LIETUVIŲ LITERATŪROS
IR TAUTOSAKOS
INSTITUTAS
LLTI
2022-05-27
XXIV-sis liaudiškojo pamaldumo seminarą "Angelai lietuvių žodinėje tradicijoje" jau internete!
 
Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto Tautosakos archyvo skyrius
XXIV-ąjį LIAUDIŠKOJO PAMALDUMO seminaras
2022 m. birželio 7 d., 15 val.
 

ANGELAI LIETUVIŲ ŽODINĖJE TRADICIJOJE. Žr. įrašą: https://youtu.be/EL4tCOjejLA 

Seminaras skirtas angelų lietuvių folklore temai aptarti. Tikėjimas angelais aiškintinas kaip religinės tradicijos dalis, kurią pažinti liaudiškajame lygmenyje galime nagrindėdami žodinės kūrybos tekstus. Remiantis XIX a. II pusėje – XX a. užfiksuota folkloro medžiaga, bus apžvelgiami ryškiausi angelų bruožai ir pristatomi populiariausi siužetai.
 
Pranešimą skaitė LLTI, LMTA ir VU etnologijos doktorantė Solveiga Šlapikienė. Moderatorė – dr. Rūta Žarskienė.