LIETUVIŲ LITERATŪROS
IR TAUTOSAKOS
INSTITUTAS
LLTI
Tautosakos diena, „Tautosakos medaus“ laureatai
 

Tautosakos diena  –  spalio 19-ji

2007 m. minint žymaus tautosakos rinkėjo Jurgio Dovydaičio 100-ąsias gimimo metines, Tautosakos archyvo skyriaus darbuotojams kilo mintis įsteigti „Tautosakos medaus“ nominaciją geriausiems šių dienų tautosakos rinkėjams. Renginio svečiams pritariant, sutarta J. Dovydaičio gimtadienį, spalio 19-ąją, įvardinti Tautosakos diena. Nuo tada kasmet spalio 19-sios popietę skelbiame „Tautosakos medaus“ nominacijos laureatą, taip simboliškai atsidėkojame Lietuvių tautosakos rankraštyno talkininkams.

 


                                                                                                                                                              Astos Skujytės-Razmienės nuotrauka
 
Geriausi tautosakos rinkėjai – „Tautosakos medaus“ laureatai
 
Pirmasis „Tautosakos medaus“ apdovanojimas per Jurgio Dovydaičio šimtmečio minėjimą (2007 spalio 19 d.), įteiktas sūduviui kultūros darbuotojui Jauniui Vyliui, antrasis apdovanojimas, 2008 m. vykusios mokslinės konferencijos metu – pedagogui Rytui Tamašauskui. 2009 m. viešame renginyje Vilniaus mokytojų namuose pagerbėme gamtos mokslų daktarą Vytautą Skuodį. 2010 m. keliavome į Lazdijų rajono Leipalingio pagrindinę mokyklą, ten kartu su vietos bendruomene pasveikinome ketvirtąją laureatę – mokytoją Oną Bleizgienę. Penktąja tapo žurnalistė dr. Aldona Kačerauskienė, kurios didžiausia  aistra ir rinkimo sėkmė – Lietuvos partizanų, tremtinių, rezistentų dainos. 2012 m. sveikinome šeštąją laureatę – daugelio ekspedicijų dalyvę, Kauno apskrities viešosios bibliotekos bibliografę Martą Juškaitę. 2013 m., minint puikių Aukštaitijos dainininkių Elenos Zaukienės 150-ąsias ir Emilijos Zaukaitės-Kuzavinienės 110-ąsias  gimimo metines, „Tautosakos medus“ įteiktas jų palikuonei ir tradicijos tęsėjai Editai  Kuzavinytei-Meškuotienei. Aštuntajai nominacijai 2014 m. pristatyta Elektrėnų krašto etnokultūrinio paveldo saugotoja ir tyrinėtoja Oną Rasutė Šakienė. 2015 m. „Tautosakos medus“ įteiktas archeologui prof. dr. Vykintui Vaitkevičiui, tiek pačiam nuolat pildančiam Lietuvių tautosakos archyvo fondus, tiek atvedančiam puikių talkininkų studentų, ekspedicijose sutiktų krašto atminties sergėtojų.  2016 m. iš kandidatų šiai nominacijai išrinktas muzikologas prof. dr. Rimantas Sliužinskas, kurio folkloristikos tyrinėjimų spektras itin platus, o  Lietuvių tautosakos archyvui įteiktos medžiagos apimtys išties įspūdingos. 2017 m. medaus statinaitę pelnė buvęs ilgametis Utenos kraštotyros muziejaus direktorius Balys Juodzevičius, pateikęs gausią rezistencijos metų tautosakos ir prisiminimų garso įrašų kolekciją. 2018 m. laureato vardas suteiktas paveldosaugos specialistui, istorikui Valdui Striužui, kuris tautosakos rinkimo pradžiamokslį gavo Vilniaus universiteto kraštotyrininkų ramuvos ekspedicijose. Jis visoje Lietuvoje užrašė daug liaudies muzikantų, dainininkų, pasakotojų atliekamo folkloro, Lietuvių tautosakos archyvui perdavė gausią garso ir vaizdo įrašų, nuotraukų kolekciją. 2019 m. tryliktąja „Tautosakos medaus“ laureate tapo Zarasų kultūros centro etnografė Rima Vitaitė, uoliai lankiusi rytinių Lietuvos pakraščių tautosakos pateikėjus ir iš jų užrašiusi daug vertingos tautosakos. 2020 m. geriausia tautosakos rinkėja išrinkta Žemaitijos tradicinę kultūrą įamžinusi mokytoja, Platelių garbės pilietė Stanislava Stripinienė. Už kraštotyrinę veiklą ir Archyvui įteiktą gausią ekspedicijų medžiagą 2021 metų nominante tapo etnomuzikologė, folkloro ansamblio "Laukis" vadovė Lijana Šarkaitė-Viluma. 2022 m. apdovanojimas skirtas pokario laisvės kovotojų istorijai svarbių pasakojimų, memuarų, kūrybos ir kitų naratyvų rinkėjui panevėžiškiui Romui Kauniečiui. 2023 m. laureate išrinkta Elena Bradūnaitė, parvežusi į Lietuvą, į mūsų Archyvą, JAV lietuviškose parapijose prieš 50 metų užrašytą tautosakos lobį.
 
