LIETUVIŲ LITERATŪROS
IR TAUTOSAKOS
INSTITUTAS
LLTI
2015-05-20
Lietuviškų kalendorinių švenčių struktūra ir jos savitumai
 

Šį kartą tęsdami diskusijas liaudiškojo pamaldumo tema bandysime pasigilinti į lietuviškų švenčių kalendorių, kuris jau ne vieną šimtmetį tampriai susietas su krikščioniškai įprasmintomis šventėmis ir papročiais, gamta ir kaimo gyvenimo būdu. Apžvelgsime velykinio laikotarpio kalendorines šventes, kai kuriuos jų atitikmenis kitose Europos šalyse. Pranešimą skaito etnologė prof., habil. dr. REGINA IRENA MERKIENĖ.