LIETUVIŲ LITERATŪROS
IR TAUTOSAKOS
INSTITUTAS
LLTI
2022-12-01
Kviečiame į XXV-ąjį Liaudiškojo pamaldumo seminarą


 
2022 m. gruodžio 7 d. 15 val. kviečiame į XXV-ą liaudiškojo pamaldumo seminarą
 
Kunigo kalėdojimas Lietuvos kaime XX amžiuje
 
Kunigo kalėdojimas kaimuose dažniausia vykdavo Advento metu, rečiau pokalėdiniame laike.  Kalėdojimo ištakos nueina į poreformacinį XVII a., kai susirūpinta ganytojiškos klebono veiklos ir Bažnyčios ryšių su kaimais bei tikinčiaisiais stiprinimu. Daugiausia informacijos apie kalėdojimus kaimuose esama iš XX a. pradžios ir vidurio. Nuo septintojo dešimtmečio vidurio sovietinė valdžia uždraudė kunigams veikti už bažnyčios ribų ir atgijęs XX a. pabaigoje kalėdojimas prarado sisteminį pobūdį. Seminare aptarsime pagrindinius kalėdojimo tikslus, tvarką, regioninius savitumus ir kitus klausimus.
 
Pranešėjas – prof., dr. Jonas MARDOSA, moderatorė – dr. Rūta ŽARSKIENĖ.
 
Seminaras vyks konferencijų platformoje ZOOM, norėdami pasiekti renginio nuorodą, spauskite čia
 
 (Meeting ID: 848 8642 1285 Passcode: 109310)