LIETUVIŲ LITERATŪROS
IR TAUTOSAKOS
INSTITUTAS
LLTI
2022-05-02
Pasirodė naujas leidinys! Kviečiame į pristatymą!
2022-02-28
XXIII-asis LIAUDIŠKOJO PAMALDUMO seminaras jau internete
Kviečiame pasižiūrėti seminaro JURGIS AMBRAZIEJUS PABRĖŽA – DVASININKAS, GYDYTOJAS, ŽEMAIČIŲ ŠVENTASIS vaizdo įrašą. Žr.: Veikla–Liaudiškojo pamaldumo seminarai.
2022-02-11
Sofija Kymantaitė-Čiurlionienė: „Niekur nuo priedermės ir pareigos neišbėgsi“
2021-12-21
Sveikiname kolegę Rūtą Žarskienę su Kultūros ministerijos premija už tradicinės kultūros puoselėjimą ir skleidimą