LIETUVIŲ LITERATŪROS
IR TAUTOSAKOS
INSTITUTAS
LLTI
2020-01-29
Lietuvių dainos Amerikoje, įrašytos Jono Balio (1949–1951)
 

Sudarė ir parengė Austė Nakienė ir Rūta Žarskienė. Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2019, 152 p., 40 kūrinių įrašai. ISBN 978-609-425-250-1

1949–1951 m. ekspedicijoje J. Balys iš tautiečių, emigravusių į JAV XIX a. pabaigoje–XX a. pradžioje, į magnetofono juostas įrašė apie 1200 kūrinių: dainų, pasakų, sakmių, instrumentinės muzikos ir kt. Ši kolekcija saugoma Indianos universitete, Blumingtone, o įrašų kopijos – Kongreso bibliotekoje, Vašingtone ir Lietuvių literatūros ir tautosakos institute, Vilniuje. Iš J. Balio kolekcijos atrinktos emigrantų dainos, pasakojančios apie atsisveikinimą su artimaisiais, nelengvą kelionę per Atlantą, pirmuosius įspūdžius svetimame krašte, tėvynės ilgesį; taip pat įvairių kitų žanrų dainos: jaunimo, meilės, šeimos, vestuvinės, darbo, kalendorinės, apdainuojančios tradicinį valstietišką gyvenimo būdą. Kompaktinėje plokštelėje skelbiama 40 Yiorgio Sakellariou restauruotų garso įrašų; knygoje pateikiamos dainų tekstų ir melodijų transkripcijos, dainininkų nuotraukos, įvadinis straipsnis JAV lietuvių tautosaka: dainos, primindavusios gimtinę (lietuvių ir anglų kalbomis). Kaip rašoma įvadiniame straipsnyje, pirmosios kartos emigrantai visada liko lietuviai, išsaugojo savo tradicinę kultūrą ir jos regioninius bruožus. Užaugę Lietuvos kaimuose, jie sunkiai prisitaikydavo prie svetimos miestietiškos aplinkos, nuolat sugrįždavo į tėviškę savo mintimis ir dainomis.