LIETUVIŲ LITERATŪROS
IR TAUTOSAKOS
INSTITUTAS
LLTI
2020-01-29
Premija Gražinai Kadžytei


 

2019 m. Kultūros ministerijos premija už tradicinės ir etninės kultūros puoselėjimą ir skleidimą paskirta ilgametei Tautosakos archyvo skyriaus darbuotojai Gražinai Kadžytei.

Etnologė, žurnalistė G. Kadžytė ypač pasižymi universalumu ir aktyvumu tautosakos ir etninės kultūros populiarinimo baruose. Jos moksliniai interesai tokie įvairūs ir platūs, o kultūrinė ir visuomeninė veikla tokia intensyvi, kad daugeliui lietuvių jau seniai ji yra tapusi savotišku etnologės etalonu ir geriausiai žinoma Instituto atstove, ją pažįsta net iš pačių atokiausių šalies kampelių atvykę žmonės. Dėl plataus akiračio, gausių tautosakos, etninės kultūros, kalbos, istorijos žinių ir gebėjimo jas įdomiai ir įtaigiai perteikti, sudominti ir į lituanistinę veiklą įtraukti tiek mažus, tiek senus, etnologė yra neprilygstama lietuviškos kultūros ir tradicijų ambasadorė ne tik Lietuvoje, bet ir užsienyje.

Savo veiklą pradėjusi kaip žurnalistė, G. Kadžytė nuo jaunumės ėmėsi kaupti kraštotyros, tautosakos, kalbos duomenis. Dar studijų metais įsitraukusi į Vilniaus universiteto kraštotyrininkų veiklą, nuo jos niekada nenutolo, dalyvavo daugelyje tautosakos ekspedicijų. Norberto Vėliaus 1990 m. organizuotos ekspedicijos į Čiornaja Padiną ir Tolovką įspūdžius ir atsiminimus ji net sudėjo į knygą Volgos vanduo ‘Lietuvių tvenkiny’ (1995). Daugiau kaip dvidešimt metų LRT radijuje šeštadieniais vedė autorinę radijo viktoriną „Ot tai tau. Klausimai iš kalbos ir literatūros, tautosakos ir etnokultūros“.

Pastaruoju metu bene svarbiausia G. Kadžytės veikla – etninės kultūros sklaida ir populiarinimas šiuolaikinėje visuomenėje, etnokultūrinė edukacija. Ji nuolat rašo įvairiomis su etnine kultūra ir jos tyrimais susijusiomis temomis mokslinėje ir kultūrinėje spaudoje, garsina šiai sričiai nusipelniusių žmonių veiklą ir atminimą, yra kasmet spalio mėnesį Institute vykstančios Tautosakos savaitės sumanytoja ir viena iš rengėjų, nepavargstanti mokslinių bei edukacinių konferencijų dalyvė, besidominčiųjų etninės kultūros klausimais konsultantė. Gražina kasmet perskaito po kelias dešimtis paskaitų švietimo ir kultūros darbuotojams, dalyvauja įstaigų bei organizacijų seminaruose, edukacinėse programose, duoda interviu etninės kultūros ir tautosakos temomis televizijos, radijo laidoms, interneto portalams. Labai populiarios ir G. Kadžytės Vileišių rūmuose vedamos ekskursijos su tautosakos pamokėlėmis. Jos skirtos įvairaus amžiaus moksleiviams ir mokytojams, taip pat Trečiojo amžiaus universiteto studentams ir kasmet sulaukia daugiau kaip tūkstančio dalyvių.