LIETUVIŲ LITERATŪROS
IR TAUTOSAKOS
INSTITUTAS
LLTI
2021-07-05
SIBIRO MADONA. LIETUVOS ŽMONIŲ PAMALDUMO PATIRTYS TREMTYJE
 

 XXI-me liaudiškojo pamaldumo seminare klausytojai buvo kviečiami aptarti, ką ekstremaliose sąlygose atsidūrusiam žmogui reiškė religinės praktikos, ar jos galėjo palengvinti jų traumuojančius išgyvenimus? Pranešime pasitelkti Kauno kunigų seminarijos kunigų ir klierikų, išvežtų 1949 m., liudijimai apie apaštalavimą tremties sąlygomis. Taip pat išgirdome Korbiko (Krasnojarsko kraštas) kapinėse pastatytos Švč. Mergelės Marijos skulptūros – kaip maldos altoriaus – istoriją, kokią vietą ji užėmė ir iki šiol užima tremtinių gyvenime.

Pranešimą skaito Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro vyresnioji istorikė BIRUTĖ PANUMIENĖ. Moderatorė – dr. RŪTA ŽARSKIENĖ.