LIETUVIŲ LITERATŪROS
IR TAUTOSAKOS
INSTITUTAS
LLTI
2022-10-24
Spalio 27-28 d. vyks mokslinė konferencija, skirta Pranei Jokimaitienei-Aukštikalnytei
 

2022 m. spalio 27-28 d. Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto Centrinių rūmų I a. salėje vyks XXVI mokslinė konferencija „Humanitarinė mintis folkloristų, etnologų, kultūrologų darbuose sovietmečiu“, skirta folkloristės, poetės PRANĖS JOKIMAITIENĖS AUKŠTIKALNYTĖS 100-osioms gimimo metinėms. Mokslinės bibliotekos skaitykloje taip pat vyks jubiliejinė leidinių ir rankraščių paroda. Kviečiame susipažinti su renginio programa ir pranešimų tezėmis!

 

 


Konferencijos programa

Spalio 27 d., ketvirtadienis

9:00 Konferencijos atidarymas, LLTI direktorės Aušros Martišiūtės Linartienės sveikinimo žodis.
 
Pirmoji sesija (moderuoja Gražina Kadžytė)
 
9:10 Gražina Kadžytė. Padalinto gyvenimo tekstai ir potekstės
9:40 Bronė Stundžienė. Sovietmečiu nutilusi poetė – žymi lietuvių dainų tyrėja
10:10 Modesta Liugaitė Černiauskienė. Dėmesys lietuvių baladėms sovietmečio folkloristikoje ir Pranės Jokimaitienės               studija
10:40 - 11:00 Kavos pertrauka 

Antroji sesija (moderuoja Bronė Stundžienė)
 
11:00 Jurga Sivickaitė-Sadauskienė. Laiškai iš Mordovijos: tarp meilės, kaltės, nevilties ir lūkesčių
11:30 Radvilė Racėnaitė. Nebeturėjome jokio maisto, tik vandeniu gyvenome: valgis, alkis ir sotis Lietuvos politinių                      kalinių ir tremtinių atsiminimuose
12:00 Brigita Daugėlaitė. Kazio Borutos paveikslas jo sekimo byloje
12:30 - 13:30 Pietų pertrauka

Trečioji sesija (moderuoja Jurga Sivickaitė-Sadauskienė)
 
13:30 Elena Bradūnaitė Aglinskienė. Pokario išeivijos žvilgsnis į kultūrinę ir mokslinę veiklą okupuotoje Lietuvoje
14:00 Jurgita Ūsaitytė. Sovietmečio dainų sąsiuvinis: nuspėjamas ar intriguojantis?
14:30 Vita Ivanauskaitė Šeibutienė. Folkloro rinkimas sovietmečiu kaip profesinė priedermė ir kaip autoetnografiška                    praktika.
15:00 - 15:30 Kavos pertrauka 

Ketvirtoji sesija (moderuoja Modesta Liugaitė-Černiauskienė)
 
15:30 Donata Mitaitė. Dailininko laiškai į gimtąjį vienkiemį
16:00 Salomėja Bandoriūtė Leikienė. Mes šventai tikime savo tiesa ir teise: Justino Marcinkevičiaus meilė Lietuvai iš jo              laiškų
16:30 Halyna Pšeničkina. Ahatanhelas Krymskis – iškilus Ukrainos mokslininkas, sovietų režimo auka
17:00 Rimantas Sliužinskas. 1863 m. sukilimo tremtinių palikuonių lietuviškosios tapatybės reliktai Užvolgyje
17.30 prof. Rimanto Sliužinsko filmo Čiornaja Padina - 2013. Lietuviškoji atmintis peržiūra (filmas sukurtas 
          Čiornaja Padina kaime, RF Saratovo srities Jeršovo rajone 2013 m.)
 
 
Spalio 28 d., penktadienis
 
Pirmoji sesija (moderuoja Jurga Sadauskienė)
 
10:00 Audronė Daraškevičienė. Vaikas ir vaikystė baltų religijos ir mitologijos istoriniuose šaltiniuose
10:30 Vita Džekčioriūtė-Medeišienė. Žiaurūs, smurtiniai ir bauginantys elementai lietuvių liaudies lopšinėse
11:00 Giedrė Raguotienė. Mamos balsas: dainavimo vaikeliui terapinė vertė
11:30 Martynas Vingrys. Mato Slančiausko tautosakos tekstų redagavimo ypatumai sovietmečiu
12:00 - 13:00 Pietų pertrauka 

13:00-14:30 Apskritas pokalbių stalas Apie Pranutę ir mus. Moderuoja Gražina Kadžytė. 
Dalyvauja: Danutė Jokimaitytė, Kęstutis Jokimaitis, Ramutė Skučaitė, Virginijus Gasiliūnas, Elena Bradūnaitė, Bronė Stundžienė, Živilė Ramoškaitė, Marcinkonių folkloro ansamblis ir vadovė Rima Avižinienė ir kt.

 
Konferenciją stebėti bus galima ir nuotoliniu būdu Zoom platformoje (nuoroda į renginį čia)
Prisijungimo duomenys:
 
Meeting ID: 862 9897 5248
Passcode: 441292

Pranešimų tezes galite atsisiųsti čia.

 
Konferencijos rengėjos: Modesta Liugaitė-Černiauskienė, Gražina Kadžytė, Jurga Sivickaitė-Sadauskienė.