LIETUVIŲ LITERATŪROS
IR TAUTOSAKOS
INSTITUTAS
LLTI
2021-04-07
Vilniaus verbos: nuo palmės šakelės iki regioninio simbolio
 
2021 m. kovo 31 d. nuotoliniu būdu vykusiame XX-me liaudiškojo pamaldumo seminare aptarėme, kaip liaudiškasis pamaldumas atsiskleidžia verbų sąsajose su šių sakramentalijų panaudojimu įvairiose gyvenimiškose situacijose ir kitus klausimus.
Ekspedicijų metu surinkta medžiaga rodo, kad XX a. antrojoje pusėje mažėjo verbos panaudojimas ūkinėse praktikose bei didėjo jos, kaip krikščioniškos šventės simbolio, reikšmė; stiprėjo verbų dekoratyvumo aspektas. Pietryčių Lietuvos šiuolaikinių verbų puošnumas sietinas su Vilniaus verbomis bei šventinimui paruoštų puokščių puošimu amžinai žaliuojančiais augalais ir dirbtinėmis gėlėmis. Tokia verbų puokštės sudarymo regioninė įvairovė laikytina šiuolaikinio liaudiško pamaldumo specifiniu bruožu.
Pranešimą skaito prof. dr. Jonas Mardosa, moderuoja dr. Rūta Žarskienė.