LIETUVIŲ LITERATŪROS
IR TAUTOSAKOS
INSTITUTAS
LLTI
Liaudiškojo pamaldumo seminarai
Pranešimą skaitė LLTI, LMTA ir VU etnologijos doktorantė Solveiga Šlapikienė. Moderatorė – dr. Rūta Žarskienė.
Pranešėja muziejininkė-istorikė Jolanta Klietkutė. Moderatorė dr. Rūta Žarskienė
Pranešėja istorikė Birutė Panumienė, moderatorė dr. Rūta Žarskienė
Prof. dr. Jonas Mardosa, moderatorė dr. Rūta Žarskienė
Dr. Vita Ivanauskaitė-Šeibutienė, moderatorius prof dr. Jonas Mardosa
Prof., habil. dr. Regina Irena Merkienė, moderatorius prof. dr. Jonas Mardosa
Prof. dr. Jonas Mardosa, dr. Vita Ivanauskaitė-Šeibutienė, dr. Vykintas Vaitkevičius, ištraukos iš Justino Lingio filmų „Žibutė – Rozalija Preibytė“ ir „Partizanų vaikai“.
Režisierius Justinas Lingys ir jo filmas „Žemaičių Kalvarija“ (2013), moderatorius prof. dr. Jonas Mardosa.
Režisierius Justinas Lingys ir jo filmai „Atlaidai“ (2001) ir „Beržoras“ (2010), moderatorius prof. dr. Jonas Mardosa.