LIETUVIŲ LITERATŪROS
IR TAUTOSAKOS
INSTITUTAS
LLTI
2022-06-21
Pasirodė naujas leidinys!


 

Lietuvių dainos JAV, įrašytos Elenos Bradūnaitės (1972) / Lithuanian Folksongs in the USA Recorded by Elena Bradūnas (1972), sudarė ir parengė Austė Nakienė, Rūta Žarskienė; įrašus restauravo Yiorgis Sakellariou, vertėja Vaiva Aglinskas. Vilnius: LLTI, 2022. - 154 p.: iliustr., nat. + 1 garso diskas (CD). - ISBN 978-609-425-328-7

Mintis įamžinti Pensilvanijos valstijoje gyvenusių lietuvių angliakasių kultūrą kilo išeivijos poetui Kaziui Bradūnui. 1972 m. į Pensilvanijos kalnuose įsikūrusią „minatiūrinę Lietuvą“ išvyko Algimantas Kezys, Vladas Būtėnas ir Elena Bradūnaitė. Jos įrašytos liaudies dainos – tai nedidelė, bet unikali kolekcija, kurioje užfiksuotas visas lietuvių išeivių repertuaras: ir iš gimtinės atsineštos dainos, ir išmoktos naujajame krašte, atspindinčios amerikietiško gyvenimo ypatumus. Etnologei padainavo tik vienas pirmosios kartos emigrantas Petras Zataveckas, dirbęs angliakasiu. Daugiausia dainų padainavo dvi angliakasių našlės – Pranė Pikūnienė ir Anelė Ramylienė, abi kilusios iš Suvalkijos regiono, kalbėjusios tik lietuviškai. Puikus dainininkas buvo jaunesnės kartos atstovas Eugenijus Kalėda. Šis siuvėju dirbęs vyras buvo labai įsijautęs į dainų poetinį pasaulį, dainavo graudžias dainas apie tėvynės ilgesį, meilę ir išsiskyrimą. E. Bradūnaitė, stebėdama lietuvių emigrantų gyvenimą, įsitikino, kad tapatybė genais neperduodama, ji išlaikoma tik tuomet, jei yra sąmoningai puoselėjama. Bendravimas gimtąja kalba sušildo ir sukuria artimą emocinį šeimos narių ryšį, skatina suprasti ir perimti tėvų puoselėtą tautinę kultūrą.
Šiame leidinyje pateikiami E. Bradūnaitės prisiminimai, įvadinis A. Nakienės straipsnis (lietuvių ir anglų kalbomis), dainų tekstų ir melodijų transkripcijos, A. Kezio nuotraukos. Tikimės, kad jis paskatins įvairių kartų išeivius išlaikyti ryšį su Lietuva. Kviečiame įsigyti!