LIETUVIŲ LITERATŪROS
IR TAUTOSAKOS
INSTITUTAS
LLTI
Liaudiškojo pamaldumo seminarai
Prof. dr. Jonas Mardosa, moderatorė dr. Rūta Žarskienė
Dr. Vita Ivanauskaitė-Šeibutienė, moderatorius prof dr. Jonas Mardosa
Prof. dr. Jonas Mardosa, dr. Vita Ivanauskaitė-Šeibutienė, dr. Vykintas Vaitkevičius, ištraukos iš Justino Lingio filmų „Žibutė – Rozalija Preibytė“ ir „Partizanų vaikai“.
Režisierius Justinas Lingys ir jo filmas „Žemaičių Kalvarija“ (2013), moderatorius prof. dr. Jonas Mardosa.
Režisierius Justinas Lingys ir jo filmai „Atlaidai“ (2001) ir „Beržoras“ (2010), moderatorius prof. dr. Jonas Mardosa.