LIETUVIŲ LITERATŪROS
IR TAUTOSAKOS
INSTITUTAS
LLTI
Liaudiškojo pamaldumo seminarai
Pranešimą skaitė prof. dr. Libertas Klimka pranešimą. Moderatorė - Gražina Kadžytė.
Pranešimą skaitė antropologė, etnologė, 2023 m. Lietuvių tautosakos archyvo Tautosakos medaus premijos laureatė Elena Bradūnaitė. Moderatorius - prof. dr. Jonas MARDOSA.
Pranešimą skaitė LLTI Dainyno skyriaus mokslo darbuotoja dr. Vilma Daugirdaitė. Pranešimą moderavo dr. Bronė Stundžienė.
Pranešimą skaitė LLTI Tautosakos archyvo skyriaus jaunesnioji mokslo darbuotoja dr. Margarita Moisejeva. Pranešimą moderavo dr. Aušra Žičkienė.
Pranešėja – LLTI Tautosakos archyvo skyriaus vyresnioji mokslo darbuotoja dr. Halyna Pšeničkina. Moderavo dr. Rūta Žarskienė.
Pranešėjas – prof., dr. Jonas Mardosa, pranešimą moderavo dr. Rūta Žarskienė.
Pranešimą skaitė LLTI, LMTA ir VU etnologijos doktorantė Solveiga Šlapikienė. Moderatorė – dr. Rūta Žarskienė.
Pranešėja muziejininkė-istorikė Jolanta Klietkutė. Moderatorė dr. Rūta Žarskienė
Pranešėja istorikė Birutė Panumienė, moderatorė dr. Rūta Žarskienė
Prof. dr. Jonas Mardosa, moderatorė dr. Rūta Žarskienė
Pranešėjai - Lietuvos istorijos instituto etnologai dr. Rasa Paukštytė-Šaknienė ir dr. Žilvytis Šaknys Moderavo dr. Rūta Žarskienė.
Pranešimą skaitė LLTI Dainyno skyriaus jaunesnioji mokslo darbuotoja Živilė Ramoškaitė ir dr. Dalia Vaicenavičienė. Diskusiją moderavo dr. Rūta Žarskienė.
Pranešėjos - Marija Liugienė ir dr. Modesta Liugaitė-Černiauskienė. Moderatorius prof. dr. Jonas Mardosa
Dr. Vita Ivanauskaitė-Šeibutienė, moderatorius prof dr. Jonas Mardosa
Pranešimą skaitė LLTI, LMTA ir VU etnologijos doktorantė Asta Skujytė-Razmienė. Moderavo dr. Radvilė Racėnaitė.
Pranešimą skaitė LLTI, LMTA ir VU etnologijos doktorantė Margarita Moisejeva.
Prof., habil. dr. Regina Irena Merkienė, moderatorius prof. dr. Jonas Mardosa
Prof. dr. Jonas Mardosa, dr. Vita Ivanauskaitė-Šeibutienė, dr. Vykintas Vaitkevičius, ištraukos iš Justino Lingio filmų „Žibutė – Rozalija Preibytė“ ir „Partizanų vaikai“.
Režisierius Justinas Lingys ir jo filmas „Žemaičių Kalvarija“ (2013), moderatorius prof. dr. Jonas Mardosa.
Režisierius Justinas Lingys ir jo filmai „Atlaidai“ (2001) ir „Beržoras“ (2010), moderatorius prof. dr. Jonas Mardosa.