Tautosakos savaitė 
 
Minint penktąją Tautosakos dieną,  jos iniciatorė Gražina Každytė pasiūlė, kad spalio 19-toji taptų visos Tautosakos savaitės šerdimi. Tad nuo 2011 m. Lietuvių literatūros ir tautosakos institute ištisą savaitę vyksta tautosakos rinkinių parodos, susitikimai su folkloro judėjimo dalyviais, leidinių pristatymai, prisiminimų arbatėlės, kviečiama į specializuotas tautosakos pamokas ir ekskursijas,  institute lankosi moksleiviai, studentai, senjorai. 
Trečiojo amžiaus universitetų senjorai viešnages įprasmina kūrybinėmis folkloro ir literatūros dirbtuvėmis. Lietuvos vietovių bendruomenių atstovai susitinka su Vilniuje gyvenančiais savo  kraštiečiais, sužino apie Lietuvių tautosakos archyvo saugyklose esančius savo vietovės tautosakos rinkinius ir patys ką prisimindami papasakoja ar padainuoja. Vyksta įdomūs pokalbiai su įvairių profesinių klubų bei sambūrių nariais – žygeiviais, ramuviškiais ir kt. Prisiminimų arbatėlėse pagerbiami ankstesnių kartų kolegos, pažinojusieji perduoda žinią apie juos jaunesniems bendradarbiams. Renginiai filmuojami ir fotografuojami, įrašai ir nuotraukos saugomi Archyve. Kiekvienos Tautosakos savaitės apžvalga skelbiama Tautosakos darbų žurnale.
 
Prengė Gražina Kadžytė
 
Literatūra:
1. Andželika Jakubynienė. Prisimenant tautosakininką Jurgį Dovydaitį, Tautosakos darbai, t. XXXIV, 2007, p. 385–386.
2. Rima Visackienė. Pažinkime Vytautą Skuodį ir kaip tautosakos rinkėją, Tautosakos darbai , t. XXXVIII, 2009, p. 347–351.
3. Gražina Kadžytė. Onos Bleizgienės tautosakos medus, Tautosakos darbai, t. XL, 2010, p. 338–340.
4. Aldona Kačerauskienė. Tautosaka mano gyvenime, Tautosakos darbai, t. XLII, 2011, p. 353–354.
5. Gražina Kadžytė. Išauginta tautosakos savaitė, Tautosakos darbai, t. XLII, 2011, p. 350–353.
6. Gražina Kadžytė. Martos Juškaitės tautosakos medus, Tautosakos darbai, t. XLIV, 2012, p. 288–291.
7. Gražina Kadžytė. Tautosakos medus, nulašėjęs per septynias kartas, Tautosakos darbai, t. XLVI, 2013, p. 320–325.
8. Gražina Kadžytė. Tautosakos savaitė jau tapo tradicija, Tautosakos darbai, t. XLVIII, 2014, p. 270–272.
9. Asta Skujytė-Razmienė. Tautosakos medus 2015 įteiktas prof. dr. Vykintui Vaitkevičiui, Tautosakos darbai, t.  L, 2015, p. 230–232.
10. Gražina Kadžytė. Neįprastai tradicinė Tautosakos savaitė, Tautosakos darbai, t. 52, 2016, p. 291–293.
11. Rima Visackienė. Kiek plačiau apie Balio Juodzevičiaus kolekciją, Tautosakos darbai, t. 52, 2016, p. 294–297.
12. Gražina Kadžytė. Tautosakos savaitė Kalbos kultūros metais, Tautosakos darbai, t. 54, 2017, p. 265–268.
13. Gražina Kadžytė. Tautosakos savaitė su žygeiviais ir ramuviečiais, Tautosakos darbai, t. 56, 2018, p. 297–299.
14. Gražina Kadžytė. Tautosakos savaitė ilgesnė nei savaitė, Tautosakos darbai, t. 58, 2019, p. 264–268.
15. Rima Visackienė. Tautosakos puoselėtoja Stanislava Stripinienė ir jos garso įrašų kolekcija, Tautosakos darbai, t. 60, 2020, p. 230–237
16. Gražina Kadžytė, Tautosakos savaitė mėlynos ir geltonos fone, in: Tautosakos darbai 64, 202, p.234-237