LIETUVIŲ LITERATŪROS
IR TAUTOSAKOS
INSTITUTAS
LLTI
Paslaugos

Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto Tautosakos archyvo skyriuje teikiamos mokamos dokumentų paieškos, kopijavimo, skaitmeninimo paslaugos.

Lietuvių tautosakos archyve (LTA) saugomus dokumentus kopijuoti leidžiama tik gavus raštišką Instituto direktoriaus leidimą. Užsakant šias kopijas, privaloma nurodyti tikslą (tyrinėjimai, publikavimas ar kt.). Prašymo formą galite atsisiųsti čia.

LTA saugomų dokumentų bei įrašų paieškos pagal užsakovo pateiktą informaciją ar asmens nurodyta tema terminas nustatomas priimant užsakymą. Už paslaugas mokama ir tuo atveju, jeigu reikiama informacija nebuvo rasta.

Siekiant nuo neigiamo fizinio poveikio apsaugoti senuosius leidinius (iki XX a.), rankraštinius dokumentus (iki 1960 m. imtinai), fotodokumentus (iki 1960 m.) leidžiama tik fotografuoti ir skaitmeninti.

Kopijuoti priimami tik geros fizinės būklės dokumentai. Dokumento paruošimo (restauravimo, konservavimo ir kt.) skaitmeninimui paslaugų Lietuvių tautosakos archyvas neteikia.

Užsakymai ieškoti informacijos, kopijuoti ar skaitmeninti dokumentus priimami tik užsakovui apmokėjus išlaidas*. Sąskaita paruošiama ir išsiunčiama apmokėjimui per 3 darbo dienas. Gavus patvirtinimą apie apmokėjimą, nurodytos dokumentų kopijos padaromos per 10 darbo dienų.

Skubos tvarka atliekamų darbų priemoka yra 50 proc. nuo bendros pateikto užsakymo sumos.

Nekopijuojami: blogos fizinės būklės, suskaitmeninti ir Lietuvių tautosakos archyvo duomenų bazėse archyve saugomi, publikuoti, Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto ir jo partnerių spaudai rengiami dokumentai; nedaromos ištisinės rinkinių ir fondų, inventorinių knygų kopijos.

 

LIETUVIŲ LITERATŪROS IR TAUTOSAKOS INSTITUTO LIETUVIŲ TAUTOSAKOS ARCHYVE 

TEIKIAMŲ MOKAMŲ PASLAUGŲ ĮKAINIAI

 

Eil.

Nr.

Paslaugos pavadinimas

Dokumento formatas

Įkainis vnt.

(Eur)

 

Lietuvių tautosakos archyve saugomų dokumentų bei įrašų paieška pagal asmens pateiktą informaciją ar asmens nurodyta tema:

 

1.

XIX a.–1918 m. dokumentuose

A 6–A 3 formatuose

28 Eur (1 val.)

2.

1919–1944 m. dokumentuose ir garso įrašuose

A 6–A 3 formatuose (dokumentai); visuose garso failų formatuose

21 Eur (1 val.)

3.

1945 m.–XXI a. dokumentuose ir garso įrašuose

A 6–A 3 formatuose (dokumentai); visuose garso failų formatuose

14 Eur (1 val.)

 

Dokumentų kopijavimas (analoginės kopijos):

 

1.

Kopijuoti pateikiami tik geros arba patenkinamos būklės spaudiniai

A 4 formato puslapio nespalvota kopija

0,05 Eur

A 3 formato puslapio nespalvota kopija

0,10 Eur

2.

Rankraščiai, mašinraščiai, fotografijos, žemėlapiai, lakštiniai spaudiniai (afišos, plakatai, atsišaukimai ir kt.)

A 4 formato puslapio nespalvota kopija

0,25 Eur

A 3 formato puslapio nespalvota kopija

0,45 Eur

3.

Rankraščiai, mašinraščiai, fotografijos, žemėlapiai, lakštiniai spaudiniai (afišos, plakatai, atsišaukimai ir kt.)

