.vnt: 18-21)
7. Vincas Mikailionis (orig: Vincas Mikailionukas), gyvenamoji vieta: Slabadėlė k., Alovės sen., Alytaus r. sav., Alytaus apskr. (apsk.vnt: 22)
8. Tamilia Sadauskaitė , gyvenamoji vieta: Poteronys k., Alovės sen., Alytaus r. sav., Alytaus apskr. (apsk.vnt: 23-24)
Kitų žmonių įnašai: 1. Vanda Misevičienė-Barauskienė - katalogino
Vaizdo duomenys:
Rodyti puslapį: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

 

← Į sąrašą