LIETUVIŲ LITERATŪROS
IR TAUTOSAKOS
INSTITUTAS
LLTI
Pagrindinės veiklos kryptys
Archyve saugoma medžiaga rūpinasi Tautosakos archyvo skyrius. Darbuotojai inventorina sukauptą ir naujai gaunamą tautosakinę medžiagą ir parengia ją saugojimui, aptarnauja ir konsultuoja lankytojus. Skyriuje kuriamos ir nuolat pildomos kompiuterinės duomenų bazės, skenuojami rankraščiai bei nuotraukos, skaitmeninami garso bei vaizdo įrašai, vykdomos programos ir projektai
 
Tyrinėjami ir publikuojami vertingiausi garso įrašai ir tautosakos rinktinės, rašomos monografijos, studijos. Skyriaus mokslo darbuotojai gvildena įvairias su folkloro kilmės ir raidos procesais susijusias problemas – lietuvių liaudies dainavimo ir instrumentinio muzikavimo tradicijų kaitą ir jų apraiškas šiandienos kultūroje, vykdo tyrimus lietuvių etnomedicinos ir etnobotanikos, liaudiško pamaldumo srityse ir kt. Tyrimų duomenys skelbiami moksliniuose straipsniuose, pristatomi konferencijose.
 
Lietuvių tautosakos archyvas yra įsijungęs į Šiaurės ir Baltijos šalių tradicijos archyvų tinklą: http://www.traditionarchives.org/  Bendradarbiaujama su Lenkijos, Vokietijos, Austrijos, JAV, Baltijos ir Skandinavijos šalių tradicinės kultūros ir folkloro archyvais. Domimasi sisteminimo, archyvavimo ir skaitmeninimo klausimais, siekiama gauti vertingos tautosakinės medžiagos iš kitų Lietuvos bei užsienio archyvų. 
 
Nuolat renkama tautosakos gyvavimą praeityje ir nūdienoje atspindinti medžiaga. Tautosakos archyvo ir kitų tautosakos skyrių mokslo darbuotojai rengia ekspedicijas ir individualias išvykas tautosakos kaitai stebėti ir fiksuoti. Plačiau apie ekspedicijas. 2018 m., minint atkurtos Lietuvos 100-metį, inicijuota akcija  „Lietuvos nepriklausomybės 100-mečio akimirkos“, kurios metu sukaupta daug nuotraukų, sveikinimų, įspūdžių, šventinių renginių aprašymų.
 
Kasmet pažymima Tautosakos diena, rengiama „Tautosakos savaitė“, teikiama geriausio tautosakos rinkėjo nominacija „Tautosakos medus“. Organizuojamos mokslinės konferencijos ir seminarai, leidinių pristatymai, vedamos ekskursijos.