LIETUVIŲ LITERATŪROS
IR TAUTOSAKOS
INSTITUTAS
LLTI
2022-06-21
Pasirodė naujas leidinys!
2022-05-27
XXIV-sis liaudiškojo pamaldumo seminarą "Angelai lietuvių žodinėje tradicijoje" jau internete!
Kviečiame pasižiūrėti seminaro ANGELAI LIETUVIŲ ŽODINĖJE TRADICIJOJE vaizdo įrašą. Žr.: Veikla–Liaudiškojo pamaldumo seminarai.
2022-02-28
XXIII-asis LIAUDIŠKOJO PAMALDUMO seminaras jau internete
Kviečiame pasižiūrėti seminaro JURGIS AMBRAZIEJUS PABRĖŽA – DVASININKAS, GYDYTOJAS, ŽEMAIČIŲ ŠVENTASIS vaizdo įrašą. Žr.: Veikla–Liaudiškojo pamaldumo seminarai.
2022-02-11
Sofija Kymantaitė-Čiurlionienė: „Niekur nuo priedermės ir pareigos neišbėgsi“