A 4 formato puslapio spalvota kopija

0,90 Eur

A 3 formato puslapio spalvota kopija

1,50 Eur

 

Dokumentų kopijavimas (skaitmeninės kopijos):

 

1.

XIX a.–1944 m. dokumentų (rankraščių, mašinraščių, nuotraukų, laiškų ir kt.)

1 vaizdas, JPEG, ne daugiau kaip 300 dpi

1,50 Eur

1 vaizdas, TIFF, iki 600 dpi

2,40 Eur

1 vaizdas, TIFF, daugiau nei 600 dpi

3,00 Eur

1 vaizdas, TIFF, daugiau nei 1200 dpi

4,00 Eur

2.

 

1945 m. –XXI a. dokumentų (rankraščių, mašinraščių, nuotraukų, laiškų ir kt.)

1 vaizdas, JPEG, ne daugiau kaip 300 dpi

0,95 Eur

1 vaizdas, TIFF, iki 600 dpi

1,80 Eur

1 vaizdas, TIFF, daugiau nei 600 dpi

2,50 Eur

1 vaizdas, TIFF, daugiau nei 1200 dpi

3,60 Eur

 

Vaizdo ir garso dokumentų skaitmeninis kopijavimas

 

1.

 

Vaizdo įrašo skaitmeninė kopija

1 minutė, SD raiškos (720x576 pxl)

0,50 Eur

1 minutė, HD raiškos (1080 × 720 pxl)

1,00 Eur

1 minutė, FHD raiškos (1920 × 1080 pxl)

1,50 Eur

2.

Garso dokumento skaitmeninė kopija

1 minutė (MP3 formatu)

0,50 Eur

1 minutė (WAV formatu)

1,00 Eur

 

Vaizdo ir garso dokumentų skaitmeninimas

 

1.

Spausdintų dokumentų skenavimas

1 puslapis A 4 formatas

0,30 Eur

2.

Retų, unikalių dokumentų skenavimas:

rankraštinių dokumentų ir spaudinių             (XX a.), fotografijų, kartografijos (po 1960 m.)

 

1 puslapis A 4 formatas

 

1,50 Eur

3.

Rankraštinių dokumentų ir spaudinių            (iki XIX a. imtinai), senųjų periodinių leidinių (iki 1945 m.), fotografijų, kartografijos (iki 1960 m.)

1 puslapis A 4 formatas

3,50 Eur

4.

Skaitmeninė nuotrauka

1 vnt.

1,45 Eur

5.

Skaitmeninė nuotrauka skaitytojo aparatu

1 vnt.

0,30 Eur

6.

Dokumento skenavimas publikavimui

Rezoliucija iki 300 dpi, bylos dydis iki 700 MB

15,00 Eur*

7.

Garso įrašų skaitmeninimas

WAV formatu, iki 700 MB

15,00 Eur*

8.

Priemoka už skaitmeninės kopijos siuntimą elektroniniu paštu

Iki 1 GB apimties

1,00 Eur

 

 Įkainiai patvirtinti 2023 m. sausio 9 d. LLTI direktoriaus įsakymu Nr. R1-5

 
* Lietuvių tautosakos archyve saugomos medžiagos paieškos, kopijavimo, skenavimo paslaugos nemokamai teikiamos:
1) jos pateikėjams (informantams) bei jų vaikams, kurie kreipiasi dėl savo/ tėvų pateiktos medžiagos (tekstų, garso įrašų, nuotraukų, etc.);
2) užrašytojams (rinkėjams), kurie kreipiasi dėl savo pateiktos medžiagos (tekstų, garso įrašų, nuotraukų, etc.);
 
**Lietuvos institucijų mokslininkams, dėstytojams, mokytojams, studentams, kuriems šios paslaugos reikalingos tyrimų, studijų ar mokymo proceso tikslams, gali būti taikoma iki 70 proc. nuolaida.
 
El. paštas pasiteiravimui: archive@llti.lt