LIETUVIŲ LITERATŪROS
IR TAUTOSAKOS
INSTITUTAS
LLTI
2021-10-05
Tremties metų patirtis kaip asmenybę formuojantis veiksnys: Rimvydo Racėno (1934 – 2021) šeimos istorijos pėdsakais
 

XXII-uoju liaudiškojo pamaldumo seminaru tęsiame pamaldumo tremtyje temą. Šiame seminare trumpai apžvelgiame 1941 metų tremtinio Rimvydo Racėno (1934–2021) tremties metų Komijoje patirtis bei ilgametes sistemingas jo pastangas paminklais ir kitais atminimo ženklais įamžinti buvusias lietuvių tremties ir kalinimo vietas. Išryškiname šiame kontekste svarbias individualaus ir kolektyvinio liaudies pamaldumo apraiškas.

 Pranešimą skaito Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto Sakytinės tautosakos skyriaus vadovė, dr. RADVILĖ RACĖNAITĖ. Moderatorė – dr. Rūta Žarskienė.