LIETUVIŲ LITERATŪROS
IR TAUTOSAKOS
INSTITUTAS
LLTI
2022-02-28
XXIII-asis LIAUDIŠKOJO PAMALDUMO seminaras jau internete
 

 

 

Kviečiame pasižiūrėti seminaro
JURGIS AMBRAZIEJUS PABRĖŽA – DVASININKAS, GYDYTOJAS, ŽEMAIČIŲ ŠVENTASIS
vaizdo įrašą. Iškoti: Veikla–Liaudiškojo pamaldumo seminarai.