LIETUVIŲ LITERATŪROS
IR TAUTOSAKOS
INSTITUTAS
LLTI
Naujienos
Lietuvių dainos JAV, įrašytos Elenos Bradūnaitės (1972) / Lithuanian folksongs in the USA recorded by Elena Bradūnas (1972) / sudarė ir parengė Austė Nakienė, Rūta Žarskienė; įrašus restauravo Yiorgis Sakellariou, vertėja Vaiva Aglinskas. Vilnius: LLTI, 2022. - 154 p.: iliustr., nat. + 1 garso diskas (CD). - ISBN 978-609-425-328-7
Kviečiame pasižiūrėti seminaro ANGELAI LIETUVIŲ ŽODINĖJE TRADICIJOJE vaizdo įrašą. Žr.: Veikla–Liaudiškojo pamaldumo seminarai.
Kviečiame pasižiūrėti seminaro JURGIS AMBRAZIEJUS PABRĖŽA – DVASININKAS, GYDYTOJAS, ŽEMAIČIŲ ŠVENTASIS vaizdo įrašą. Žr.: Veikla–Liaudiškojo pamaldumo seminarai.
Kviečiame pasižiūrėti sminaro SIBIRO MADONA. LIETUVOS ŽMONIŲ PAMALDUMO PATIRTYS TREMTYJE, vykusio birželio 30 d., vaizdo įrašą.
Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto Mokslo taryba 2021 m. kovo 23 d. posėdyje pritarė LLTI Lietuvių tautosakos rankraštyno pavadinimo keitimui į Lietuvių tautosakos archyvo.
Kviečiame registruotis į kovo 31-ąją dieną 15 val. vyksiantį XX-ąjį Liaudiškojo pamaldumo seminarą! Prisijungimo "Zoom" platformoje nuoroda bus išsiųsta visiems, užsiregistravusiems https://forms.gle/ski4BJUJWNjsRcJs7
Iš Petro Zalansko, Ievos Turonienės, Rožės Sabaliauskienės ir kt. užrašytas pasakas, sakmes, anekdotus seka Neringa Varnelytė ir Vitalija Mockevičiūtė.
2019 m. pabaigoje, Kinijos Uhano mieste pirmą sykį užfiksuota ir po visą pasaulį netrukusi paplisti Covid-19 pandemija tapo didžiuliu išbandymu žmonijai. Pasaulyje vis dar augantis užsikrėtusiųjų ir mirusiųjų skaičius, vakcinos nebuvimas, atnaujinamas karantinas, kiti veiksniai daro įtaką žmogaus psichinei savijautai, kuri atsispindi šiuolaikiniame folklore.
Sudarė ir parengė Austė Nakienė ir Rūta Žarskienė. Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2019, 152 p., 40 kūrinių įrašai. 1949–1951 m. ekspedicijoje J. Balys iš tautiečių, emigravusių į JAV XIX a. pabaigoje–XX a. pradžioje, į magnetofono juostas įrašė apie 1200 kūrinių: dainų, pasakų, sakmių, instrumentinės muzikos.
Supažindiname su Vileišių rūmų ansamblyje įsikūrusiu Lietuvių tautosakos rankraštynu ir jo veikla. Galimos tautosakos pamokėlės mokiniams ir kitiems lankytojams. Skambinti darbo dienomis tel. (8 5) 262 58 92.
2019 m. Kultūros ministerijos premija už tradicinės ir etninės kultūros puoselėjimą ir skleidimą paskirta ilgametei Tautosakos archyvo skyriaus darbuotojai Gražinai Kadžytei.